Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik farmaceutyczny  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Technik farmaceutyczny to osoba, która wspiera farmaceutę podczas pracy w aptece. Ma podstawowe, niezbędne informacje z zakresu farmacji i medycyny, potrafi określać właściwości leków, wskazywać właściwy sposób ich zażywania oraz przechowywania, jest w stanie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Do jego głównych zajęć należy sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, kontrola ich jakości, wydawanie wybranych wyrobów medycznych i leków, a także prace administracyjne. Technik farmaceutyczny ściśle współpracuje z farmaceutą i pozostaje pod jego nadzorem.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego trwa 2,5 roku (5 semestrów).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie dziennym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny środa, czwartek, piątek w godz. 9.300 - 18.00
Wieczorowy wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 16.00-21.00
Wieczorowy - weekendowy czwartek, piątek w godz. 16.00 - 21.00
soboty w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Absolwent szkoły w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być przygotowany do świadczenia określonych zadań zawodowych, m.in. do sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych; wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, a w szczególności do wydawania tych produktów; uczestniczenia w analizach i w procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik farmaceutyczny realizowane są następujące moduły:

MO. Kompetencje ogólnozawodowe
MO. JM.01. Udzielanie pierwszej pomocy
MO. JM.02. Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej
MO. JM.03. Nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych
MO. JM.04. Posługiwanie się językiem migowym
MO. JM.05. Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
MO. JM.06. Charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka
MO. JM.07. Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.01. Udzielanie porady farmaceutycznej i fachowej informacji o leku
MZ.01.JM.01. Posługiwanie się terminologią botaniczną i farmakologiczną
MZ.01.JM.02. Udzielanie fachowej informacji dotyczącej leków i farmakoterapii- zakres I
MZ.01.JM.03. Udzielanie fachowej informacji dotyczącej leków i farmakoterapii - zakres II
MZ.01.JM.04. Udzielanie fachowej informacji dotyczącej leków i farmakoterapii - zakres III
MZ.02. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
MZ.02.JM.01. Wykonywanie leków recepturowych i aptecznych
MZ.02.JM.02. Asystowanie w procesie produkcji leków w przemyśle farmaceutycznym
MZ.02.JM.03. Planowanie zadań zawodowych w pracy aptecznej
MZ.03. Przeprowadzanie analizy i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych
MZ.03.JM.01. Posługiwanie się terminologią chemiczną
MZ.03.JM.02. Wykonywanie badań środków leczniczych metodami fizycznymi i chemicznymi
MZ.03.JM.03. Asystowanie przy instrumentalnej analizie jakościowej i ilościowej środków leczniczych
MZ.03.JM.04. Asystowanie przy fitochemicznej i biologicznej analizie środków leczniczy
MZ.04. Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
MZ.04.JM.01. Wykonywanie zadań zawodowych w aptece ogólnodostępnej
MZ.04.JM.02. Wykonywanie zadań zawodowych poza apteką ogólnodostępną
Praktyka zawodowa

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika farmaceutycznego

Podstawowe zadania zawodowe technika farmaceutycznego w Polsce to:

  • Udzielanie porady farmaceutycznej i fachowej informacji o leku.
  • Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
  • Przeprowadzanie analizy i kontroli produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
  • Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

Zadania zawodowe technika farmaceutycznego dotyczą przede wszystkim wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu przez Prawo farmaceutyczne. W swojej pracy uczestniczy w analizach oraz nadzoruje proces kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Ponadto technik farmaceutyczny jest zobligowany do oceniania prawidłowości recepty, właściwego przechowywania produktów leczniczych oraz planowania i organizowania własnej pracy.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik farmaceutyczny to jeden z popularniejszych kursów. Wybierają go osoby, które marzą o pracy w aptece lub przemyśle farmaceutycznym, ale z jakichś powodów nie mogą pozwolić sobie na ukończenie magisterskich studiów farmaceutycznych. Zawód ten przygotowuje do pracy w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i takich, w których stworzono stanowisko do sporządzania leków recepturowych, ale również w wielu innych miejscach, takich jak: hurtownie farmaceutyczne, zakłady przemysłu farmaceutycznego, laboratoria naukowo-badawcze, stacje sanitarno-epistemologiczne, inspekcje farmaceutyczne czy sklepy zielarsko-medyczne. Choć technik farmaceutyczny pracuje pod kontrolą magistra farmacji, musi cechować się odpowiedzialnością, dokładnością i świetną koncentracją. W przypadku pracy z pacjentami, liczy się otwartość, komunikatywność, cierpliwość i życzliwe podejście.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH I APTECZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH I APTECZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

PRZEPROWADZANIE ANALIZY I KONTROLI PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH I APTECZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH I APTECZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

PRZEPROWADZANIE ANALIZY I KONTROLI PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu

Technik farmaceutyczny i jego zakres obowiązków
Technik farmaceutyczny i jego zakres obowiązków
Współczesny człowiek żyje coraz dłużej, ale też często choruje. Bardzo często sięga po leki i różnego rodzaju preparaty lecznicze, zarówno te bez recepty, jak i wskazane przez lekarza.