Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik BHP  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Technik BHP to specjalista, który zajmuje się kontrolą przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych i organizacjach. Jego głównym zadaniem jest ocena stopnia zagrożenia oraz zawodowego ryzyka spowodowanego czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi, na które narażeni są pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy. Technik BHP analizuje również możliwość wystąpienia wypadku na terenie firmy, a w razie podobnego zdarzenia ustala jego przyczyny. Prowadzi także szkolenia dla pracowników. Wszystkie te działania mają na celu stworzenie pracownikom optymalnych warunków do wykonywania codziennych obowiązków poprzez zminimalizowanie ilości szkodliwych czynników w miejscu pracy, profilaktykę chorób zawodowych i zapobieganie wypadkom czy nieprzewidzianym sytuacjom, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu.

Nauka w zawodzie technika BHP trwa 1,5 roku.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
piątek w godz. 16.00 - 21.00
soboty w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Zajęcia technika BHP w mieście Warszawa są prowadzone w układzie wieczorowym lub weekendowym. Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik BHP realizowane są następujące moduły:

MZ.01. Przestrzeganie przepisów prawa pracy
MZ.01. JM.01. Stosowanie przepisów prawa pracy
MZ.01. JM.02. Wykorzystywanie przepisów prawa pracy w praktyce zawodowej
MZ.02. Kształtowanie warunków środowiska pracy
MZ.02. JM.01. Określanie wpływu środowiska pracy na organizm człowieka
MZ.02. JM.02. Określanie wpływu psychofizycznych i społecznych aspektów procesu pracy na organizm człowieka
MZ.02. JM.03. Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy
MZ.03. Określanie zagrożeń i prowadzenie profilaktyki w środowisku pracy
MZ.03. JM.01. Wdrażanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych
MZ.03. JM.02. Identyfikowanie czynników środowiska
MZ.03. JM.03. Ocenianie ryzyka zawodowego
MZ.03. JM.04. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
MZ.03. JM.05. Postępowanie w sytuacji zagrożenia
MZ.04. Prowadzenie działalności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
MZ.04. JM.01. Prowadzenie działań służby bezpieczeństwa i higieny pracy
MZ.04. JM.02. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu BHP
MZ.04. JM.03. Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • dwa zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika BHP

Podstawowe zadania zawodowe technika BHP w Polsce to:

 • ocena stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestnictwo w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadania zawodowe technika BHP dotyczą sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad oraz norm związanych zarówno z higieną, jak i bezpieczeństwem pracy, m.in. w instytucjach oraz różnego rodzaju firmach. Ponadto technik BHP kontroluje poziomu szkodliwości warunków, w jakich pracują osoby zatrudnione oraz pomaga wprowadzić procedury, które minimalizują ryzyko niebezpiecznych wypadków. Jest również odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik BHP to bardzo stabilny i przyszłościowy zawód. Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny jest bardzo duże, ponieważ każdy pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by jego podwładni zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Technicy prowadzą zarówno wstępne szkolenia BHP (dla nowozatrudnionych osób, przed dopuszczeniem ich do pracy na danym stanowisku), jak i okresowe (mające na celu usystematyzowanie wiedzy u osób już zatrudnionych oraz uzupełnienie wiadomości o nowe przepisy). Zatrudniając technika BHP przedsiębiorca nie naraża się na płacenie kar czy odszkodowań związanych z niewłaściwym przygotowaniem miejsca pracy. Dlatego wykwalifikowany specjalista bez problemu znajdzie zatrudnienie w firmach czy organizacjach z wydzielonym działem higieny i bezpieczeństwa pracy. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa może wykonywać swoje obowiązki na cały etat lub na część etatu. Technik BHP może również założyć własną działalność gospodarczą i rozwijać karierę jako doradca lub konsultant. Praca technika BHP wymaga bycia na bieżąco z przepisami i podnoszenia zawodowych kwalifikacji. Ze względu na kontakt z ludźmi liczą się predyspozycje społeczne i interpersonalne - komunikatywność, otwartość, cierpliwość, opanowanie, a także umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i ciekawy. Bardzo ważna jest również odpowiedzialność, spostrzegawczość, podzielność uwagi oraz wyobraźnia przestrzenna.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu

Pierwsza pomoc - od czego zacząć?
Pierwsza pomoc - od czego zacząć?
We współczesnym świecie lawinowo rośnie liczba wypadków i nieprzewidzianych zdarzeń zaskakujących nas wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy.