Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Technik masażysta

Nauka trwa 2 lata ( 4 semestry)

Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym.  Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹAtrakcyjne Czesne

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. wykonywania masażu medycznego;

2. wykonywania masażu sportowego;

3. wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;

4. prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Wykaz modułów realizowanych w toku nauki:

 1. Kompetencje ogólnozawodowe ( w tym : udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy ; stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej; nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych, język migowy; język angielski zawodowy, anatomia, informatyka)

2. Stosowanie masażu klasycznego oraz w środowisku wodnym

3. Organizowanie i stosowanie masażu w medycynie

4. Stosowanie masażu w sporcie, kosmetyce i odnowie biologicznej

5.  Praktyka zawodowa

 Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.


Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Podstawa programowa w zawodzie

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02