Napisz do nas


Zainteresowała Panią/Pana nasza oferta szkoleniowa, serdecznie zachęcamy do kontaktu z sekretariatem szkoły. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy czy poprzez formularz kontaktowy.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Collegium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 10, e-mail: sekretariat@collegium.com.pl 

Media społecznościowe
Adres

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 - wejście dziedziniec przy przystanku)

Sekretariat czynny w godzinach

pn-pt: 9.00 - 17.00

sb-nd: 8.00 - 15.00 (poza feriami letnimi oraz zimowymi)