Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Ortoptystka  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

W zakresie kompetencji ortoptystki leży badanie i specjalistyczne leczenie zaburzeń obuocznego widzenia, np. zeza czy niedowidzenia, a także rehabilitacja pacjentów po urazach i operacjach w obrębie oczodołu. Ortoptystka bierze też udział w diagnozie jaskry, zaćmy, oczopląsu i innych chorób narządu wzroku, a ponadto dobiera odpowiednią korekcję (okulary lub soczewki kontaktowe), opracowuje niezbędne ćwiczenia i prowadzi rehabilitację narządu wzroku. W codziennych zadaniach ściśle współpracuje z lekarzem okulistą.

Nauka w zawodzie ortoptystka trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie dziennym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny środa, czwartek, piątek w godz. 9.30 - 18.00
Wieczorowy wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 16.00-21.00
Wieczorowy - weekendowy czwartek, piątek w godz. 16.00 - 21.00
soboty w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Absolwentka naszego studium na kierunku ortoptystka ma szerokie perspektywy zawodowe; może być zatrudniona w przychodniach leczenia zeza, gabinetach okulistycznych, oddziałach okulistycznych szpitala albo gabinetach pleoptyczno-ortoptycznych.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku ortoptystka realizowane są następujące moduły:

MO. Kompetencje ogólnozawodowe
MO. JM.01 Udzielanie pierwszej pomocy,
MO. JM.02 Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej,
MO. JM.03 Nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych,
MO. JM.04 Posługiwanie się językiem migowym,
MO. JM.05 Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym,
MO. JM.06 Charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka,
MO. JM.07 Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.1. Funkcjonowanie człowieka w zdrowiu i chorobie
MZ.01 JM.01 Określanie funkcji narządu wzroku
MZ.01 JM.02 Różnicowanie objawów najczęściej występujących chorób wieku dziecięcego
MZ.01 JM.03 Charakteryzowanie zezów i zespołów wrodzonych
MZ.01 JM.04 Wprowadzenie do optyki
MZ.2. Wykonywanie badań ortoptycznych
MZ.02 JM.01 Dobieranie badań ortoptycznych
MZ.02 JM.01 Posługiwanie się aparaturą i interpretowanie wyników badań
MZ.02 JM.03 Wykonywanie badań ortoptycznych
MZ.3. Wykonywanie ćwiczeń ortoptycznych
MZ.03 JM.01 Dobieranie ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego
MZ.03 JM.02 Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych
MZ.03 JM.01 Wykonywanie ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego
MZ.03 JM.04 Wykonywanie zadań zawodowych w gabinecie ortoptycznym
Praktyka zawodowa

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki ortoptysty

Podstawowe zadania ortoptysty w Polsce to:

  • wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych,
  • prowadzenie ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego,
  • dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych,
  • komunikowanie się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym,
  • prowadzenie działań w zakresie profilaktyki ort-optycznej i okulistycznej.

Ortoptysta w swojej pracy zajmuje się diagnozą i leczeniem wad wzroku związanych z niedowidzeniem, zezem oraz zaburzeniami widzenia obuocznego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest również odpowiedzialna za przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych oraz wykonywania szczegółowych badań strabologicznych. W swojej pracy często współpracuje z zespołem terapeutycznym kierowanym przez lekarza okulistę.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Od kilku lat prowadzone są w Polsce działania mające na celu popularyzowanie zawodu ortoptystki, których skutkiem jest rosnąca świadomość oraz prestiż tej grupy zawodowej. Jednym z podstawowych zadań ortoptystek jest ocena stanu widzenia pacjenta, a to wymaga nie tylko odpowiednich kwalifikacji, ale też odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązania relacji z pacjentami w różnym wieku. To idealne zajęcie dla osób otwartych na kontakt z innymi ludźmi, życzliwych, cierpliwych i wyrozumiałych. Dużą grupę pacjentów ortoptystów stanowią dzieci, dlatego w tym zawodzie liczy się odpowiednie podejście pedagogiczne i umiejętość wzbudzenia zaufania u najmłodszych. Ortoptyści znajdują zatrudnienie w gabinetach optycznych, okulistycznych czy pleoptyczno-ortoptycznych, w poradniach leczenia zeza i neurookulistycznych, a także na szpitalnych oddziałach okulistycznych.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu