Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Ortoptystka  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

W zakresie kompetencji ortoptystki leży badanie i specjalistyczne leczenie zaburzeń obuocznego widzenia, np. zeza czy niedowidzenia, a także rehabilitacja pacjentów po urazach i operacjach w obrębie oczodołu. Ortoptystka bierze też udział w diagnozie jaskry, zaćmy, oczopląsu i innych chorób narządu wzroku, a ponadto dobiera odpowiednią korekcję (okulary lub soczewki kontaktowe), opracowuje niezbędne ćwiczenia i prowadzi rehabilitację narządu wzroku. W codziennych zadaniach ściśle współpracuje z lekarzem okulistą.

Nauka w zawodzie ortoptystka trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie dziennym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny w tygodniu w godz. 9.30 - 18.00
Wieczorowy w tygodniu w godz. 16.00-21.00
Wieczorowy - weekendowy czwartek, piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota (lub niedziela) w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Absolwentka naszego studium na kierunku ortoptystka ma szerokie perspektywy zawodowe; może być zatrudniona w przychodniach leczenia zeza, gabinetach okulistycznych, oddziałach okulistycznych szpitala albo gabinetach pleoptyczno-ortoptycznych.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku ortoptystka realizowane są następujące moduły:

MED.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.04.1.- JM.01 Stosowanie przepisów prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.04.1.- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MED.04.2. Podstawy ortoptyki
MED.04.2.- JM.01 Stosowanie przepisów prawa i etyki w realizacji zadań zawodowych
MED.04.2.- JM.02 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
MED.04.2.- JM.03 Podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia
MED.04.2.- JM.04 Posługiwanie się językiem migowym
MED.04.3. Wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych
MED.04.3.- JM.01 Charakteryzowanie budowy i funkcjonowania narządu wzroku.
MED.04.3.- JM.02 Określanie patofizjologii poszczególnych elementów gałki ocznej wraz z oczodołem
MED.04.3.- JM.03 Charakteryzowanie chorób i wad rozwojowych mających wpływ na funkcje narządu wzroku
MED.04.3.- JM.04 Charakteryzowanie choroby zezowej
MED.04.3.- JM.05 Wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych
MED.04.4. Prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i w innych zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz widzenia obuocznego
MED.04.4.- JM.01 Metodyka ćwiczeń ortoptycznych
MED.04.4.- JM.02 Wykonywanie ćwiczeń ortoptycznych
MED.04.5. Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych do ćwiczeń ortoptycznych
MED.04.5.- JM.01 Wykorzystanie podstaw fizyki optycznej i optyki w doborze pomocy optycznych i nieoptycznych
MED.04.5.- JM.02 Rozpoznawanie wad refrakcji
MED.04.5.- JM.03 Stosowanie pryzmatu w schorzeniach okulistyczno - strabologicznych
MED.04.5. - JM.04 Stosowanie pomocy optycznych i nieoptycznych w leczeniu choroby zezowej i niedowidzeniu.
MED.04.6. Język obcy zawodowy
MED.04.6- JM.01 Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki ortoptysty

Podstawowe zadania ortoptysty w Polsce to:

  • wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych,
  • prowadzenie ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego,
  • dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych,
  • komunikowanie się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym,
  • prowadzenie działań w zakresie profilaktyki ort-optycznej i okulistycznej.

Ortoptysta w swojej pracy zajmuje się diagnozą i leczeniem wad wzroku związanych z niedowidzeniem, zezem oraz zaburzeniami widzenia obuocznego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest również odpowiedzialna za przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych oraz wykonywania szczegółowych badań strabologicznych. W swojej pracy często współpracuje z zespołem terapeutycznym kierowanym przez lekarza okulistę.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Od kilku lat prowadzone są w Polsce działania mające na celu popularyzowanie zawodu ortoptystki, których skutkiem jest rosnąca świadomość oraz prestiż tej grupy zawodowej. Jednym z podstawowych zadań ortoptystek jest ocena stanu widzenia pacjenta, a to wymaga nie tylko odpowiednich kwalifikacji, ale też odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązania relacji z pacjentami w różnym wieku. To idealne zajęcie dla osób otwartych na kontakt z innymi ludźmi, życzliwych, cierpliwych i wyrozumiałych. Dużą grupę pacjentów ortoptystów stanowią dzieci, dlatego w tym zawodzie liczy się odpowiednie podejście pedagogiczne i umiejętość wzbudzenia zaufania u najmłodszych. Ortoptyści znajdują zatrudnienie w gabinetach optycznych, okulistycznych czy pleoptyczno-ortoptycznych, w poradniach leczenia zeza i neurookulistycznych, a także na szpitalnych oddziałach okulistycznych.

Ortoptyka - kurs na zawód przyszłości

Ortoptysta jest zawodem, na którym ciąży duża odpowiedzialność, ale jednocześnie medyk wykształcony w tym kierunku jest i zawsze będzie potrzebny ludziom. Wzrok jest bowiem jednym z podstawowych zmysłów, bez którego trudno jest funkcjonować. Ze względu na coraz większy kontakt z promieniowaniem, ekranami urządzeń elektronicznych i narażenie na pyłki oczy ludzkie częściej potrzebują terapii. Ortoptysta po otrzymaniu dyplomu, który przyznaje nasza szkoła na zakończenie kursu, potrafi przeprowadzić wiele badań diagnostycznych w zakresie zeza, jaskry czy niedowidzenia. Problemy z widzeniem coraz częściej dotykają młodych ludzi, a nawet dzieci, co jest niepokojące, ale czyni też ortoptystów specjalistami bardzo pożądanymi. Ten kierunek jest przeznaczony dla osób, które fascynują się okulistyką, a także chcą przyczyniać się do poprawy życia społeczeństwa. W Collegium zapewniamy dostęp do wiedzy i sprzętu najwyższej jakości, aby nasi absolwenci mogli diagnozować choroby szybko, celnie i wygodnie dla siebie oraz pacjentów.

Czego uczymy na kierunku ortoptyka? Szkoła z szerokim programem

Choroby oczu muszą być diagnozowane dokładnie, aby terapia przynosiła jak najlepsze efekty. Żeby było to możliwe, ortoptyka, jakiej uczy szkoła Collegium, zapewnia uczniom dostęp do najlepszych sprzętów, z których przyszli ortoptyści korzystają pod okiem nadzorujących ich działania specjalistów. W ten sposób pozwalamy młodym ludziom nauczyć się zawodu w praktyce, nie narażając jednocześnie pacjentów. Wychodząc od nas z dyplomem można być pewnym swoich umiejętności i bez zbędnego stresu zacząć pracę. Jednak ortoptyka to coś więcej niż kurs z zakresu diagnostyki chorób oczu. Prowadzimy zajęcia z zakresu metodyki ćwiczeń ortoptycznych, które pomagają poprawić jakość widzenia bez terapii. Żeby nasi absolwenci mogli pomóc każdemu, uczymy też języka migowego oraz języka obcego zawodowego. Druga umiejętność pozwala również na pogłębianie wiedzy i poznawanie nowości w zakresie ortoptyki.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu