Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik elektroradiolog  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Technik elektroradiolog jest członkiem średniego personelu medycznego. Dysponuje on wiedzą z zakresu metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie X, promieniowanie gamma, ultradźwięki czy pole magnetyczne, a także diagnostyki elektromedycznej i radioterapii. W swojej codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim obsługą aparatury, wykonywaniem badań takich jak RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, EKG czy spirometria, dbając o bezpieczeństwo pacjenta.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu technika elektroradiologa trwa 2,5 roku (5 semestrów).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie dziennym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny w tygodniu w godz. 9.30 - 18.00
Wieczorowy w tygodniu w godz. 16.00-21.00
Wieczorowy - weekendowy czwartek, piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota (lub niedziela) w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Zawód technika elektroradiologa obejmuje bardzo szerokie spektrum działań: począwszy od diagnostyki obrazowej poprzez badania elektromedyczne, aż po wykonywanie radioterapii. W wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych musi stosować wysokie standardy jakości pracy.  W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik elektroradiolog realizowane są następujące moduły:

MED.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.08.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.08.1.- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MED.08.2. Podstawy elektroradiologii
MED.08.2.- JM.01 Stosowanie przepisów prawa i etyki w realizacji zadań zawodowych
MED.08.2 - JM.02 Stosowanie przepisów i zasad w ochronie radiologicznej
MED.08.2.- JM.03 Wprowadzenie do anatomii radiologicznej
MED.08.2.- JM.04 Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia (w tym propedeutyka onkologiczna)
MED.08.2. - JM.05 Posługiwanie się językiem migowym
MED.08.3. Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, rentgenoskopia, radiodiagnostyka stomatologiczna, mammografia, tomografia komputerowa)
MED.08.3. - JM.01 Rozróżnienie struktur anatomicznych człowieka i charakteryzowanie zmian patologicznych na obrazach RTG/TK
MED.08.3. - JM.02 Charakteryzowanie fizycznych podstaw oraz aparatury wykorzystywanej w rentgenodiagnostyce.
MED.08.3. - JM.03 Wykonywanie rentgenografii, tomografii komputerowej i asystowanie podczas rentgenoskopii
MED.08.4. Współuczestniczenie w wykonywaniu badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej (rezonansu magnetycznego, radiologii interwencyjnej i hemodynamiki, medycyny nuklearnej i densytometrii rentgenowskiej)
MED.08.4.- JM.01 Rozróżnienie struktur anatomicznych człowieka i charakteryzowanie zmian patologicznych na obrazach radiologicznych i rezonansu magnetycznego
MED.08.4.- JM.02 Charakteryzowanie fizycznych podstaw oraz aparatury wykorzystywanej w radiologii interwencyjnej, hemodynamice, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej i densytometrii rentgenowskiej
MED.08.4.- JM.03 Współudział w wykonywaniu badań i zabiegów z zakresu radiologii interwencyjnej i hemodynamiki
MED.08.4.- JM.04 Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu medycyny nuklearnej i densytometrii rentgenowskiej
MED.08.4.- JM.05. Wykonywanie badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego
MED.08.5. Wykonywanie badań elektromedycznych (elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, audiometrii, spirometrii, ultrasonografii, densytometrii ultrasonograficznej)
MED.08.5.- JM.01 Charakteryzowanie fizycznych podstaw oraz aparatury wykorzystywanej w diagnostyce elektromedycznej
MED.08.5.- JM.02 Wykonywanie badań elektrokardiograficznych
MED.08.5.- JM.03 Wykonywanie i asystowanie podczas badań ultrasonograficznych
MED.08.5.- JM.03 Wykonywanie badań spirometrycznych
MED.08.5.- JM.04 Wykonywanie badań audiometrycznych
MED.08.5.- JM.05 Wykonywanie badań elektroencefalograficznych i elektromiograficznych
MED.08.6. Wykonywanie radioterapii
MED.08.6 JM.01 Współuczestniczenie w planowaniu radioterapii
MED.08.6 JM.02 Prowadzenie radioterapii i brachyterapii
MED.08.7. Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika elektroradiologii

Podstawowe zadania zawodowe technika elektroradiologii w Polsce to:

  • przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,
  • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,
  • wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej,
  • analizowanie wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza,
  • wdrażanie i koordynowanie systemu zarządzania jakością.

Collegium przygotuje do pracy w zawodzie technik elektroradiolog

Do pracy w zawodzie technik elektroradiologii trzeba mieć mnóstwo cierpliwości i zaangażowania. Przychodząc do Collegium trzeba odznaczać się tymi cechami, my nauczymy reszty. Na prowadzonych przez naszych wykładowców zajęciach uczniowie poznają niezbędną teorię, która pozwoli zgłębić tajniki zawodu. Jednak technik elektroradiolog bierze na siebie dużą odpowiedzialność za proces przeprowadzania szeregu badań. Musi więc dokładnie wiedzieć, jak takie badania wyglądają i jak je przygotować. Nasi uczniowie dowiadują się tego na licznych zajęciach praktycznych, w czasie których mają kontakt z urządzeniami do przeprowadzania takich badań, jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, elektrokardiografia, spirometria i wiele innych badań wykorzystujących promieniowanie jonizujące, pole magnetyczne, pierwiastki promieniotwórcze czy ultradźwięki. W tej pracy ważne jest też zapewnienie bezpieczeństwa i kontakt z pacjentem, dlatego w naszej uczelni prowadzimy zajęcia z udzielania pierwszej pomocy i uczymy języka migowego.

Technik elektroradiologii - zapewniamy naukę na profesjonalnym sprzęcie

Zajęcia na kierunku technik elektroradiolog odbywają się w trybie stacjonarnym, czego głównym powodem jest konieczność poznania sprzętu medycznego. Uczniowie Collegium mają wiele zajęć praktycznych, odbywających się w trybie modułowym w szpitalach na terenie Warszawy. Poznają na nich urządzenia służące do prowadzenia licznych badań obrazowych. Dzięki temu każdy, kto wyjdzie od nas z uzyskanym tytułem technika elektroradiologa, będzie w pełni przygotowany do pracy i pewny tego, co robi. Zapewniamy też każdemu uczestnictwo w planowaniu i prowadzeniu radioterapii oraz brachyterapii. Gwarantujemy, że zdobyta u nas wiedza i umiejętności przygotowują do pracy w pracowni radiologicznej na wysokim poziomie i ze świadomością odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie. Każdy, kto chce otrzymać dyplom technika elektroradiologii, musi wykazać się na koniec dużą wiedzą i umiejętnościami. Wysoce wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz zaplecze dydaktyczne daje pewność, że nasi absolwenci są naprawdę dobrze przygotowani do zatrudnienia.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

APARAT RTG KOSTNO - PŁUCNY DO RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu

Jak zostać technikiem elektroradiologii?
Jak zostać technikiem elektroradiologii?
Decydując się na zdobycie zawodu technika elektroradiologii na Szkole Służb Medycznych Collegium, stawiasz na zdobycie ambitnego zawodu, w którym możesz liczyć na pracę pełną wyzwań, ciągły rozwój i możliwość przyczynienia się do ratowania ludzkiego życia.