Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Ortoptystka  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

W zakresie kompetencji ortoptystki leży badanie i specjalistyczne leczenie zaburzeń obuocznego widzenia, np. zeza czy niedowidzenia, a także rehabilitacja pacjentów po urazach i operacjach w obrębie oczodołu. Ortoptystka bierze też udział w diagnozie jaskry, zaćmy, oczopląsu i innych chorób narządu wzroku, a ponadto dobiera odpowiednią korekcję (okulary lub soczewki kontaktowe), opracowuje niezbędne ćwiczenia i prowadzi rehabilitację narządu wzroku. W codziennych zadaniach ściśle współpracuje z lekarzem okulistą.

Nauka w zawodzie ortoptystka trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie dziennym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny w tygodniu w godz. 9.30 - 18.00
Wieczorowy w tygodniu w godz. 16.00-21.00
Wieczorowy - weekendowy czwartek, piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota (lub niedziela) w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Absolwentka naszego studium na kierunku ortoptystka ma szerokie perspektywy zawodowe; może być zatrudniona w przychodniach leczenia zeza, gabinetach okulistycznych, oddziałach okulistycznych szpitala albo gabinetach pleoptyczno-ortoptycznych.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku ortoptystka realizowane są następujące moduły:

MED.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.04.1.- JM.01 Stosowanie przepisów prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.04.1.- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MED.04.2. Podstawy ortoptyki
MED.04.2.- JM.01 Stosowanie przepisów prawa i etyki w realizacji zadań zawodowych
MED.04.2.- JM.02 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
MED.04.2.- JM.03 Podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia
MED.04.2.- JM.04 Posługiwanie się językiem migowym
MED.04.3. Wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych
MED.04.3.- JM.01 Charakteryzowanie budowy i funkcjonowania narządu wzroku.
MED.04.3.- JM.02 Określanie patofizjologii poszczególnych elementów gałki ocznej wraz z oczodołem
MED.04.3.- JM.03 Charakteryzowanie chorób i wad rozwojowych mających wpływ na funkcje narządu wzroku
MED.04.3.- JM.04 Charakteryzowanie choroby zezowej
MED.04.3.- JM.05 Wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych
MED.04.4. Prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i w innych zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz widzenia obuocznego
MED.04.4.- JM.01 Metodyka ćwiczeń ortoptycznych
MED.04.4.- JM.02 Wykonywanie ćwiczeń ortoptycznych
MED.04.5. Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych do ćwiczeń ortoptycznych
MED.04.5.- JM.01 Wykorzystanie podstaw fizyki optycznej i optyki w doborze pomocy optycznych i nieoptycznych
MED.04.5.- JM.02 Rozpoznawanie wad refrakcji
MED.04.5.- JM.03 Stosowanie pryzmatu w schorzeniach okulistyczno - strabologicznych
MED.04.5. - JM.04 Stosowanie pomocy optycznych i nieoptycznych w leczeniu choroby zezowej i niedowidzeniu.
MED.04.6. Język obcy zawodowy
MED.04.6- JM.01 Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki ortoptysty

Podstawowe zadania ortoptysty w Polsce to:

  • wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych,
  • prowadzenie ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego,
  • dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych,
  • komunikowanie się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym,
  • prowadzenie działań w zakresie profilaktyki ort-optycznej i okulistycznej.

Ortoptysta w swojej pracy zajmuje się diagnozą i leczeniem wad wzroku związanych z niedowidzeniem, zezem oraz zaburzeniami widzenia obuocznego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest również odpowiedzialna za przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych oraz wykonywania szczegółowych badań strabologicznych. W swojej pracy często współpracuje z zespołem terapeutycznym kierowanym przez lekarza okulistę.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Od kilku lat prowadzone są w Polsce działania mające na celu popularyzowanie zawodu ortoptystki, których skutkiem jest rosnąca świadomość oraz prestiż tej grupy zawodowej. Jednym z podstawowych zadań ortoptystek jest ocena stanu widzenia pacjenta, a to wymaga nie tylko odpowiednich kwalifikacji, ale też odpowiedzialności oraz umiejętności nawiązania relacji z pacjentami w różnym wieku. To idealne zajęcie dla osób otwartych na kontakt z innymi ludźmi, życzliwych, cierpliwych i wyrozumiałych. Dużą grupę pacjentów ortoptystów stanowią dzieci, dlatego w tym zawodzie liczy się odpowiednie podejście pedagogiczne i umiejętość wzbudzenia zaufania u najmłodszych. Ortoptyści znajdują zatrudnienie w gabinetach optycznych, okulistycznych czy pleoptyczno-ortoptycznych, w poradniach leczenia zeza i neurookulistycznych, a także na szpitalnych oddziałach okulistycznych.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu