Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Collegium to specjalistyczne szkoły policealne przygotowujące do pracy w służbach medycznych i społecznych już od 2002 roku. Jesteśmy jedną z pierwszych tego typu placówek na terenie Warszawy. Dzięki wieloletniej działalności na rynku dopracowaliśmy metody nauczania do wysokiego, europejskiego poziomu. Gwarantujemy naszym absolwentom możliwość zdobycia konkretnych umiejętności, cenionych przez polskich i zagranicznych pracodawców. Uczymy etyki zawodu, samodyscypliny, pracy zespołowej i kreatywności. Modułowe programy nauczania i strategia szkoleń, które opierają się na uzyskaniu specjalizacji w danej dziedzinie, pozwalają naszym uczniom na zdobycie praktycznej wiedzy. Dzięki temu, osoby posiadające dyplom Collegium są prawdziwymi profesjonalistami w swojej dziedzinie i szybko znajdują zatrudnienie.

Nasi absolwenci to osoby cenione przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne, czy też branży beauty.  Dyplom zawodowy, który otrzymują po ukończeniu edukacji, jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Potwierdzeniem skuteczności naszych metod nauczania są również wyniki egzaminów zawodowych. Ich zdawalność wynosi niemal 100%. Poza dobrymi wynikami kładziemy nacisk na naukę praktycznych umiejętności. Wysoki poziom nauczania zapewnia nasza wykwalifikowana kadra.

Ogromnym plusem jest również świetna lokalizacja samej placówki. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły – w Warszawie, Al.. Solidarności 74 A. Naszym słuchaczom zapewniamy materiały niezbędne do kształcenia. Na zajęcia uczęszcza zarówno młodzież, jak i ludzie dorośli, pracujący, posiadający rodziny. Kadra nauczycielska jest otwarta i nastawiona na podejście indywidualne, dlatego świetnie czują się u nas również te osoby, które miały dłuższą przerwę w nauce. Zapewniamy kształcenie pod okiem doświadczonych specjalistów, doskonałe zaplecze dydaktyczne i rozwijające praktyki zawodowe. Uczniowie często biorą udział w działaniach inicjowanych przez nauczycieli oraz przez nich samych, m.in. zorganizowali pomoc w medycznym zabezpieczeniu pielgrzymki warszawskiej, przeprowadzili cykl szkoleń dla przedstawicieli uczniów warszawskich szkół podstawowych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej - akcja "Apteczki na wycieczki" we współpracy z Obywatelską Fundacją Pomocy Dzieciom. We współpracy z nauczycielami i Fundacją DKMS przeprowadzili polską akcję „Dzień dawcy szpiku” wśród społeczności szkolnej. Wielokrotnie prowadzili szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej podczas Festiwalu Kultury Marynistycznej Oceany Marzeń organizowanym pod patronatem Fundacji "Ocean Marzeń" (celem festiwalu jest popularyzowanie kultury marynistycznej oraz zgromadzenie środków na organizację rejsów i szkoleń dla młodzieży z Rodzinnych Domów Dziecka).

Słuchacze z kierunku technik masażysta stale zapewniają pomoc przy imprezach dla biegaczy organizowanych w Warszawie, w tym: Orlen Warsaw Marathon.

Nasza szkolna społeczność często włącza się do współpracy w lokalne imprezy środowiskowe (m.in. od lat organizuje specjalistyczne pokazy podczas Dni Saskiej Kępy). To tylko niektóre z licznych działań w lokalnym środowisku, które wzbogacają i urozmaicają doświadczenie naszych słuchaczy.