Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Collegium Szkoła Służb Medycznych i Społecznych  

Policealne Studium Służb Medycznych i Społecznych pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy i zakończenie edukacji z rekomendowanymi na rynku uprawnieniami, niezbędnymi do wykonywania zawodu w branży medyczno-społecznej. Korzystając z naszej oferty, masz duże szanse na bezproblemowe znalezienie pracy po zakończeniu nauki. Kształcimy w wielu różnych kierunkach medycznych i społecznych, więc masz kilka opcji do wyboru.

Collegium w Warszawie, posiadające status szkoły dla dorosłych, oferuje kształcenie w trybie zaocznym oraz stacjonarnym na następujących kierunkach medyczno-społecznych:  asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, technik sterylizacji medycznej, opiekun w domu pomocy społecznej, technik BHPtechnik usług kosmetycznych. Jeśli zainteresował Cię któryś z kierunków, zapraszamy do rejestracji za pomocą systemu internetowego.

Collegium Studium Służb Medycznych i Społecznych w Warszawie – układ zajęć, rekrutacja

Prowadzimy szkołę stacjonarną dla dorosłych i szkołę zaoczną w trybie weekendowym. Proponujemy do wyboru dogodne układy zajęć:

W trybie zaocznym Studium medyczne w Warszawie Collegium proponuje kształcenie w trzech układach zajęć:

  1. UKŁAD WIECZOROWY – zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu od godz. 16:00 do 21:00
  2. UKŁAD ZAOCZNY – zjazdy mają miejsce co 2 tygodnie – piątek (16.00-21.00), sobota (8:00-17:45) lub sobota – niedziela (8:00-17:45).

W trybie stacjonarnym Studium medyczne w Warszawie Collegium proponuje kształcenie w trzech układach zajęć:

  1. UKŁAD DZIENNY – tygodniowo 18 godzin dydaktycznych w godz. pomiędzy 9:30 - 18:00 
  2. UKŁAD WIECZOROWY – tygodniowo 18 godzin dydaktycznych w godz. 16:00 - 21:00 
  3. UKŁAD WIECZOROWO-WEEKENDOWY – tygodniowo 18 godzin dydaktycznych: 1 dzień w tygodniu  w godz. 16:00-21:00 oraz w soboty (lub niedziele) w godz. 8:00-17:45 
  4. UKŁAD WEEKENDOWY – tygodniowo 18 godzin dydaktycznych: sobota, niedziela w godz. pomiędzy 8:00-17:45

Niezależnie od układu zajęć na kierunku realizowany jest taki sam program nauczania.

Rekrutacja do Collegium przebiega w dwóch turach, a przyjęcie na wybrany kierunek następuje na podstawie kolejności zgłoszeń – do wypełnienia limitu miejsc. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia jest złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej. Koniecznie należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej (niewymagane przy zapisie na kurs kwalifikacyjny w zawodach:  technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy, oraz dwa zdjęcia.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.