Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Podolog  

Podolog jest nowym zawodem w klasyfikacji szkolnictwa branżowego. Wykwalifikowany podolog dysponuje szczegółową wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii kończyn dolnych, charakteryzuje procesy patologiczne i objawy chorób kończyn dolnych.  Diagnozuje stan stóp, dobiera i wykonuje stosowne zabiegi: pielęgnacyjno- profilaktyczno- lecznicze.

Ważną gałęzią  pracy podologa  jest projektowanie działań w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia. Podolog prowadzi edukację z zakresu higieny i profilaktyki schorzeń stóp u dzieci i dorosłych, w tym profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej.

Podolog znajdzie zatrudnienie w: gabinecie podologicznym, szpitalu, poradni diabetologicznej,  zakładzie opiekuńczo-leczniczym, sanatorium, ośrodku zdrowia, zakładzie rehabilitacji i fizjoterapii leczniczej.
Aby zostać podologiem, należy ukończyć 2-letni kurs (4 semestry). Nauka przebiega w trybie stacjonarnym.

Nauka w zawodzie podolog trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny w tygodniu w godz. 9.30 - 18.00
Wieczorowy w tygodniu w godz. 16.00-21.00
Wieczorowy - weekendowy czwartek, piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota (lub niedziela) w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania Podolog

Podolog, potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie, które stanowią wyodrębnioną dla zawodu kwalifikację:

Kwalifikacja FRK 05 Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Absolwent szkoły przygotowany do pracy w zawodzie podolog powinien być zdolny do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • Organizacji pracy związanej z wykonywaniem zabiegów podologicznych
  • Przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjno- profilaktyczno- leczniczych na stopach
  • Prowadzenia edukacji prozdrowotnej w zakresie zdrowia stóp dzieci i dorosłych

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku podolog realizowane są następujące moduły:

FRK.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
FRK.05.1. - JM.01 Stosowanie przepisów prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
FRK.05.1. - JM.02 Udzielanie pierwszej pomocy.
FRK.05.2. Podstawy podologii
FRK.05.2. - JM.01 Stosowanie przepisów prawa i etyki w realizacji zadań zawodowych.
FRK.05.2. - JM.02 Stosowanie urządzeń i programów komputerowych w pracy podologa.
FRK.05.2. - JM.03 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii człowieka.
FRK.05.2. - JM.04 Wyjaśnianie budowy, fizjologii i patofizjologii kończyn dolnych
FRK.05.2. - JM.05 Charakteryzowanie surowców kosmetycznych i składników preparatów pielęgnacyjnych do stóp.
FRK.05.2. - JM.06 Farmakologia w podologii.
FRK.05.2. - JM.07 Dokumentacja zabiegu podologicznego.
FRK.05.2. - JM.08 Wykonywanie sterylizacji medycznej w gabinecie podologicznym.
FRK.05.3. Wykonywanie zabiegów podologicznych
FRK.05.3. - JM.01 Wykonywanie zabiegów podologicznych.
FRK.05.3. - JM.02 Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w podologii.
FRK.05.3. - JM.03 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i terapeutycznych z zastosowaniem preparatów pielęgnacyjnych na skórę i paznokcie stóp
FRK.05.3. - JM.04 Wykonywanie zabiegów podologicznych u dzieci, uwzględniając stan stóp i wiek dziecka
FRK.05.3. - JM.05 Wykonywanie zabiegów podologicznych u osoby z cukrzycą
FRK.05.4. Edukacja i profilaktyka w zabiegach podologicznych
FRK.05.4. - JM.01 Projektowanie edukacji  prozdrowotnej
FRK.05.5. Język obcy zawodowy
FRK.05.5. - JM.01 Język obcy zawodowy

 

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.