Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Formularz rekrutacyjny


Przyjęcie na wybrany kierunek następuje na podstawie kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia Państwa zgłoszenia jest złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej.

Kierunek
Informacje o studencie