Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik ortopeda  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Technik ortopeda to osoba, która projektuje, wykonuje i sprzedaje przedmioty ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny oraz różnorodne środki pomocnicze. Ściśle współpracuje z lekarzem oraz placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w sprzęty ortopedyczne oraz w sprawach związanych z rehabilitacją pacjenta. W codziennej pracy ma kontakt z pacjentami, oceniając ich stan funkcjonalny, dobierając odpowiednie środki pomocnicze oraz udzielając instrukcji odnośnie użytkowania przedmiotów ortopedycznych.

Nauka przygotowująca do zawodu technika ortopedy trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
   
Dzienny zajęcia w tygodniu w godz. pomiędzy 9:30 - 18:00
Wieczorowy zajęcia w tygodniu w godz. 16:00 - 21:00
Wieczorowy - weekendowy jeden dzień w tygodniu w godz. 16:00 - 21:00 oraz
sobota (lub niedziela) w godz. 8:00 - 17:45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8:00 - 17:45

 

Program nauczania

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda powinien być przygotowany m.in. do: oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze – zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta – oraz dobierania, stosowania i kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik ortopeda realizowane są następujące moduły:

MED.11.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.11.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.11.1.- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MED.11.2. Podstawy techniki ortopedycznej
MED.11.2.- JM.01 Stosowanie przepisów prawa i etyki w realizacji zadań zawodowych
MED.11.2.- JM.02 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
MED.11.2.- JM.03 Ocena stanu funkcjonalny pacjenta w celu zaprojektowania lub doboru zaopatrzenia ortopedycznego
MED.11.2.- JM.04 Posługiwanie się językiem migowym
MED.11.3. Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez
MED.11.3 JM.01. Projektowanie ortez dla pacjenta
MED.11.3 JM.02. Wykonywanie ortez
MED.11.3 JM.03. Eksploatowanie ortez
MED.11.4. Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie protez
MED.11.4 JM.01. Projektowanie protez dla pacjenta
MED.11.4 JM.02. Wykonywanie protez
MED.11.4 JM.03. Eksploatowanie protez
MED.11.5. Wykonywanie obuwia ortopedycznego
MED.11.5 JM.01. Projektowanie obuwia ortopedycznego dla pacjenta
MED.11.5 JM.02. Wykonywanie obuwia ortopedycznego
MED.11.5 JM.03. Eksploatowanie obuwia ortopedycznego
MED.11.6. Dobieranie i eksploatacja przyrządów ortopedycznych i środków pomocniczych
MED.11.6 JM.01 Dobieranie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
MED.11.6 JM.02 Eksploatowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
MED.11.7. Język obcy zawodowy
MED 11.7 JM.01 Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika ortopedy

Podstawowe zadania zawodowe technika ortopedy w Polsce to:

  • oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta,
  • dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych,
  • dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • projektowanie, wykonywanie, dobieranie i eksploatowanie ortez i protez.
  • podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczy oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik ortopeda to bardzo ważny specjalista, którego usługi zawsze są w cenie. W tym zawodzie można znaleźć zatrudnienie w gabinetach lekarskich, szpitalach, warsztatach ortopedycznych, a także w zakładach produkcyjnych. Codzienne obowiązki technika ortopedy wymagają przede wszystkim umiejętności koncentracji, podzielności uwagi, staranności i drobiazgowości. Bardzo przydatne są zdolności manualne, plastyczne i techniczne, a także spostrzegawczość i cierpliwość. Niezbędny jest dobry wzrok - widzenie stereoskopowe, ostrość widzenia, dostrzeganie małych szczegółów, prawidłowe rozróżnianie kształtów i barw oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Częsty kontakt z pacjentami wymaga z kolei otwartości, empatii i życzliwości, a niekiedy również fizycznej siły, która umożliwia pomoc niesprawnym osobom. Technik ortopeda musi umieć pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu