Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik farmaceutyczny  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Technik farmaceutyczny to osoba, która wspiera farmaceutę podczas pracy w aptece. Ma podstawowe, niezbędne informacje z zakresu farmacji i medycyny, potrafi określać właściwości leków, wskazywać właściwy sposób ich zażywania oraz przechowywania, jest w stanie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Do jego głównych zajęć należy sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, kontrola ich jakości, wydawanie wybranych wyrobów medycznych i leków, a także prace administracyjne. Technik farmaceutyczny ściśle współpracuje z farmaceutą i pozostaje pod jego nadzorem.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego trwa 2,5 roku (5 semestrów).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie dziennym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny w tygodniu w godz. 9.300 - 18.00
Wieczorowy w tygodniu w godz. 16.00-21.00
Wieczorowy - weekendowy czwartek, piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota (lub niedziela) w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Absolwent szkoły w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być przygotowany do świadczenia określonych zadań zawodowych, m.in. do sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych; wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, a w szczególności do wydawania tych produktów; uczestniczenia w analizach i w procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik farmaceutyczny realizowane są następujące moduły:

MED.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.09.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.09.1.- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MED.09.2. Podstawy zawodu technik farmaceutyczny
MED.09.2.- JM.01 Stosowanie przepisów prawa i etyki w realizacji zadań zawodowych
MED.09.2.- JM.02 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
MED.09.2.- JM.03 Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia
MED.09.2. - JM.04 Posługiwanie się językiem migowym
MED.09.3. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i preparatów leczniczych na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
MED.09.3.- JM.01 Sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych
MED.09.3- JM.02 Sporządzanie i przygotowywanie leków w lecznictwie szpitalnym
MED.09.4. Współuczestniczenie w analizie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach na podstawie i w zakresie określonym w przepisach Polskiej
MED.09.4.- JM.01 Analiza substancji roślinnych i przetworów roślinnych wykorzystywanych w lecznictwie
MED.09.4.- JM.02 Analiza leków sporządzanych w aptece
MED.09.4.- JM.03 Kontrola jakości substancji leczniczych, surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych
MED.09.4.- JM.04 Stosowanie programów komputerowych i narzędzi informatycznych w laboratorium
MED.09.5. Zaopatrywanie w wyroby medyczne, suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produkty kosmetyczne na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
MED.09.45 - JM.01 Zaopatrywanie w wyroby medyczne
MED.09.5 - JM.02 Zaopatrywanie w produkty kosmetyczne
MED.09.5 - JM.03 Zaopatrywanie w suplementy diety
MED.09.5 - JM.04 Działanie i zastosowanie roślin leczniczych i przetworów roślinnych
MED.09.6. Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
MED.09.6 - JM.01 Udzielanie fachowej informacji dotyczącej leków i farmakoterapii - zakres I
MED.09.6. - JM.02 Podstawy prawne działalności aptecznej
MED.09.6. - JM.03 Etapy obrotu produktami aptecznymi
MED.09.7. Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika farmaceutycznego

Podstawowe zadania zawodowe technika farmaceutycznego w Polsce to:

  • Udzielanie porady farmaceutycznej i fachowej informacji o leku.
  • Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
  • Przeprowadzanie analizy i kontroli produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
  • Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

Zadania zawodowe technika farmaceutycznego dotyczą przede wszystkim wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu przez Prawo farmaceutyczne. W swojej pracy uczestniczy w analizach oraz nadzoruje proces kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Ponadto technik farmaceutyczny jest zobligowany do oceniania prawidłowości recepty, właściwego przechowywania produktów leczniczych oraz planowania i organizowania własnej pracy.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik farmaceutyczny to jeden z popularniejszych kursów. Wybierają go osoby, które marzą o pracy w aptece lub przemyśle farmaceutycznym, ale z jakichś powodów nie mogą pozwolić sobie na ukończenie magisterskich studiów farmaceutycznych. Zawód ten przygotowuje do pracy w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i takich, w których stworzono stanowisko do sporządzania leków recepturowych, ale również w wielu innych miejscach, takich jak: hurtownie farmaceutyczne, zakłady przemysłu farmaceutycznego, laboratoria naukowo-badawcze, stacje sanitarno-epistemologiczne, inspekcje farmaceutyczne czy sklepy zielarsko-medyczne. Choć technik farmaceutyczny pracuje pod kontrolą magistra farmacji, musi cechować się odpowiedzialnością, dokładnością i świetną koncentracją. W przypadku pracy z pacjentami, liczy się otwartość, komunikatywność, cierpliwość i życzliwe podejście.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH I APTECZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH I APTECZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

PRZEPROWADZANIE ANALIZY I KONTROLI PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

PRZEPROWADZANIE ANALIZY I KONTROLI PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH I APTECZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH I APTECZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu

Technik farmaceutyczny i jego zakres obowiązków
Technik farmaceutyczny i jego zakres obowiązków
Współczesny człowiek żyje coraz dłużej, ale też często choruje. Bardzo często sięga po leki i różnego rodzaju preparaty lecznicze, zarówno te bez recepty, jak i wskazane przez lekarza.