OGŁOSZENIE

Zgodnie z ogłoszonym komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, wszystkie zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Collegium zostają zawieszone do odwołania.

Sekretariat szkoły będzie pełnił dyżur głównie za pomocą e-mail: sekretariat@collegium.com.pl

Wszystkich zainteresowanych, w tym kandydatów do Collegium zapraszamy do kontaktu za pomocą e-mail

Nauka od dnia 25 marca 2020 r. odbywa się w formie zdalnej. Udział w tej formie nauczania jest obowiązkowy.
Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Formularz rekrutacyjny


Przyjęcie na wybrany kierunek następuje na podstawie kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia Państwa zgłoszenia jest złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej.

Kierunek
Informacje o studencie