Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Zadania, proces kształcenia technika BHP

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów. Osoba, która posiada ten tytuł może liczyć na stałe zatrudnienie w firmie, gdzie będzie nadzorowała zasady, które muszą być przestrzegane ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Technik BHP może liczyć także na odpłatne konsultacje i zlecenia na terenie całej Polski. Technik BHP zajmuje się nadzorem bezpieczeństwa i higieny pracy. Ta osoba przeszkoli personel w tych dziedzinach, pilnuje przestrzegania zasad panujących w firmie, a także w razie wypadku w pracy pomaga przejść przez proces, który jest bardzo ważny dla pracownika. Technik BHP pomaga pracownikom w odpowiednim zrozumieniu przepisów związanych z ich pracą.

Zadania Technika BHP

Technik BHP ocenia zagrożenia, jakie mogą występować w zakładzie pracy. Taka analiza robiona jest na podstawie czynników: chemicznych, fizycznych i biologicznych. Zajmuje się także obliczaniem ryzyka zawodowego dla zajmowanych stanowisk w zakładzie pracy. Uczestniczy także w ustaleniach przyczyn wypadku, który odbył się na terenie placówki. Pracownik BHP na bieżąco monitoruje i usuwa możliwe zagrożenia, które mogą zaszkodzić w procesie wykonywania czynności związanych z praca. Technik BHP prowadzi szkolenia dla personelu firmy, szkolenia nowych pracowników, jak i szkolenia cykliczne dla stałej załogi. Pracownik BHP sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem zasad BHP. Jest to zawód bardzo odpowiedzialny i doceniany wśród pracodawców.

Cechy Technika BHP

Technik BHP powinien być spostrzegawczy i komunikatywny. Powinien potrafić ocenić ryzyko jakie może zaistnieć na terenie firmy i umieć je usunąć lub zastąpić rozwiązaniem mniej ryzykownym. Technik BHP powinien potrafić wyjaśnić w sposób jasny, dlaczego pewne zasady nie mogą być naruszone. Bardzo ważne, żeby potrafił nie tylko ustalać zasady, ale także je egzekwować w sposób przyjazny dla pracowników. Dla technika BHP przede wszystkim powinno być ważne ludzkie życie, o to chodzi w tym zawodzie. Technik BHP musi umieć sporządzić odpowiednią dokumentację na temat panującego bezpieczeństwa w firmie, przeprowadzać kontrole i szkolenia personalne w temacie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania higieny w pracy.

Szkoła służb medycznych - Collegium

Collegium to prestiżowa szkoła policealna służb medycznych. W naszej ofercie znajdziesz między innymi możliwość zdobycia zawodu Technika BHP. Stawiamy na rozwój osobisty naszych uczniów i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im naprawdę dobre przygotowanie do przyszłej pracy. U nas zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne, dzięki którym bez problemu odnajdziesz się na stanowisku pracy Technika BHP w małej lub dużej firmie. Nauczymy się wszelkich niezbędnych zasad, pokażemy w jaki sposób przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego. Dowiesz się także, na jakie aspekty koniecznie musisz zwracać uwagę podczas spisywania protokołu powypadkowego. Nasza szkoła policealna przygotuje Cię do odpowiedzialności, jaką niesie za sobą to stanowisko. Dzięki nam będziesz miał zapewnioną stabilną pozycję na rynku pracy i będziesz wiedział, w jaki sposób wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Cele kształcenia w zawodzie Technika BHP

Absolwent studium medycznego w zawodzie technik BHP powinien potrafić ocenić stopień zagrożenia i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy, rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy, współuczestniczyć w ustaleniach okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych oraz powinien potrafić organizować i prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie te czynności powinien nabyć technik BHP po ukończeniu szkoły. Po ukończeniu szkoły absolwent może założyć działalność gospodarczą i udzielać konsultacji w terenie.

Przedmioty - technik BHP w Collegium

Do przedmiotów, które będą obowiązywały w programie nauczania włączają się: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Język obcy ukierunkowany zawodowo, Kompetencje personalne i społeczne, Organizacja pracy małych zespołów. To punkty wspólne dla wszystkich zawodów, do których przygotowuje Collegium. A ponadto: Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy - w tym: Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy, Ocenianie ryzyka zawodowego, Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.