Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Charakterystyka pracy w zespole diagnostyczno-terapeutycznym

W szkole policealnej Collegium absolwenci w toku kształcenia nabywają umiejętności zarówno praktyczne, jak i poznają teoretyczne aspekty pracy. Wszystko za sprawą najlepszej kadry oraz podpisanych umów z pracodawcami, u których nasi uczniowie odbywają praktyki, a tym samym zdobywają umiejętności. Pod nazwą zespół terapeutyczny kryje się grono specjalistów, którzy opiekują się pacjentem na różnych etapach choroby. Ich zadaniem jest zapewnienie podopiecznemu jak najlepszej pomocy, uwzględniającej różne aspekty terapii. Jeżeli przebieg choroby tego wymaga, do zespołu terapeutycznego dołączają także inni specjaliści, zajmujący się leczeniem lub doradztwem. W naszej szkole mamy kilka kierunków, które umożliwią pracę w zespole diagnostyczno-terapeutycznym. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową bądź skontaktować się z naszą placówką. Wśród zawodów, które umożliwiają pracę w takim zespole są: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej czy terapeuta zajęciowy. W Collegium kładziemy duży nacisk na praktyczną naukę zawodu. Na wszystkich kierunkach słuchacze mają zapewnione zajęcia praktyczne w docelowym miejscu pracy. Współpracują z nami, między innymi: Szpital Wolski, Środowiskowe Ośrodki Pomocy Społecznej czy Ośrodek Nowolipie.

Zdobywanie praktycznych umiejętności

DIagnoza choroby oraz terapia są niezwykle istotne. W naszej szkole uczymy, jak wejść w trudny temat chorób oraz odpowiednio opiekować się pacjentami. Poprzez liczne praktyki w toku nauczania uczeń nabywa praktyczne umiejętności, które może wykorzystywać w przyszłej pracy. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów na rynku, nasi partnerzy bardzo chętnie zatrudniają absolwentów. Wybierając Collegium, możesz mieć pewność, że po ukończeniu edukacji znajdziesz dobrze płatną oraz interesującą pracę. Podczas zajęć uczymy, jak nawiązywać i podtrzymywać kontakty terapeutyczne z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego. Ponadto uczymy rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego oraz dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego. Nauka u nas to nie tylko dokumentowanie przebiegu choroby czy diagnostyka. Liczy się również planowanie swoich działań, w związku z czym nasi specjaliści pokazują, jak planować indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych, uwzględniając diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego. Praca w zespole diagnostyczno-terapeutycznym to przebywanie w środowisku lekarzy, pielęgniarzy, specjalistów, psychologów czy dietetyków. Wszystkie te zawody tworzą zespół świadczący kompleksowe usługi.

Szkoła z tradycjami

Collegium to szkoła z tradycjami. Dzięki nam nie tylko nauczysz się pracy w poszczególnych zawodach, ale zyskasz potwierdzenie swoich umiejętności, które będziesz mógł przedłożyć swoim pracodawcom i dołączyć do dokumentów, ubiegając się o pracę. Collegium jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (Europass) honorowanym przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej. Collegium posiada uprawnienia szkoły publicznej, a wydawane przez nas świadectwa i dyplomy są dokumentami państwowymi. Absolwenci otrzymują tytuł technika lub równorzędny tytuł zawodowy danego kierunku, na przykład asystent osoby niepełnosprawnej czy terapeuta zajęciowy. To niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, gdyż na rynku brakuje konkretnych specjalistów. A tego typu pożądane umiejętności zapewni szkoła Collegium,w której zajęcia prowadzone są pod okiem profesjonalnych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.