OGŁOSZENIE

Zgodnie z ogłoszonym komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, wszystkie zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Collegium zostają zawieszone do odwołania.

Sekretariat szkoły będzie pełnił dyżur głównie za pomocą e-mail: sekretariat@collegium.com.pl

Wszystkich zainteresowanych, w tym kandydatów do Collegium zapraszamy do kontaktu za pomocą e-mail

Nauka od dnia 25 marca 2020 r. odbywa się w formie zdalnej. Udział w tej formie nauczania jest obowiązkowy.
Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik usług kosmetycznych

Kurs kwalifikacyjny w kwalifikacji AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy trwa 7 miesięcy.

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
AU.61. Wykonywanie
zabiegów
kosmetycznych,
twarzy
weekendowy 22 ZJAZDÓW w okresie 7 m- cy
sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
528
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Kurs kwalifikacyjny w kwalifikacji AU.62.  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp trwa 3 miesiące.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
AU.62. Wykonywanie
zabiegów
kosmetycznych
ciała, dłoni i stóp.
weekendowy 7 ZJAZDÓW w okresie 3 m-
cy sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
172
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły.Telefonicznie, bądź mailowo.

Dlaczego warto wybrać kurs w Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć szybko niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, kurs w Collegium jest strzałem w dziesiątkę. Naszym absolwentom zatrudnienie oferują: salony kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, hotele, ośrodki SPA, studia stylizacji, przedsiębiorstwa kosmetyczne. Absolwenci kursu mają również możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kosmetykę można łączyć z innymi specjalizacjami, np. fizykoterapią, masażem czy charakteryzacją. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz świadectwo i dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Kto może podjąć naukę w formie kursu?

Każda osoba, która ma na celu:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Warto wspomnieć, że osoby po 8-letniej szkole podstawowej, gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej mogą również zdobywać konkretne kwalifikacje w zawodzie. Nie muszą mieć średniego wykształcenia, aby otrzymać po zdanym egzaminie świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zależy ci na czasie?

Nauka w zawodzie technik usług kosmetycznych w formie szkolnej trwa 2 lata, a kursy z dwóch kwalifikacji tylko 10 m-cy. Jeśli już masz potwierdzoną jedną z kwalifikacji w zawodzie technik usług kosmetycznych, to wybierasz tylko jeden kurs z brakującej do dyplomu kwalifikacji. Jeżeli na przykład rozpoczniesz kurs od września z kwalifikacji AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, to już w styczniu możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ucząc się w szkole policealnej dopiero w czerwcu. Dzięki autorskim programom nauczania w Collegium w ciągu roku jesteś w stanie zdobyć obie kwalifikacje. Również istnieje możliwość równoległego zdobywania kwalifikacji w pokrewnych zawodach, np.: technik masażysta.

Posiadasz już lub kształcisz się w pokrewnym zawodzie?

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest idealnym rozwiązaniem. W szkole policealnej dyrektor nie ma podstaw prawnych do zaliczenia i tym samym zwolnienia cię z przedmiotów, które już mogłeś zaliczyć kształcąc się w innym zawodzie. Na kursie jest to możliwe. Dzięki temu nie dublujesz zajęć i nie tracisz zbędnego czasu na powtarzanie tego, co już i tak znasz. Możesz również z części, a nawet z całości praktyki zawodowej być zwolnionym, jeśli już pracujesz faktycznie w danym zawodzie nie posiadając dyplomu.

Mobilność zawodowa

Na kursie możemy korzystać z metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu nawet przebywając za granicą możesz podjąć naukę. Tylko zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z ich wykorzystaniem.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Kariera zawodowa w branży beauty to idealna droga dla osób, które pasjonują się modą, wizażem i regularnie śledzą zmieniające się trendy. Technik usług kosmetycznych to bardzo satysfakcjonujący i atrakcyjny zawód, który nie ogranicza się do wykonywania makijażu i manicure - wymaga również posiadania wiedzy m.in. z zakresu dermatologii i anatomii. Ponieważ dbanie o skórę ma duży wpływ na nasze zdrowie, na kosmetyczce ciąży spora odpowiedzialność. Dlatego tak ważne jest profesjonalne przygotowanie do zawodu, które pozwala nie tylko perfekcyjnie opanować technikę wykonywania zabiegów, ale też zapoznać się z zasadami higieny, bezpieczeństwa i właściwej pracy z klientem. Dobry technik usług kosmetycznych cechuje się nie tylko wyczuciem estetycznym i znajomością aktualnych trendów, ale także wysoką kulturą osobistą, otwartością, cierpliwością, życzliwością i dużą dawką empatii, która pomaga zjednać sobie stałych, wiernych klientów. Perspektywy zatrudnienia są niezwykle szerokie - salony kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, hotele, ośrodki SPA, studia stylizacji, przedsiębiorstwa kosmetyczne, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Kosmetykę można łączyć z innymi specjalizacjami, np. fizykoterapią, masażem czy charakteryzacją, dodatkowo poszerzając swoje zawodowe horyzonty.

Program nauczania

Kurs jest realizowany na podstawie autorskiego programu nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych.

KWALIFIKACJA AU.61.

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

MZ.01. Prowadzenie działalności usługowej w salonie kosmetycznym
MZ.01. JM.01.Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
MZ.01. JM.02.Posługiwanie się językiem angielskim w branży informatycznej
MZ.01. JM.03.Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych
MZ.01. JM.04.Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.02. Pielęgnowanie twarzy, szyi i dekoltu
MZ.02. JM.01.Organizowanie stanowiska pracy w salonie kosmetycznym
MZ.02. JM.02.Przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej
MZ.02. JM.03.Pielęgnowanie skóry twarzy, szyi i dekoltu
MZ.03. Upiększanie twarzy, szyi i dekoltu
MZ.03. JM.01.Pielęgnowanie i upiększanie oczu i ich oprawy
MZ.03. JM.02.Wykonywanie makijażu
MZ.04. Wykorzystanie elementów chemii i fizykoterapii w kosmetyce
MZ.04. JM.01.Wykonywanie zabiegów fizykalnych na skórę twarzy, szyi i dekoltu
MZ.04. JM.02.Przygotowanie i zastosowanie surowców kosmetycznych
MZ.04. JM.03.Wykonywanie zabiegów fizykalnych na ciało, kończyny górne i dolne
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową.

KWALIFIKACJA AU.62.

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

MZ.01. Pielęgnowanie i upiększanie ciała, dłoni i stóp
MZ.01. JM.01.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych ciała
MZ.01. JM.02.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych dłoni i stóp
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową.

Do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych przystępuje się po zakończeniu kursu z danej kwalifikacji.

Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikację AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, lub świadectwo potwierdzające kwalifikację AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.

Osoby, które uzyskają świadectwa potwierdzające obie kwalifikacje oraz legitymujące się wykształceniem średnim otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych. Jeżeli uczestnik kursów nie posiada aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w każdym czasie po uzupełnieniu wykształcenia.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny (do pobrania w menu - rekrutacja lub dostępna w sekretariacie szkoły.
  • Oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła średnia).
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania - odbiór w sekretariacie lub drogą mailową).
  • 1 zdjęcie.

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Na naszym blogu

Technik usług kosmetycznych
Technik usług kosmetycznych
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.