Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Collegium Studium Informatyczno-Medyczne  

Policealne Studium Informatyczno-Medyczne pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy i zakończenie edukacji z rekomendowanymi na rynku uprawnieniami, niezbędnymi do wykonywania zawodu w branży medyczno-informatycznej. Korzystając z naszej oferty, masz duże szanse na bezproblemowe znalezienie pracy po zakończeniu nauki. Kształcimy w wielu różnych kierunkach medycznych i informatycznych, więc masz kilka opcji do wyboru.

Collegium w Warszawie, posiadające status szkoły dla dorosłych, oferuje kształcenie w trybie zaocznym oraz wieczorowym na następujących kierunkach medyczno-informatycznych: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, technik sterylizacji medycznej, opiekun w domu pomocy społecznej, technik BHP, technik optyk, technik usług kosmetycznych. Jeśli zainteresował Cię któryś z kierunków, zapraszamy do rejestracji za pomocą systemu internetowego.

Studium Informatyczno-Medyczne w Warszawie – układ zajęć, rekrutacja

Prowadzimy szkołę stacjonarną dla dorosłych i szkołę zaoczną w trybie weekendowym. Proponujemy do wyboru dogodne układy zajęć:

  1. UKŁAD WIECZOROWY – zajęcia odbywają się dwa dni w tygodniu od godz. 16.00 do 21.00
  2. UKŁAD ZAOCZNY – zjazdy mają miejsce co 2 tygodnie – piątek (16.00-21.00), sobota (8.00-17.45) lub sobota – niedziela (8.00-17.45).

Niezależnie od układu zajęć na kierunku realizowany jest taki sam program nauczania.

Rekrutacja do Collegium przebiega w dwóch turach, a przyjęcie na wybrany kierunek następuje na podstawie kolejności zgłoszeń – do wypełnienia limitu miejsc. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia jest złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej. Koniecznie należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej (niewymagane przy zapisie na kurs kwalifikacyjny w zawodach: opiekun medyczny, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik optyk, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy, oraz dwa zdjęcia.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.