Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

W dobrym zarządzaniu organizacją studium pomocne będą informacje dostępne na koncie w Wirtualnym sekretariacie. Jest on głównym kanałem komunikacji między słuchaczami, wykładowcami i pracownikami uczelni. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji dotyczącej rekrutacji, zostanie aktywowany dostęp do Wirtualnego Sekretariatu dla słuchacza.

Logowanie odbywa się poprzez adres e-mail w domenie collegium.com.pl oraz hasło ustalone podczas rejestracji. Jeśli nie możesz się zalogować, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Na koncie będzie można sprawdzić aktualny plan zajęć i oceny z zaliczeń, egzaminów, zostanie zapisany również cały przebieg nauki. W tym miejscu można składać wnioski i podania kierowane do Sekretariatu, a także uzyskać informacje o tym, co się dzieje na Uczelni.

Pozdrawiamy,
Zespół Wirtualnego Sekretariatu Collegium