Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Podolog  

Podolog jest nowym zawodem w klasyfikacji szkolnictwa branżowego. Wykwalifikowany podolog dysponuje szczegółową wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii kończyn dolnych, charakteryzuje procesy patologiczne i objawy chorób kończyn dolnych.  Diagnozuje stan stóp, dobiera i wykonuje stosowne zabiegi: pielęgnacyjno- profilaktyczno- lecznicze.

Ważną gałęzią  pracy podologa  jest projektowanie działań w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia. Podolog prowadzi edukację z zakresu higieny i profilaktyki schorzeń stóp u dzieci i dorosłych, w tym profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej.

Podolog znajdzie zatrudnienie w: gabinecie podologicznym, szpitalu, poradni diabetologicznej,  zakładzie opiekuńczo-leczniczym, sanatorium, ośrodku zdrowia, zakładzie rehabilitacji i fizjoterapii leczniczej.
Aby zostać podologiem, należy ukończyć 2-letni kurs (4 semestry). Nauka przebiega w trybie stacjonarnym.

Nauka w zawodzie podolog trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny zajęcia w tygodniu w godz. pomiędzy 9:30 - 18:00
Wieczorowy zajęcia w tygodniu w godz. 16:00 - 21:00
Wieczorowy - weekendowy jeden dzień w tygodniu w godz. 16:00 - 21:00 oraz
sobota (lub niedziela) w godz. 8:00 - 17:45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8:00 - 17:45
 

Program nauczania Podolog

Podolog, potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie, które stanowią wyodrębnioną dla zawodu kwalifikację:

Kwalifikacja FRK 05 Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Absolwent szkoły przygotowany do pracy w zawodzie podolog powinien być zdolny do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • Organizacji pracy związanej z wykonywaniem zabiegów podologicznych
  • Przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjno- profilaktyczno- leczniczych na stopach
  • Prowadzenia edukacji prozdrowotnej w zakresie zdrowia stóp dzieci i dorosłych

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku podolog realizowane są następujące moduły:

FRK.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
FRK.05.1. - JM.01 Stosowanie przepisów prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
FRK.05.1. - JM.02 Udzielanie pierwszej pomocy.
FRK.05.2. Podstawy podologii
FRK.05.2. - JM.01 Stosowanie przepisów prawa i etyki w realizacji zadań zawodowych.
FRK.05.2. - JM.02 Stosowanie urządzeń i programów komputerowych w pracy podologa.
FRK.05.2. - JM.03 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii człowieka.
FRK.05.2. - JM.04 Wyjaśnianie budowy, fizjologii i patofizjologii kończyn dolnych
FRK.05.2. - JM.05 Charakteryzowanie surowców kosmetycznych i składników preparatów pielęgnacyjnych do stóp.
FRK.05.2. - JM.06 Farmakologia w podologii.
FRK.05.2. - JM.07 Dokumentacja zabiegu podologicznego.
FRK.05.2. - JM.08 Wykonywanie sterylizacji medycznej w gabinecie podologicznym.
FRK.05.3. Wykonywanie zabiegów podologicznych
FRK.05.3. - JM.01 Wykonywanie zabiegów podologicznych.
FRK.05.3. - JM.02 Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w podologii.
FRK.05.3. - JM.03 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i terapeutycznych z zastosowaniem preparatów pielęgnacyjnych na skórę i paznokcie stóp
FRK.05.3. - JM.04 Wykonywanie zabiegów podologicznych u dzieci, uwzględniając stan stóp i wiek dziecka
FRK.05.3. - JM.05 Wykonywanie zabiegów podologicznych u osoby z cukrzycą
FRK.05.4. Edukacja i profilaktyka w zabiegach podologicznych
FRK.05.4. - JM.01 Projektowanie edukacji  prozdrowotnej
FRK.05.5. Język obcy zawodowy
FRK.05.5. - JM.01 Język obcy zawodowy

 

Podolog — lekarz i kosmetolog w jednym

Podologia cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród osób, które decydują się na ten zawód, jak i tych, którzy korzystają z takiego rodzaju usług. Ponieważ zabiegi z zakresu podologii mają charakter medyczny oraz kosmetyczny, obecnie korzystają z nich nie tylko pacjenci placówek medycznych, u których zdiagnozowano choroby stóp, ale także osoby pragnące po prostu poprawić ich wygląd. W czasach, kiedy panuje powszechny kult pięknego ciała zabiegi podologiczne o charakterze bardziej estetycznym niż leczniczym są coraz bardziej popularne. Podolog ma zatem ręce pełne pracy zwłaszcza latem, kiedy to zamieniamy kryte buty na przewiewne sandały. Do podologa zgłaszają się wówczas szczególnie panie, jednak także mężczyźni coraz śmielej korzystają z tego rodzaju usług. Naturalnie nie oznacza to, że nasi rodacy dbają o swoje stopy jedynie latem. Z przyczyn medycznych zgłaszają się do podologa częściej przez resztę roku, kiedy kryte buty z materiałów blokujących swobodną cyrkulację powietrza sprzyjają rozwojowi grzybicy stóp oraz paznokci lub innych nieprzyjemnych dolegliwości. 

Podolog — zawód z przyszłością

O ile poprzednie pokolenia przywiązywały do estetyki oraz higieny stóp znacznie mniejszą wagę, to na szczęście obecnie bardzo dynamicznie zmienia się podejście do tych kwestii. Podologia rozwija się zatem równie dynamicznie i wszystko wskazuje na to, że pracy w tym zawodzie będzie tylko przybywało. Pracę jako podolog podjąć można już po ukończeniu 2 lat nauki w Szkole Służb Medycznych Collegium w Warszawie, podczas których odbywają się zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Być może taki zawód od dawna Cię pasjonuje, a może — uważasz po prostu, że obecnie nie zawsze opłaca się iść na studia, gdyż absolwentów różnych kierunków jest na rynku pracy zbyt wielu. Podolog to pewny zawód z perspektywami na przyszłość. Ukończenie policealnej szkoły medycznej nie wyklucza także podjęcia studiów w późniejszym terminie. Zdobycie zawodu podologa jest zatem bardzo atrakcyjną opcją. 

 

Podologia, jako stosunkowo nowy kierunek, bazuje na wiedzy medycznej i wymaga znajomości wielu jej dziedzin. Jednocześnie nie oczekuje od kandydata wieloletniego studiowania samej medycyny i żmudnego zdobywania kolejnych etapów kariery. Chociaż Europa Zachodnia traktuje tę naukę jako odrębny dział medycyny, w Polsce wciąż uważana jest za zawód paramedyczny, często kojarzony bardziej z kosmetologią niż samą medycyną. Z punktu widzenia kandydata to spore ułatwienie, chociaż sam kierunek wymaga opanowania naprawdę imponującego zakresu wiedzy z różnorodnych dziedzin. Niech to jednak nikogo nie zraża – im więcej dowiesz się w toku studiów, tym lepiej będziesz przygotowany do pracy w zawodzie.

Jakiej wiedzy potrzebuje podolog?

Aby zostać profesjonalnym podologiem, konieczne jest przyswojenie dość złożonej wiedzy medycznej. Wielowątkowość tej specjalizacji utwierdza w przekonaniu, że to wyjątkowy oraz interesujący zawód. Podczas zajęć studenci zapoznają się gruntownie m.in. z zagadnieniami dotyczącymi chirurgii, leczenia chorób stóp w sposób operacyjny oraz farmakologiczny. Na zajęciach poruszane są zagadnienia z zakresu diabetologii, dermatologii, neurologii, ortopedii czy limfologii. Podologia wymaga też wiedzy z zakresu układu naczyniowego, kostnego, wiedzy o żyłach i mięśniach; podejmowania się zarówno diagnostyki, jak i prawidłowego leczenia chorób stóp.

Kiedy podolog może pomóc pacjentowi?

Najczęstszymi pacjentami podologa będą cukrzycy i osoby starsze, którym wraz z wiekiem przybywa nowych dolegliwości, w tym schorzeń stóp. Nierzadko do gabinetu zaglądają osoby z powikłaniami po zabiegach kosmetycznych, np. po nieprawidłowo wykonanym pedicure. Zakres pracy w tym zawodzie jest znacznie szerszy i obejmuje profesjonalny dobór ortez, masaż czy leczenie uciążliwej dla pacjenta stopy cukrzycowej. Do gabinetu podologa udadzą się również osoby potrzebujące pomocy przy prawidłowym obcinaniu paznokci czy liczące na rozwiązanie problemu z wrastającymi paznokciami. Wiele gabinetów oferuje dodatkowo leczenie grzybicy paznokci czy usuwanie odcisków.

Jakie zabiegi może wykonywać podolog?

Leczenie w gabinecie podologicznym nie polega jedynie na diagnozie, profilaktyce i przepisywaniu środków farmakologicznych. Równie ważne są przeprowadzane zabiegi, na czele z terapiami związanymi z wrastającymi paznokciami oraz ich protetyką. Pacjenci przychodzą do gabinetu także po to, by usunąć odciski lub modzele, ulżyć pękającym piętom lub rozpocząć leczenie stopy cukrzycowej. Lista zabiegów najlepiej pokazuje, jak szerokim spektrum działania objęta jest podologia.

Jak zostać idealnym podologiem?

Każdy zawód wymaga od kandydata posiadania określonych cech osobowości. Poza sumiennym podejściem do samej nauki podolog powinien wykazywać się cierpliwością, zarówno w stosunku do swoich pacjentów, jak i wykonywanych zabiegów. Większość z nich wymaga uwagi i delikatności, zdolności manualnych, wprawnego oka. Od kandydata oczekuje się również empatii oraz otwartości na problemy pacjenta.

Podolog — lekarz i kosmetolog w jednym

Podologia cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród osób, które decydują się na ten zawód, jak i tych, którzy korzystają z takiego rodzaju usług. Ponieważ zabiegi z zakresu podologii mają charakter medyczny oraz kosmetyczny, obecnie korzystają z nich nie tylko pacjenci placówek medycznych, u których zdiagnozowano choroby stóp, ale także osoby pragnące po prostu poprawić ich wygląd. W czasach, kiedy panuje powszechny kult pięknego ciała zabiegi podologiczne o charakterze bardziej estetycznym niż leczniczym są coraz bardziej popularne. Podolog ma zatem ręce pełne pracy zwłaszcza latem, kiedy to zamieniamy kryte buty na przewiewne sandały. Do podologa zgłaszają się wówczas szczególnie panie, jednak także mężczyźni coraz śmielej korzystają z tego rodzaju usług. Naturalnie nie oznacza to, że nasi rodacy dbają o swoje stopy jedynie latem. Z przyczyn medycznych zgłaszają się do podologa częściej przez resztę roku, kiedy kryte buty z materiałów blokujących swobodną cyrkulację powietrza sprzyjają rozwojowi grzybicy stóp oraz paznokci lub innych nieprzyjemnych dolegliwości. 

Podolog — zawód z przyszłością

O ile poprzednie pokolenia przywiązywały do estetyki oraz higieny stóp znacznie mniejszą wagę, to na szczęście obecnie bardzo dynamicznie zmienia się podejście do tych kwestii. Podologia rozwija się zatem równie dynamicznie i wszystko wskazuje na to, że pracy w tym zawodzie będzie tylko przybywało. Pracę jako podolog podjąć można już po ukończeniu 2 lat nauki w Szkole Służb Medycznych Collegium w Warszawie, podczas których odbywają się zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Być może taki zawód od dawna Cię pasjonuje, a może — uważasz po prostu, że obecnie nie zawsze opłaca się iść na studia, gdyż absolwentów różnych kierunków jest na rynku pracy zbyt wielu. Podolog to pewny zawód z perspektywami na przyszłość. Ukończenie policealnej szkoły medycznej nie wyklucza także podjęcia studiów w późniejszym terminie. Zdobycie zawodu podologa jest zatem bardzo atrakcyjną opcją. 

 

 

Pracuj w Polsce i nie tylko

 

 

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.