Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Asystentka stomatologiczna  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Asystentka stomatologiczna to nieodzowny członek zespołu stomatologicznego. Zajmuje się przygotowywaniem narzędzi, leków i materiałów niezbędnych do przeprowadzania badań czy zabiegów, a  także bezpośrednim kontaktem z pacjentami. Asystentką stomatologiczną może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w tym zawodzie. Wymagany jest tytuł zawodowy lub dyplom potwierdzający uzyskanie potrzebnych kwalifikacji.

Nauka w zawodzie asystenta stomatologii trwa 1 rok (2 semestry).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny środa, czwartek,piątek w godz. pomiędzy 9.30 - 18.00
Wieczorowy środa, czwartek, piątek w godz. 16.00 - 21.00
Wieczorowy - weekendowy piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Dowiedz się więcej

Program nauczania

Absolwentka szkoły wykształcona w zawodzie asystentka stomatologiczna będzie przygotowana do przyszykowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy, asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów, przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi, konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii oraz wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku asystentka stomatologiczna realizowane są następujące moduły:

MO. Kompetencje ogólnozawodowe
MO. JM.01 Udzielanie pierwszej pomocy,
MO. JM.02 Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej,
MO. JM.03 Nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych,
MO. JM.04 Posługiwanie się językiem migowym,
MO. JM.05 Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym,
MO. JM.06 Charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka,
MO. JM.07 Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.1. Wprowadzenie do stomatologii klinicznej
MZ.1. JM.01 Wyjaśnianie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu żucia
MZ.1. JM.02 Prowadzenie działań w zakresie edukacji i promocji zdrowia
MZ.1. JM.03 Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym
MZ.1. JM.04 Wykonywanie sterylizacji medycznej w gabinecie stomatologicznym
MZ.1. JM.05 Stosowanie farmakoterapii stomatologicznej
MZ. 2. Wprowadzenie do zawodu asystentki stomatologicznej
MZ.2 JM.01 Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
MZ.2. JM.02 Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Przeczytaj nasz informator o egzaminie

 

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki asystenta stomatologii

Podstawowe zadania zawodowe asystentki stomatologicznej w Polsce to:

  • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy,
  • asystowanie lekarzowi dentyście w trakcie wykonywanych zabiegów,
  • przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi,
  • konserwowanie sprzętu stosowanego w stomatologii

Zadania zawodowe asystentki stomatologicznej dotyczą przede wszystkim dbania o higienę gabinetu stomatologicznego zarówno przed, jak i po przeprowadzonych zabiegach. Osoba na tym stanowisku sporządza dokumentację medyczną, terminarz przyjęć pacjentów, rejestruje zabiegi stomatologiczne i  rozlicza zużyte środki. Ponadto asystentka segreguje odpady, obserwuje parametry życiowe pacjenta w  trakcie i po zabiegu, oraz współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy.      W swojej pracy posługuje się specjalnym programem do obsługi gabinetu dentystycznego. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych.

Duże znaczenie mają również umiejętności interpersonalne asystentki, ponieważ do zakresu jej zadań należy bezpośredni kontakt z pacjentem. Przygotowuje go do zabiegu, często nie tylko pod względem higienicznym, ale i psychicznym. Przekazuje zalecenia lekarza dentysty w formie ustnej                i pisemnej.

Praca jako asystent stomatologii

Asystentka stomatologiczna to kierunek, który umożliwia szybkie zdobycie zatrudnienia. Przyczyną dużego zainteresowania ze strony pracodawców jest rosnące zapotrzebowanie na asystentów stomatologicznych w Unii Europejskiej, a także wprowadzone w Polsce regulacje prawne zaimplementowane przez Ministerstwo Zdrowia. Z tych względów kierunek kształcący na asystenta stomatologicznego to wybór przyszłościowy, umożliwiający zdobycie pracy w prywatnych i państwowych klinikach specjalizujących się w konkretnej dziedzinie stomatologii, gabinetach dentystycznych, rejestracjach medycznych, oraz oddziałach chirurgii twarzowo-szczękowej.

Jakie cechy posiada idealny kandydat na stanowisko asystenta stomatologii? To praca stworzona dla osób lubiących pracę z ludźmi, pewnych siebie, łatwo nawiązujących kontakty, oraz cechujących się wysoką kulturą osobistą. Szczególnie cenione w tym zawodzie cechy charakteru to: empatia, cierpliwość, wyrozumiałość i umiejętność przezwyciężania stresu.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu