Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Collegium Szkoła Służb Medycznych  

Collegium Szkoła Służb Medycznych to studium medyczne, w którym nauka trwa od dwóch do dwóch i pół roku, a na niektórych kierunkach tylko rok. Ucząc się u nas, masz gwarancję znalezienia pracy po zakończeniu nauki. Kształcimy w wielu różnych zawodach, więc niezależnie od tego, czy wiesz już, kim chcesz być w przyszłości, czy wciąż się zastanawiasz, do wyboru masz kilka opcji. 

Collegium Szkoła Służb Medycznych to studium medyczne w Warszawie, w którym otworzyliśmy następujące kierunki medyczne: ortoptystka, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik elektroniki i informatyki medycznej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca, technik ortopeda. Prowadzimy zajęcia w trybie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. Jeśli zainteresował Cię jeden z kierunków, możesz zarejestrować się na niego przez internet.

W zawodach medycznych, takich jak: technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny oraz ortoptystka – zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia – nauka może odbywać się tylko w trybie dziennym (24 godz. tygodniowo plus 3 godz. w-f)

Na kierunkach: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik ortopeda oraz technik elektroniki i informatyki medycznej nauka może odbywać się w trybie dziennym lub stacjonarnym (18 godz. tygodniowo). W zawodzie opiekunka dziecięca nauka może być prowadzona również w trybie zaocznym

Policealne studium medyczne w Warszawie – układ zajęć

W trybie dziennym Studium medyczne w Warszawie Collegium proponuje kształcenie w trzech układach zajęć:

  1. UKŁAD DZIENNY – tygodniowo 24 godziny dydaktyczne (minimum trzy dni w tygodniu) plus 3 godziny WF w wybranych formach aktywności: basen, siłownia, fitness (zajęcia w stołecznych ośrodkach sportu – indywidualne karnety).
  2. UKŁAD WIECZOROWO-WEEKENDOWY – tygodniowo 24 godziny dydaktyczne: dwa dni w tygodniu w godz. 16.00-21.00 oraz w soboty (lub niedziele) w godz. 8.00-17.45 plus 3 godziny WF w wybranych formach aktywności: basen, siłownia, fitness (zajęcia w stołecznych ośrodkach sportu – indywidualne karnety).
  3. UKŁAD WEEKENDOWY – tygodniowo 24 godziny dydaktyczne: sobota, niedziela w godz. 8.00-17.45 plus 3 godziny WF w wybranych formach aktywności: basen, siłownia, fitness (zajęcia w stołecznych ośrodkach sportu – indywidualne karnety).

W trybie stacjonarnym Studium medyczne w Warszawie Collegium proponuje kształcenie w trzech układach zajęć:

  1. UKŁAD DZIENNY – tygodniowo 18 godzin dydaktycznych w godz. pomiędzy 9.300 - 18.00 
  2. UKŁAD WIECZOROWY – tygodniowo 18 godzin dydaktycznych w godz. 16.00 - 21.00 
  3. UKŁAD WIECZOROWO-WEEKENDOWY – tygodniowo 18 godzin dydaktycznych: 1 dzień w tygodniu  w godz. 16.00-21.00 oraz w soboty (lub niedziele) w godz. 8.00-17.45 
  4. UKŁAD WEEKENDOWY – tygodniowo 18 godzin dydaktycznych: sobota, niedziela w godz. 8.00-15.05

W trybie zaocznym Studium medyczne w Warszawie Collegium proponuje kształcenie w układzie:

  1. UKŁAD ZAOCZNY – zjazdy mają miejsce co 2 tygodnie – sobota – niedziela (8.00-17.45).

Ponadto po drugim lub trzecim semestrze nauki w naszym medycznym studium w Warszawie słuchacze rozpoczynają zajęcia praktyczne w placówkach medycznych – wówczas zmniejsza się odpowiednio liczba zajęć w pracowniach szkolnych na rzecz zajęć praktycznych, realizowanych według indywidualnych harmonogramów ustalanych pomiędzy słuchaczem a instruktorem praktycznej nauki zawodu w danej placówce.


Niezależnie od układu zajęć, na kierunku realizowany jest taki sam program nauczania.

Rekrutacja do Collegium przebiega w dwóch turach, a przyjęcie na wybrany kierunek następuje na podstawie kolejności zgłoszeń – do wypełnienia limitu miejsc. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia jest złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej – koniecznie należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej (niewymagane przy zapisie na kurs kwalifikacyjny w zawodach:  technik usług kosmetycznych, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik optyk, opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy oraz dwa zdjęcia.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.