SZANOWNI PAŃSTWO

Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE SEKRETARIAT SZKOŁY JEST JUŻ PRZENIESIONY DO DOCELOWEJ SIEDZIBY SZKOŁY POD ADRESEM:

AL. SOLIDARNOŚCI 74 A, 00-145 WARSZAWA

tel. 508 672 799

UWAGA! Zajęcia dydaktyczne odbywają się NADAL w:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17, Warszawa.

Nabór na semestr wiosenny rok szkolny 2019/2020

Wydawane przez COLLEGIUM świadectwa i dyplomy są dokumentami państwowymi (absolwenci otrzymują tytuł technika lub równorzędny tytuł zawodowy danego kierunku, np: ortoptystka, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy).

Nabór na semestr wiosenny rok szkolny 2019/2020

Ucząc się u nas, masz gwarancję znalezienia pracy po zakończeniu nauki. Kształcimy w wielu różnych zawodach, więc niezależnie od tego, czy wiesz już, kim chcesz być w przyszłości, czy wciąż się zastanawiasz, do wyboru masz kilka opcji.

Nabór na semestr wiosenny rok szkolny 2019/2020

Chcesz zdobyć zawód szybko, bez dodatkowych stresów związanych z systemem szkolnym (egzaminy, klasówki, sprawdziany)? Idealnym rozwiązaniem jest możliwość zdobycia zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Witamy w Collegium


Collegium to szkoły policealne kształcące w zawodach branży medyczno - społecznej. Zapewniamy edukację na najwyższym poziomie w zakresie kierunków związanych z rehabilitacją medyczno-psychologiczną (technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik ortopeda, ortoptystka), farmacją (technik farmaceutyczny), stomatologią i protetyką ( technik dentystyczny, asystentka oraz higienistka stomatologiczna), oraz polityką społeczną (asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca).

Policealne studium w Warszawie


Collegium posiada uprawnienia szkoły publicznej. Wydawane przez nie świadectwa i dyplomy są dokumentami państwowymi (absolwenci otrzymują tytuł technika lub równorzędny tytuł zawodowy danego kierunku, np. asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy). W naszym policealnym studium mieści się też Ośrodek Egzaminacyjny upoważniony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (Europass) honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej. Kształcąc się w Collegium, masz szansę zdobyć renomowane na całym świecie uprawnienia.

Zapewniamy edukację na najwyższym poziomie w trybie zaocznym w zakresie kierunków związanych z polityką społeczną (asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca) oraz w trybie stacjonarnym w zakresie kierunków związanych z rehabilitacją medyczno-psychologiczną (technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik ortopeda, ortoptystka), farmacją (technik farmaceutyczny), stomatologią i protetyką (technik dentystyczny, asystentka oraz higienistka stomatologiczna).

Nasza oferta edukacyjna została poszerzona o nowe, poszukiwane na rynku pracy kierunki: technik elektroradiolog, technik elektroniki i informacji medycznej, technik sterylizacji medycznej, technik optyk, protetyk słuchu, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik BHP, technik usług kosmetycznych

Nasze osiągnięcia


%

zdawalności egzaminów zawodowych

kierunki

absolwentów