Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik sterylizacji medycznej  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Zachowanie higieny w placówkach ochrony zdrowia to bardzo ważny czynnik mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Za czystość mikrobiologiczną narzędzi używanych do diagnozowania i leczenia odpowiada technik sterylizacji medycznej. Jest to osoba, która samodzielnie przeprowadza (zarówno manualne jak i maszynowe) procesy dezynfekcji i mycia sprzętów, po uprzednim ich zakwalifikowaniu, kontroluje narzędzia pod kątem jakościowym i ilościowym, sporządza również niezbędną dokumentację.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu technika sterylizacji medycznej trwa 1 rok (2 semestry).

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
piątek w godz. 16.00 - 21.00
soboty w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik sterylizacji medycznej realizowane są następujące moduły:

MO. Kompetencje ogólnozawodowe
MO. JM.01. Udzielanie pierwszej pomocy
MO. JM.02. Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej
MO. JM.03. Nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych
MO. JM.04. Posługiwanie się językiem migowym
MO. JM.05. Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
MO. JM.06. Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.01. Funkcjonowanie organizmu człowieka w zdrowiu i w chorobie w aspekcie wykonywania zadań zawodowych
MZ.01.JM.01. Wyjaśnianie budowy, fizjologii i patologii organizmu człowieka
MZ.02. Wykonywanie dekontaminacji medycznej w podmiotach działalności leczniczej
MZ.02.JM.01. Dobieranie metody i techniki mycia, dezynfekcji i sterylizacji do rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
MZ.02 JM.02. Przeprowadzanie mycia i dezynfekcji medycznej
MZ.02 JM.03. Wykonywanie sterylizacji medycznej
MZ.02.JM.04. Dokumentowanie procesów ciągu technologicznego
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Szkoła przed przystąpieniem do praktyki zawodowej zapewnia słuchaczom uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego typu E w zakresie obsługi urządzeń elektroenergetycznych niezbędnego do samodzielnej obsługi urządzeń dekontaminacyjnych

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika sterylizacji medycznej

Podstawowe zadania zawodowe technika sterylizacji medycznej w Polsce to:

  • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
  • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
  • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,
  • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Zadania zawodowe technika sterylizacji medycznej dotyczą przede wszystkim dbania o czystość mikrobiologiczną sprzętu wykorzystywanego do leczenia oraz diagnozowania. Do jego zadań zawodowych należy także dezynfekcja manualna oraz mycie narzędzi. Technik w codziennej pracy przygotowuje preparaty myjące i dezynfekujące. Ponadto obsługuje maszyny przeznaczone do dezynfekcji, kontroluje sprzęt pod kątem jakościowym oraz ilościowym. Pomaga w pakietowaniu bielizny operacyjnej oraz narzędzi.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik sterylizacji medycznej to zawód, który oferuje szerokie perspektywy zatrudnienia. Usługi specjalistów z tych dziedzin są bowiem niezbędne nie tylko w publicznych lub niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, jak szpitale, przychodnie, pracownie endoskopowe, pracownie mikrobiologii, bloki operacyjne czy centralne sterylizatornie. Pracę można bez problemu znaleźć również w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją sterylnych wyrobów medycznych, gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych oraz studiach tatuażu. Niezachowanie zasad sterylności w wielu miejscach grozi karami pieniężnymi, dlatego pracodawcy chętnie zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów. Osoba wykonująca zawód technika sterylizacji medycznej ma wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów lub klientów - dlatego powinna cechować ją przede wszystkim odpowiedzialność, skrupulatność oraz dobra koncentracja.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu