SZANOWNI PAŃSTWO

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ LOKALIZACJI SZKOŁY oraz z POWODU PRZEDŁUŻAJĄCEGO SIĘ REMONTU NOWEJ SIEDZIBY INFORMUJEMY, ŻE TYMCZASOWO SIEDZIBA SEKRETARIATU MIEŚCI SIĘ POD ADRESEM:

Kancelaria Księgowa, ul. Towarowa 35 lok. 31 IV p. Warszawa, (wejście do budynku od ul. Jaktorowskiej)

tel. 508 672 799

UWAGA! Zajęcia dydaktyczne odbywają się w:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17, Warszawa.

Rekrutacja

TERMINY REKRUTACJI

Nabór do Szkoły prowadzimy dwa razy w roku:

  • Na semestr jesienny - pierwsza tura rekrutacji od 01 maja do 31-go sierpnia.
  • Na semestr wiosenny - pierwsza tura rekrutacj od 01 grudnia do 15-go lutego

Po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji można dopisywać się do grup, które zostały utworzone - szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Decyzją Dyrektora Szkoły, rekrutacja na rok szk. 2019/2020 jest wydłużona do 15-go września 2019 r. 

Przyjęcie na wybrany kierunek następuje na podstawie kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia Państwa zgłoszenia jest złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej, (nie wymagane przy zapisie na kurs kwalifikacyjny w zawodach: opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, technik optyk, technik usług kosmetycznych -kandydaci na kurs kwalifikacyjny składają oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły, min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, szkoła średnia), 
  • Cudzoziemcy są przyjmowani do szkoły na podstawie dokumentu potwierdzającego  posiadanie wykształcenia średniego. Zagraniczne świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie może być w Polsce uznane z mocy prawa lub decyzją kuratora oświaty. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem  http://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych.
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy ( skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły). Na stronie Mazowieckiego Kuratora Oświaty znajduje się wykaz placówk, w których badania można wykonać nieodpłatnie:  www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13721,Badania-dla-kandydatow-do-szkol-ksztalcacych-w-zawodach.html
  • dwa zdjęcia

Miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły, przy ul. Stawki 10 w Warszawie.