Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik elektroradiolog  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Technik elektroradiolog jest członkiem średniego personelu medycznego. Dysponuje on wiedzą z zakresu metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie X, promieniowanie gamma, ultradźwięki czy pole magnetyczne, a także diagnostyki elektromedycznej i radioterapii. W swojej codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim obsługą aparatury, wykonywaniem badań takich jak RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, EKG czy spirometria, dbając o bezpieczeństwo pacjenta.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu technika elektroradiologa trwa 2,5 roku (5 semestrów).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie dziennym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny środa, czwartek, piątek w godz. 9.30 - 18.00
Wieczorowy wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 16.00-21.00
Wieczorowy - weekendowy czwartek, piątek w godz. 16.00 - 21.00
soboty w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Zawód technika elektroradiologa obejmuje bardzo szerokie spektrum działań: począwszy od diagnostyki obrazowej poprzez badania elektromedyczne, aż po wykonywanie radioterapii. W wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych musi stosować wysokie standardy jakości pracy.  W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik elektroradiolog realizowane są następujące moduły:

MO. Kompetencje ogólnozawodowe
MO. JM.01. Udzielanie pierwszej pomocy
MO. JM.02. Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej
MO. JM.03. Nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych
MO. JM.04. Posługiwanie się językiem migowym
MO. JM.05. Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
MO. JM.06. Charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka
MO. JM.07. Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.01. Wykonywanie badań radiologicznych
MZ.01.JM.01. Stosowanie wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii człowieka w wykonywaniu zadań zawodowych
MZ.01.JM.02. Wykonywanie rentgenografii, tomografii komputerowej i asystowanie podczas rentgenoskopii
MZ.01.JM.03. Współudział w wykonywaniu badań i zabiegów z zakresu radiologii naczyniowej i hemodynamiki
MZ.01.JM.04. Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu medycyny nuklearnej i densytometrii rentgenowskiej
MZ.01.JM.05. Charakteryzowanie fizycznych podstaw oraz aparatury w diagnostyce obrazowej i elektroradiologii oraz radioterapii.
MZ.01.JM.06. Planowanie zadań zawodowych w zakresie badań i zabiegów radiologicznych.
MZ.02. Wykonywanie badań elektromedycznych
MZ.02.JM.01. Wykonywanie badań elektrokardiograficznych
MZ.02.JM.02. Wykonywanie i asystowanie podczas badań ultrasonograficznych
MZ.02.JM.03. Wykonywanie badań spirometrycznych
MZ.02.JM.04. Wykonywanie badań audiometrycznych
MZ.02.JM.05. Wykonywanie badań elektroencefalograficznych i elektromiograficznych
MZ.03. Wykonywanie badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego
MZ.03.JM.01. Wykonywanie badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego
MZ.04. Planowanie i wykonywanie radioterapii
MZ.04. JM.01. Współuczestniczenie w planowaniu radioterapii
MZ.04.JM.02. Propedeutyka onkologii
MZ.04.JM.03. Prowadzenie radioterapii i brachyterapii
Praktyka zawodowa

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika elektroradiologii

Podstawowe zadania zawodowe technika elektroradiologii w Polsce to:

  • przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,
  • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,
  • wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej,
  • analizowanie wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza,
  • wdrażanie i koordynowanie systemu zarządzania jakością.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Dzięki nieustannemu rozwojowi medycyny i techniki zawód elektroradiologa jest potrzebny i atrakcyjny, a perspektywy zatrudnienia naprawdę rozległe. Specjaliści z tej dziedziny zwykle znajdują pracę w takich szpitalnych jednostkach organizacyjnych, jak: pracownie rentgenowskie, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich, spirometrii, a także na oddziałach ratunkowych, reanimacyjnych czy intensywnego nadzoru kardiologicznego, salach operacyjnych, zakładach radioterapii, medycyny nuklearnej czy w klinikach weterynaryjnych. Technik elektroradiolog musi cechować się wszechstronnością, rzetelnym podejściem do pracy, odpornością na stres i dobrym stanem zdrowia (w czasie pracy narażony jest na promieniowanie jonizujące). Oprócz tego wymagana jest umiejętność pracy w zespole, cierpliwość w kontakcie z pacjentem oraz gotowość do nieustannego podnoszenia własnych kwalifikacji i zdobywania wiedzy.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

APARAT RTG KOSTNO - PŁUCNY DO RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu

Jak zostać technikiem elektroradiologii?
Jak zostać technikiem elektroradiologii?
Decydując się na zdobycie zawodu technika elektroradiologii na Szkole Służb Medycznych Collegium, stawiasz na zdobycie ambitnego zawodu, w którym możesz liczyć na pracę pełną wyzwań, ciągły rozwój i możliwość przyczynienia się do ratowania ludzkiego życia.