Rekrutacja

TERMINY REKRUTACJI

Nabór do Szkoły prowadzimy dwa razy w roku:

  • Na semestr jesienny - rekrutacja od 01 maja do 15-go września.
  • Na semestr wiosenny - rekrutacja od 01 grudnia do 15-go lutego

Przyjęcie na wybrany kierunek następuje na podstawie kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia Państwa zgłoszenia jest złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej, (nie wymagane przy zapisie na kurs kwalifikacyjny w zawodach: opiekun medyczny, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik optyk, technik usług kosmetycznych -kandydaci na kurs kwalifikacyjny składają oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły, min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, szkoła średnia), )
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy ( skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)
  • dwa zdjęcia

Miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły, przy ul. Stawki 10 w Warszawie.