Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Opiekunka środowiskowa  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Opiekunka środowiskowa pomaga osobom przewlekle chorym, niesamodzielnym i samotnym, które nie mogą się spodziewać wsparcia ze strony najbliższego otoczenia. Usługi opiekuńcze obejmują dbanie o zdrowie i higienę osobistą, prowadzenie prostych ćwiczeń rehabilitacyjnych zaleconych przez lekarza, pomoc w codziennych obowiązkach domowych i doradztwo w zakresie zarządzania budżetem, a także zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, rozwijania zainteresowań, nawiązywania społecznych relacji i zdobywania samodzielności. W razie zagrożenia życia lub zdrowia opiekunka środowiskowa udziela podopiecznemu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nauka przygotowująca do zawodu opiekunki środowiskowej trwa 1 rok.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć::

Układy zajęć
   
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ 
piątek w godz. 16:00 - 21:00 
sobota (lub niedziela) w godz. 8:00 - 17:45
Weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ 
sobota, niedziela w godz. 8:00 - 17:45

 

Program nauczania

Absolwent szkoły przygotowany do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: m.in. organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej; sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej; pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie gospodarowania budżetem, robienia zakupów czy gotowania posiłków.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku opiekunka środowiskowa realizowane są następujące moduły:

SPO.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPO.05.1.-JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
SPO.05.1.-JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
SPO.05.2. Podstawy pomocy społecznej
SPO.05.1-JM 01 Stosowanie przepisów prawa dotyczących pracy socjalnejych
SPO.05.2.-JM.02. Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii i pracy socjalnej
SPO.05.2.- JM.03. Posługiwanie się językiem migowym
SPO.05.3. Organizowanie prac opiekuńczych
SPO.05.3.-JM.01. Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
SPO.05.3.-JM.02. Rozpoznawanie potrzeb i problemów podopiecznego
SPO.05.3.-JM.03. Planowanie czynności opiekuńczych
SPO.05.4. Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
SPO.05.4.-JM.01 Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
SPO.05.4.-JM.02 Wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
SPO.05.5. Wspieranie osoby podopiecznej w czynnościach dnia codziennego
SPO.05.5.-JM.01 Wspieranie osoby podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego
SPO.05.5.-JM.02 Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia
SPO.05.6. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
SPO.05.6.-JM.01 Wykonywanie czynności opiekuńczych
SPO.05.7. Język obcy zawodowy
SPO.05.7. Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki opiekunki środowiskowej

Podstawowe zadania zawodowe opiekunki środowiskowej w Polsce to:

  • organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej
  • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
  • pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia,
  • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Osoba na stanowisku opiekunki środowiskowej pomaga podopiecznym w codziennych czynnościach, pielęgnuje ich, udziela pierwszej pomocy oraz mobilizuje do aktywnego życia społecznego. Ponadto opiekunka motywuje do rozwijania zainteresowań oraz stopniowego zwiększania samodzielności.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Zawody takie jak opiekunka środowiskowa są coraz częściej wymieniane wśród popularnych ogłoszeń o pracę. Ludzie o podobnej profesji są bardzo potrzebni i coraz lepiej wynagradzani. Zatrudnienie można znaleźć zarówno w Polsce, jak i za granicą - w instytucjach opiekuńczych, fundacjach, na szpitalnych oddziałach długoterminowej opieki, a także u osób prywatnych. Możliwe jest również założenie własnej działalności gospodarczej i prowadzenie praktyki w domach podopiecznych. Osoba decydująca się na zawód opiekunki społecznej musi wykazywać się cierpliwością, pedagogicznym podejściem, a także wytrzymałością psychiczną i odpornością na stres. Liczy się również przedsiębiorczość. Wykonywanie codziennych zadań wiąże się bowiem z koniecznością kontaktu z rozmaitymi instytucjami i społecznymi organizacjami, który ma na celu rozwiązanie różnorodnych problemów podopiecznego - prawnych, mieszkaniowych, materialnych, rodzinnych czy zdrowotnych.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu

Opiekunka środowiskowa edukacja i porady
Opiekunka środowiskowa edukacja i porady
Pomoc innym ludziom to czynność, która przynosi wiele satysfakcji, a w ogłoszeniach coraz więcej jest ofert, w których poszukiwane są opiekunki środowiskowe.