Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Technik bezpieczenstwa i higieny pracy

Nauka w systemie szkoły trwa 1,5 roku.

SPRAWDŹ KURSY KWALIFIKACYJNE DLA ZAWODU.

Zajęcia są prowadzone w systemie wieczorowym lub zaocznym. Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹAtrakcyjne Czesne

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
  2. rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
  3. współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
  4. organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Wykaz modułów realizowanych w toku nauki:

1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy

2.  Kształtowanie warunków środowiska pracy

3. Określanie zagrożeń i prowadzenie profilaktyki w środowisku pracy

4.  Prowadzenie działalności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

5. Posługiwanie się językiem obcym w bezpieczeństwie i higienie pracy

6. Praktyka zawodowa

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.


Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Podstawa programowa w zawodzie

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02