Collegium Szkoła Służb Medycznych   Collegium Szkoła Służb Medycznych

Collegium Szkoła Służb Medycznych to studium medyczne, w którym nauka trwa od dwóch do dwóch i pół roku, a na niektórych kierunkach tylko rok. Ucząc się u nas, masz gwarancję znalezienia pracy po zakończeniu nauki. Kształcimy w wielu różnych zawodach, więc niezależnie od tego, czy wiesz już, kim chcesz być w przyszłości, czy wciąż się zastanawiasz, do wyboru masz kilka opcji. W zawodach medycznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia – nauka może odbywać się tylko w systemie stacjonarnym. 

Collegium Szkoła Służb Medycznych to studium medyczne w Warszawie, w którym otworzyliśmy następujące kierunki medyczne: ortoptystka, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik elektroniki i informatyki medycznej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, technik ortopeda. Prowadzimy szkołę stacjonarną dla dorosłych i młodzieży. Jeśli zainteresował Cię jeden z kierunków, możesz zarejestrować się na niego przez internet.

Policealne studium medyczne w Warszawie – układ zajęć

W trybie stacjonarnym Studium medyczne w Warszawie Collegium proponuje kształcenie w czterech blokach zajęć:

  1. UKŁAD DZIENNY – tygodniowo 24 godziny dydaktyczne: środa, czwartek, piątek w godz. 12.00-18.00 plus 3 godziny WF w wybranych formach aktywności: basen, siłownia, fitness (zajęcia w stołecznych ośrodkach sportu – indywidualne karnety).
  2. UKŁAD WIECZOROWY – tygodniowo 24 godziny dydaktyczne: wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 16.00-21.00 plus 3 godziny WF w wybranych formach aktywności: basen, siłownia, fitness (zajęcia w stołecznych ośrodkach sportu – indywidualne karnety).
  3. UKŁAD WIECZOROWO-WEEKENDOWY – tygodniowo 24 godziny dydaktyczne: czwartek, piątek w godz. 16.00-21.00 oraz w soboty w godz. 8.00-17.45 plus 3 godziny WF w wybranych formach aktywności: basen, siłownia, fitness (zajęcia w stołecznych ośrodkach sportu – indywidualne karnety).
  4. UKŁAD WEEKENDOWY – tygodniowo 24 godziny dydaktyczne: sobota, niedziela w godz. 8.00-17.45 plus 3 godziny WF w wybranych formach aktywności: basen, siłownia, fitness (zajęcia w stołecznych ośrodkach sportu – indywidualne karnety).

Ponadto po drugim lub trzecim semestrze nauki w naszym medycznym studium w Warszawie słuchacze rozpoczynają zajęcia praktyczne w placówkach medycznych – wówczas zmniejsza się odpowiednio liczba zajęć w pracowniach szkolnych na rzecz zajęć praktycznych, realizowanych według indywidualnych harmonogramów ustalanych pomiędzy słuchaczem a instruktorem praktycznej nauki zawodu w danej placówce.

Niezależnie od układu zajęć, na kierunku realizowany jest taki sam program nauczania.

Rekrutacja do Collegium przebiega w dwóch turach, a przyjęcie na wybrany kierunek następuje na podstawie kolejności zgłoszeń – do wypełnienia limitu miejsc. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia jest złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej – koniecznie należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej (niewymagane przy zapisie na kurs kwalifikacyjny w zawodach: opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik optyk), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy oraz dwa zdjęcia.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.