Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Asystentka stomatologiczna  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Asystentka stomatologiczna to nieodzowny członek zespołu stomatologicznego. Zajmuje się przygotowywaniem narzędzi, leków i materiałów niezbędnych do przeprowadzania badań czy zabiegów, a  także bezpośrednim kontaktem z pacjentami. Asystentką stomatologiczną może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w tym zawodzie. Wymagany jest tytuł zawodowy lub dyplom potwierdzający uzyskanie potrzebnych kwalifikacji.

Nauka w zawodzie asystenta stomatologii trwa 1 rok (2 semestry).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny zajęcia w tygodniu w godz. pomiędzy 9:30 - 18:00
Wieczorowy zajęcia w tygodniu w godz. 16:00 - 21:00
Wieczorowy - weekendowy jeden dzień w tygodniu w godz. 16:00 - 21:00 oraz
sobota (lub niedziela) w godz. 8:00 - 17:45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8:00 - 17:45

Dowiedz się więcej

Program nauczania

Absolwentka szkoły wykształcona w zawodzie asystentka stomatologiczna będzie przygotowana do przyszykowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy, asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów, przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi, konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii oraz wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku asystentka stomatologiczna realizowane są następujące moduły:

MED.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.01.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.01.1.- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MED.01.2. Podstawy pomocy stomatologicznej
MED.01.2.- JM.01 Stosowanie przepisów prawa i etyki w realizacji zadań zawodowych
MED.01.2.- JM.02 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
MED.01.2.- JM.03 Wyjaśnianie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu żucia
MED.01.2.- JM.04 Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia
MED.01.2.- JM.05 Posługiwanie się językiem migowym
MED.01.3. Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
MED.01.3.- JM.01 Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
MED.01.3.- JM.02 Wykonywanie sterylizacji medycznej w gabinecie stomatologicznym
MED.01.3.- JM.03 Stosowanie farmakoterapii stomatologicznej
MED.01.4. Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
MED.01.4.- JM.01 Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
MED.01.4.- JM.02 Planowanie zadań zawodowych w zawodzie asystentki stomatologicznej
MED.01.5. Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
MED.01.5.- JM.01 Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
MED.01.6. Język obcy zawodowy
MED 01.6 - JM.01 Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Przeczytaj nasz informator o egzaminie

 

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki asystenta stomatologii

Podstawowe zadania zawodowe asystentki stomatologicznej w Polsce to:

  • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy,
  • asystowanie lekarzowi dentyście w trakcie wykonywanych zabiegów,
  • przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi,
  • konserwowanie sprzętu stosowanego w stomatologii

Zadania zawodowe asystentki stomatologicznej dotyczą przede wszystkim dbania o higienę gabinetu stomatologicznego zarówno przed, jak i po przeprowadzonych zabiegach. Osoba na tym stanowisku sporządza dokumentację medyczną, terminarz przyjęć pacjentów, rejestruje zabiegi stomatologiczne i  rozlicza zużyte środki. Ponadto asystentka segreguje odpady, obserwuje parametry życiowe pacjenta w  trakcie i po zabiegu, oraz współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy.      W swojej pracy posługuje się specjalnym programem do obsługi gabinetu dentystycznego. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych.

Duże znaczenie mają również umiejętności interpersonalne asystentki, ponieważ do zakresu jej zadań należy bezpośredni kontakt z pacjentem. Przygotowuje go do zabiegu, często nie tylko pod względem higienicznym, ale i psychicznym. Przekazuje zalecenia lekarza dentysty w formie ustnej                i pisemnej.

Praca jako asystent stomatologii

Asystentka stomatologiczna to kierunek, który umożliwia szybkie zdobycie zatrudnienia. Przyczyną dużego zainteresowania ze strony pracodawców jest rosnące zapotrzebowanie na asystentów stomatologicznych w Unii Europejskiej, a także wprowadzone w Polsce regulacje prawne zaimplementowane przez Ministerstwo Zdrowia. Z tych względów kierunek kształcący na asystenta stomatologicznego to wybór przyszłościowy, umożliwiający zdobycie pracy w prywatnych i państwowych klinikach specjalizujących się w konkretnej dziedzinie stomatologii, gabinetach dentystycznych, rejestracjach medycznych, oraz oddziałach chirurgii twarzowo-szczękowej.

Jakie cechy posiada idealny kandydat na stanowisko asystenta stomatologii? To praca stworzona dla osób lubiących pracę z ludźmi, pewnych siebie, łatwo nawiązujących kontakty, oraz cechujących się wysoką kulturą osobistą. Szczególnie cenione w tym zawodzie cechy charakteru to: empatia, cierpliwość, wyrozumiałość i umiejętność przezwyciężania stresu.

 

Asystentka stomatologiczna po kursie w Collegium

Osoba, która chce pracować na stanowisku asystentki stomatologicznej i zdecyduje się na ukończenie kursu w Szkole Służb Medycznych Collegium, może mieć pewność, że będzie doskonale przeszkolona w zakresie każdej czynności, którą będzie wykonywać w przyszłym zawodzie. Nabędzie nie tylko niezbędną do pracy wiedzę, lecz także umiejętności praktyczne, które pozwolą jej czuć się pewnie w czasie wykonywania codziennych zawodowych obowiązków. Trzeba wiedzieć, że bez właściwego wykształcenia nie można wykonywać tego zawodu. Dlatego każda przyszła asystentka stomatologiczna musi ukończyć kurs, a następnie zdać egzamin potwierdzający wiedzę i umiejętności. W naszej szkole kursanci zapoznają się nie tylko z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczą się, jak przygotować gabinet, jak sterylizować narzędzia, poznają metody asystowania lekarzowi podczas pracy, a także dowiadują się, jak prowadzić dokumentację gabinetu. Tak rozbudowany proces kształcenia sprawia, że po szkole Collegium każda asystentka stomatologiczna może podejmować pracę w najlepszych miejscach.

Wymagania na asystentkę stomatologiczną

Asystentka stomatologiczna, która ukończyła szkołę policealną, może szukać pracy w klinikach i gabinetach zarówno publicznych, jak i prywatnych, oddziałach chirurgii twarzowo-szczękowej w szpitalach, a także w rejestracjach medycznych. Pracodawcy najczęściej wymagają, by asystentka stomatologiczna posiadała oprócz kursu również doświadczenie – takie w szkole Collegium można zdobyć chociażby w czasie praktyk. Wśród wymagań wymieniane są również między innymi: dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

Asystentka stomatologiczna – zarobki

Asystentka stomatologiczna po szkole Collegium może liczyć na zarobki uzależnione nie tylko od miejsca pracy, lecz także wielkości danej firmy, stażu pracy, a nawet województwa. Średnie zarobki na tym stanowisku wahają się w granicach 3000 -4000 zł. Dzięki temu, że w szkole Collegium kursanci poznają również język obcy zawodowy, mogą też podejmować pracę za granicą – w tym wypadku zarobki będą o wiele wyższe niż w kraju.

 Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu