Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik BHP  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Technik BHP to specjalista, który zajmuje się kontrolą przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych i organizacjach. Jego głównym zadaniem jest ocena stopnia zagrożenia oraz zawodowego ryzyka spowodowanego czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi, na które narażeni są pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy. Technik BHP analizuje również możliwość wystąpienia wypadku na terenie firmy, a w razie podobnego zdarzenia ustala jego przyczyny. Prowadzi także szkolenia dla pracowników. Wszystkie te działania mają na celu stworzenie pracownikom optymalnych warunków do wykonywania codziennych obowiązków poprzez zminimalizowanie ilości szkodliwych czynników w miejscu pracy, profilaktykę chorób zawodowych i zapobieganie wypadkom czy nieprzewidzianym sytuacjom, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu.

 

Technik BHP

Szkolenia BHP to jedno z niezbędnych elementów, o które muszą zadbać pracodawcy, których celem jest nie tylko podwyższenie obrotów przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim troska o bezpieczeństwo pracowników i wypełnienie podstawowych formalności. Przeprowadzanie efektywnego szkolenia nie byłoby możliwe bez specjalisty, który dokładnie zapozna zarówno przedsiębiorców, jak i ich pracowników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz higieny w miejscu pracy. Jeśli uważasz, że świetnie sprawdziłbyś się w tej roli lub szukasz nowej ścieżki zawodowej, to nasza szkoła przygotuję Cię, abyś został technikiem BHP z bogatą wiedzą oraz doświadczeniem.

 

 

Spełniaj się jako technik BHP

Kończąc szkołę średnią lub chcąc zmienić dotychczasową ścieżkę zawodową, stoimy przed niemałym wyzwaniem. Poszukujemy podpowiedzi, która sprawi, że nasza przyszła praca okaże się spełnieniem marzeń. Jeśli od zawsze interesowały Cię bezpieczeństwo oraz aspekty prawne, to technik BHP może okazać się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Zapisując się na kurs technika BHP, zdobędziesz niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci na przeprowadzanie kontroli dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych czy organizacjach. Ponadto nabędziesz umiejętność oceny stopnia ryzyka zagrożenia uwarunkowanego różnorodnymi czynnikami zewnętrznymi, a także przeprowadzania szkoleń dla pracodawców oraz pracowników. Jako technik BHP pomożesz zapewnić pracownikom odpowiednie i co najważniejsze - bezpieczne warunki pracy, a także zapobiegniesz ewentualnym wypadkom.

 

 

Nauka w zawodzie technika BHP trwa 1,5 roku.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ 
piątek w godz. 16:00 - 21:00 
sobota (lub niedziela) w godz. 8:00 - 17:45
Weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ 
sobota, niedziela w godz. 8:00 - 17:45
 

 

Program nauczania

Zajęcia technika BHP w mieście Warszawa są prowadzone w układzie wieczorowym lub weekendowym. Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik BHP realizowane są następujące moduły:

BPO.01.1. Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
BPO.01.1. - JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
BPO.01.1. - JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
BPO.01.1. - JM.03. Stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych
BPO.01.1. - JM.04. Identyfikowanie czynników środowiska pracy
BPO.01.1. - JM.05. Przewidywanie i prognozowanie skutków zagrożeń występujących podczas prac transportowych i budowlanych
BPO.01.2. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania BHP
BPO.01.2. JM 01 Stosowanie przepisów prawa pracy
BPO.01.2 JM 02 Sporządzanie regulaminów oraz instrukcji stanowiskowych zgodnych z przepisami BHP
BPO.01.2. - JM.03. Dobieranie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
BPO.01.3. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
BPO.01.3- JM 01 Ergonomia w procesie pracy
BPO.01.4. Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
BPO 01.04- JM 01 Posługiwanie się dokumentacją techniczną
BPO 01.04 - JM 02 Stosowanie przepisów prawa w zakresie organizowania obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy
BPO.01.5. Ocena ryzyka zawodowego
BPO.01.5.- JM 01 Klasyfikowanie zagrożeń na poszczególnych stanowiskach
BPO.01.5.- JM 02 Ocena ryzyka zagrożeń zawodowymi na stanowiskach pracy
BPO.01.6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
BPO.01.06 - JM 01 Ocenianie zdarzenia wypadku przy pracy i choroby zawodowej
BPO.01.06- JM 02 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
BPO.01.7 Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
BPO.01.7 JM 01 Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
BPO.01.8. Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • dwa zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika BHP

Podstawowe zadania zawodowe technika BHP w Polsce to:

 • ocena stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestnictwo w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadania zawodowe technika BHP dotyczą sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad oraz norm związanych zarówno z higieną, jak i bezpieczeństwem pracy, m.in. w instytucjach oraz różnego rodzaju firmach. Ponadto technik BHP kontroluje poziomu szkodliwości warunków, w jakich pracują osoby zatrudnione oraz pomaga wprowadzić procedury, które minimalizują ryzyko niebezpiecznych wypadków. Jest również odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP.

 

Technik BHP a zarobki

 

Jakie zarobki można osiągnąć jako technik BHP? Na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednoznacznie. Z pewnością Cię zaskoczymy. Zarobki technika BHP są uwarunkowane poziomem wykształcenia, doświadczeniem zawodowym, a także wielkością przedsiębiorstwa, w którym zostaniesz zatrudniony. Niemniej szacuje się, że osoba rozpoczynająca pracę jako technik BHP na stanowisku młodszego specjalisty może zarabiać nawet 3670 zł. Natomiast wraz z dłuższym stażem pracy zarobki technika BHP mogą wahać się między 4500, a 5900 zł.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik BHP to bardzo stabilny i przyszłościowy zawód. Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny jest bardzo duże, ponieważ każdy pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by jego podwładni zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Technicy prowadzą zarówno wstępne szkolenia BHP (dla nowozatrudnionych osób, przed dopuszczeniem ich do pracy na danym stanowisku), jak i okresowe (mające na celu usystematyzowanie wiedzy u osób już zatrudnionych oraz uzupełnienie wiadomości o nowe przepisy). Zatrudniając technika BHP przedsiębiorca nie naraża się na płacenie kar czy odszkodowań związanych z niewłaściwym przygotowaniem miejsca pracy.

Dlatego wykwalifikowany specjalista bez problemu znajdzie zatrudnienie w firmach czy organizacjach z wydzielonym działem higieny i bezpieczeństwa pracy. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa może wykonywać swoje obowiązki na cały etat lub na część etatu. Technik BHP może również założyć własną działalność gospodarczą i rozwijać karierę jako doradca lub konsultant. Praca technika BHP wymaga bycia na bieżąco z przepisami i podnoszenia zawodowych kwalifikacji. Ze względu na kontakt z ludźmi liczą się predyspozycje społeczne i interpersonalne - komunikatywność, otwartość, cierpliwość, opanowanie, a także umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i ciekawy. Bardzo ważna jest również odpowiedzialność, spostrzegawczość, podzielność uwagi oraz wyobraźnia przestrzenna.

 

Planujesz zapisać się na kurs technika BHP? Szukasz szkoły, która przygotuje Cię do zawodu nie tylko w sposób merytoryczny, ale i praktyczny? W Collegium stawiamy na jakość nauczania. Pomimo że nauka na kierunku technik BHP trwa wyłącznie 1,5 roku, w tym okresie poznasz tajniki zawodu i przygotujesz się do pracy w terenie. Ukończywszy naszą szkołę, uzyskasz tytuł technika BHP, czego potwierdzeniem jest dyplom zawodowy honorowany we wszystkich krajach w Unii Europejskiej. Z łatwością podejmiesz więc pracę zarówno na terenie Polski, jak i Austrii, Niemiec, Francji czy Hiszpanii. Świat stoi przed Tobą otworem, odważ się na zdecydowany ruch i zapisz się na kurs technika BHP w Collegium!

 

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu

Pierwsza pomoc - od czego zacząć?
Pierwsza pomoc - od czego zacząć?
We współczesnym świecie lawinowo rośnie liczba wypadków i nieprzewidzianych zdarzeń zaskakujących nas wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy.