Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Higienistka stomatologiczna  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Wykwalifikowana higienistka stomatologiczna powinna być zatrudniona w każdym gabinecie dentystycznym. To osoba, która ściśle współpracuje z lekarzem stomatologiem, wykonuje badania diagnostyczne oraz zabiegi profilaktyczno-techniczne, skaling, piaskowanie, lakowanie czy lakierowanie zębów. Ponadto dobiera właściwe środki do higieny jamy ustnej i udziela pacjentom porad odnośnie codziennych zwyczajów higienicznych.

Ważnym aspektem jej pracy jest promocja zdrowia jamy ustnej i budowanie świadomości, jak ważne są nasze nawyki w tym zakresie. Dlatego higienistka stomatologiczna często prowadzi wykłady edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Aby zostać higienistką stomatologiczną, należy ukończyć 2-letni kurs (4 semestry). Nauka przebiega w trybie stacjonarnym.

Nauka w zawodzie higienistki stomatologicznej trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny środa, czwartek,piątek w godz. pomiędzy 9.30 - 18.00
Wieczorowy środa, czwartek, piątek w godz. 16.00 - 21.00
Wieczorowy - weekendowy piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Absolwentka szkoły przygotowana do pracy w zawodzie higienistka stomatologiczna powinna być zdolna do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz wykonywania bieżącej konserwacji sprzętu; organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii; wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego; wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku higienistka stomatologiczna realizowane są następujące moduły:

MO. Kompetencje ogólnozawodowe
MO. JM.01 Udzielanie pierwszej pomocy,
MO. JM.02 Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej,
MO. JM.03 Nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych,
MO. JM.04 Posługiwanie się językiem migowym,
MO. JM.05 Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym,
MO. JM.06 Charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka,
MO. JM.06 Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.1. Wykonywanie czynności klinicznych zawodowych.
MZ.1. JM.01 Wyjaśnianie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu żucia
MZ.1. JM.02 Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym
MZ.1. JM.03 Wykonywanie sterylizacji medycznej w gabinecie stomatologicznym
MZ.1. JM.04 Stosowanie farmakoterapii stomatologicznej
MZ.1. JM.05 Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
MZ.2. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie jamy ustnej.
MZ.2. JM.01 Prowadzenie działań w zakresie edukacji i promocji zdrowia
MZ.2. JM.02 Projektowanie edukacji prozdrowotnej
MZ.2. JM.03 Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza i higienistki stomatologicznej
MZ.2. JM.04 Wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie lekarza dentysty
MZ.2. JM.05 Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
Praktyka zawodowa

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki higienistki stomatologicznej

Podstawowe zadania zawodowe higienistki stomatologicznej w Polsce to:

  • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty,
  • organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,
  • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
  • wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,
  • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Higienistka stomatologiczna po zakończeniu nauki współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie pod nadzorem lekarza dentysty.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Higienistka to obecnie nieodłączny członek zespołu stomatologicznego, a tym samym bardzo przyszłościowy zawód, który oferuje rozwój i ciekawą, dobrze płatną pracę. Zatrudnienie można znaleźć w prywatnych i publicznych gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych, a także w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej istniejących w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Zawód higienistki cieszy się rosnącym prestiżem. Pacjenci doceniają jej pracę, zdają sobie sprawę, że jest to wykwalifikowana specjalistka, która nie tylko przygotowuje dokumentację, ale posiada rozległą wiedzę. To od niej mogą uzyskać odpowiedź na wiele nurtujących pytań, a także porady i szczegółowe instrukcje dotyczące prawidłowej higieny jamy ustnej. Higienistka zwykle jest w stanie poświęcić pacjentowi więcej czasu niż lekarz, a jej uśmiech i życzliwość stanowią ważny czynnik, który przyciąga do kliniki stałych klientów. To idealny zawód dla osób, które lubią kontakt z ludźmi i potrafią wzbudzać zaufanie.

 

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu