Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik usług kosmetycznych kurs

Kurs kwalifikacyjny w kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych trwa 2 semestry.

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
FRK.04 Wykonywanie
zabiegów
kosmetycznych
weekendowy 36 ZJAZDÓW w okresie 10 m- cy
sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
874
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 4 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00
 

Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły.Telefonicznie, bądź mailowo.

Dlaczego warto wybrać kurs w Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć szybko niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, kurs w Collegium jest strzałem w dziesiątkę. Naszym absolwentom zatrudnienie oferują: salony kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, hotele, ośrodki SPA, studia stylizacji, przedsiębiorstwa kosmetyczne. Absolwenci kursu mają również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kosmetykę można łączyć z innymi specjalizacjami, np. fizykoterapią, masażem czy charakteryzacją. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz świadectwo i dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Kto może podjąć naukę w formie kursu?

Każda osoba, która ma na celu:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Warto wspomnieć, że osoby po 8-letniej szkole podstawowej, gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej mogą również zdobywać konkretne kwalifikacje w zawodzie. Nie muszą mieć średniego wykształcenia, aby otrzymać po zdanym egzaminie świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zależy ci na czasie?

Nauka w zawodzie technik usług kosmetycznych w formie szkolnej trwa 2 lata, a kurs tylko 10 m-cy. Nauka na kursie jest intensywna i dzięki autorskim programom nauczania w Collegium w ciągu roku jesteś w stanie zdobyć kwalifikację FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Również istnieje możliwość równoległego zdobywania kwalifikacji w pokrewnych zawodach, np.: technik masażysta.

Posiadasz już lub kształcisz się w pokrewnym zawodzie?

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest idealnym rozwiązaniem. W szkole policealnej dyrektor nie ma podstaw prawnych do zaliczenia i tym samym zwolnienia cię z przedmiotów, które już mogłeś zaliczyć kształcąc się w innym zawodzie. Na kursie jest to możliwe. Dzięki temu nie dublujesz zajęć i nie tracisz zbędnego czasu na powtarzanie tego, co już i tak znasz. Możesz również z części, a nawet z całości praktyki zawodowej być zwolnionym, jeśli już pracujesz faktycznie w danym zawodzie nie posiadając dyplomu.

Mobilność zawodowa

Na kursie możemy korzystać z metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu nawet przebywając za granicą możesz podjąć naukę. Tylko zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z ich wykorzystaniem.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Kariera zawodowa w branży beauty to idealna droga dla osób, które pasjonują się modą, wizażem i regularnie śledzą zmieniające się trendy. Technik usług kosmetycznych to bardzo satysfakcjonujący i atrakcyjny zawód, który nie ogranicza się do wykonywania makijażu i manicure - wymaga również posiadania wiedzy m.in. z zakresu dermatologii i anatomii. Ponieważ dbanie o skórę ma duży wpływ na nasze zdrowie, na kosmetyczce ciąży spora odpowiedzialność. Dlatego tak ważne jest profesjonalne przygotowanie do zawodu, które pozwala nie tylko perfekcyjnie opanować technikę wykonywania zabiegów, ale też zapoznać się z zasadami higieny, bezpieczeństwa i właściwej pracy z klientem. Dobry technik usług kosmetycznych cechuje się nie tylko wyczuciem estetycznym i znajomością aktualnych trendów, ale także wysoką kulturą osobistą, otwartością, cierpliwością, życzliwością i dużą dawką empatii, która pomaga zjednać sobie stałych, wiernych klientów. Perspektywy zatrudnienia są niezwykle szerokie - salony kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, hotele, ośrodki SPA, studia stylizacji, przedsiębiorstwa kosmetyczne, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Kosmetykę można łączyć z innymi specjalizacjami, np. fizykoterapią, masażem czy charakteryzacją, dodatkowo poszerzając swoje zawodowe horyzonty.

Program nauczania

Kurs jest realizowany na podstawie autorskiego programu nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych.

KWALIFIKACJA FRK.04

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
 

FRK.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
FRK.04.1. JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony srodowiska
FRK.04.1. JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy
FRK.04.2. Podstawy kosmetyki
FRK.04.2. JM.01. Stosowanie przepisów prawa w realizacji zadań zawodowych
FRK.04.2. JM.02. Przygotowanie do wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających
FRK.04.2. JM.03. Posługiwanie się wiedzą z zakresu zdrowego żywienia
FRK.04.2. JM.04. Stosowanie technologii informacyjnych w działalności zawodowej
FRK.04.3. Wykorzystanie wiedzy z zakresu anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej
FRK.04.3. JM.01. Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
FRK.04.3. JM.02. Posługiwanie się wiedzą z zakresu dermatologii w diagnostyce kosmetycznej
FRK.04.4.  Zastosowanie fizykoterapii i preparatyki kosmetycznej w zabiegach kosmetycznych
FRK.04.4 JM.01. Zastosowanie fizykoterapii w zabiegach kosmetycznych
FRK.04.4 JM.02. Zastosowanie preparatyki kosmetycznej w zabiegach kosmetycznych
FRK.04.5.  Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała
FRK.04.5. JM.01. Wykonywanie masażu kosmetycznego
FRK.04.5. JM.02. Wykonywanie zabiegów z zastosowaniem czynników fizykalnych
FRK.04.5. JM.03. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i skóry głowy
FRK.04.5. JM.04. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała
FRK.04.6.  Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oczu i ich oprawy
FRK.04.6. JM.01. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych pielęgnacyjnych okolicy oczu
FRK.04.6. JM.02. Wykonywanie zabiegów upiększających oprawy oczu
FRK.04.7.  Wykonywanie makijażu twarzy
FRK.04.7. JM.01.  Przygotowanie do wykonywania makijażu
FRK.04.7. JM.02.  Wykonywanie makijażu
FRK.04.8.  Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
FRK.04.8. JM.01.  Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni
FRK.04.8. JM.02.  Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych stóp
FRK.04.9.  Wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia
FRK.04.9. JM.01.  Techniki i metody upiększania
FRK.04.9. JM.02.  Wykonywanie zabiegów upiększania
FRK.04.10.  Język obcy zawodowy
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

 

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową - 140 godzin

Do państwowego egzaminu zawodowego w zawodzie technik usług kosmetycznych przystępuje się po zakończeniu kursu.

Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego (w czerwcu lub styczniu). Po jego zdaniu otrzymują  świadectwo potwierdzające kwalifikację FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.

Osoby, które uzyskają świadectwo potwierdzające kwalifikację oraz legitymujące się wykształceniem średnim otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych. Jeżeli uczestnik kursów nie posiada aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w każdym czasie po uzupełnieniu wykształcenia.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny (do pobrania w menu - rekrutacja lub dostępna w sekretariacie szkoły.
  • Oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła średnia).
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania - odbiór w sekretariacie lub drogą mailową).
  • 1 zdjęcie.

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Na naszym blogu

Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.