Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik sterylizacji medycznej  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Zachowanie higieny w placówkach ochrony zdrowia to bardzo ważny czynnik mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Za czystość mikrobiologiczną narzędzi używanych do diagnozowania i leczenia odpowiada technik sterylizacji medycznej. Jest to osoba, która samodzielnie przeprowadza (zarówno manualne jak i maszynowe) procesy dezynfekcji i mycia sprzętów, po uprzednim ich zakwalifikowaniu, kontroluje narzędzia pod kątem jakościowym i ilościowym, sporządza również niezbędną dokumentację.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu technika sterylizacji medycznej trwa 1 rok (2 semestry).

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ 
piątek w godz. 16:00 - 21:00 
sobota (lub niedziela) w godz. 8:00 - 17:45
Weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ 
sobota, niedziela w godz. 8:00 - 17:45
 

Program nauczania

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik sterylizacji medycznej realizowane są następujące moduły:

MED.12.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.12.1-JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.12.1-.JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy
MED.12.1-.JM.03. Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia
MED.12.2. Podstawy sterylizacji medycznej
MED.12.2-JM.01. Stosowanie przepisów prawa w realizacji zadań zawodowych
MED.12.2-JM.02. Posługiwanie się językiem migowym
MED.12.2-JM.03 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
MED.12.3. Dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
MED.12.3-JM.01 Metody sterylizacji instrumentarium medycznego
MED.12.3-JM.02 Podstawy instrumentarium medycznego
MED.12.4. Wykonywanie mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych
MED.12.4-JM.01 Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
MED.12.4-JM.02 Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego
MED.12.5. Wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych
MED.12.5-JM.01 Pracownia sterylizacji medycznej
MED.12.6. Język obcy zawodowy
MED.12.6.-JM.01 Posługiwanie się językiem obcym zawodowym
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika sterylizacji medycznej

Podstawowe zadania zawodowe technika sterylizacji medycznej w Polsce to:

  • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
  • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
  • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,
  • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Zadania zawodowe technika sterylizacji medycznej dotyczą przede wszystkim dbania o czystość mikrobiologiczną sprzętu wykorzystywanego do leczenia oraz diagnozowania. Do jego zadań zawodowych należy także dezynfekcja manualna oraz mycie narzędzi. Technik w codziennej pracy przygotowuje preparaty myjące i dezynfekujące. Ponadto obsługuje maszyny przeznaczone do dezynfekcji, kontroluje sprzęt pod kątem jakościowym oraz ilościowym. Pomaga w pakietowaniu bielizny operacyjnej oraz narzędzi.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik sterylizacji medycznej to zawód, który oferuje szerokie perspektywy zatrudnienia. Usługi specjalistów z tych dziedzin są bowiem niezbędne nie tylko w publicznych lub niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, jak szpitale, przychodnie, pracownie endoskopowe, pracownie mikrobiologii, bloki operacyjne czy centralne sterylizatornie. Pracę można bez problemu znaleźć również w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją sterylnych wyrobów medycznych, gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych oraz studiach tatuażu. Niezachowanie zasad sterylności w wielu miejscach grozi karami pieniężnymi, dlatego pracodawcy chętnie zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów. Osoba wykonująca zawód technika sterylizacji medycznej ma wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów lub klientów - dlatego powinna cechować ją przede wszystkim odpowiedzialność, skrupulatność oraz dobra koncentracja.

 

Bezpłatna nauka w trybie zaocznym

W tygodniu pracujesz, a odpłatna nauka jest dla Ciebie zbyt kosztowna? Na kursie technika sterylizacji medycznej możesz podjąć ją za darmo. Co więcej — na tym kursie proponujemy dwa układy zajęć do wyboru. Można zatem uczyć się wyłącznie w weekendy albo tylko w jeden z dwóch zazwyczaj wolnych dni, jakimi są sobota i niedziela oraz dodatkowo w piątek po południu. Kierunek technik sterylizacji medycznej to kurs roczny, w związku z czym stosunkowo szybko zdobędziesz kwalifikacje potrzebne do wykonywania tego zawodu. 

Nieskazitelna higiena to podstawa

W szeroko pojętej medycynie utrzymywanie nieskazitelnej wręcz czystości zarówno powierzchni, sprzętu, jak i drobnych akcesoriów używanych podczas zabiegów jest niezbędne. Sterylizacja narzędzi przeprowadzana jest na bieżąco. W związku z tym osoby, które potrafią fachowo przeprowadzać proces sterylizacji, są stale potrzebne oraz poszukiwane w licznych placówkach medycznych na terenie całego kraju. Dla osób pragnących podjąć pracę w charakterze technika sterylizacji medycznej kurs w Collegium, za który opłata wynosi 0 zł, to szansa nie tylko na uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, ale także — szybkiej możliwości podjęcia pracy po jego ukończeniu. 

Technik sterylizacji medycznej - kurs dla ludzi potrzebnych innym

Wśród wielu zawodów z zakresu medycyny oraz zbliżonych do tej dziedziny właśnie technik sterylizacji medycznej, chociaż może mało dostrzegany przez osoby postronne, pełni wyjątkowo ważną i niezwykle pożyteczną funkcję. Osoba dbająca na bieżąco o profesjonalną, perfekcyjną sterylizację sprzętu medycznego jest kimś, bez kogo trudno obyć się w większości klinik. Technik sterylizacji medycznej podczas swojej pracy wykonuje bardzo odpowiedzialne zadania, nie mniej ważne niż sam lekarz. To od właściwej sterylizacji narzędzi w ogromnej mierze zależy powodzenie wielu zabiegów oraz to jak w przypadku pacjentów będzie przebiegał okres bezpośrednio po nich. Kiedy organizm jest osłabiony, nawet drobna, pozornie błaha infekcja może mieć poważne skutki. Decydując się na zawód technik sterylizacji medycznej, kurs w Collegium oraz pracę w tym właśnie zawodzie, wiesz, że należysz do wspólnoty ludzi, którzy, chociaż mało zauważalni w tłumie, każdego dnia są wyjątkowo potrzebni. Jeżeli zatem ten aspekt pracy zawsze stanowił dla Ciebie wartość, wybierz bezpłatny kurs w Collegium i dołącz z nami do grona ludzi potrzebnych innym. Zapraszamy do nauki na tym oraz innych medycznych kierunkach w naszej szkole policealnej!

 

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI MEDYCZNEJ W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu