Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Technik farmaceutyczny

Nauka trwa 2 lata - w roku szkolnym 2018/2019 przyjęcia tylko na semestr drugi, trzeci i czwarty

Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym.  Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹAtrakcyjne Czesne

Absolwent szkoły  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych
  2. wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów
  3. uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.

Wykaz modułów realizowanych w toku nauki:

 1. Kompetencje ogólnozawodowe ( w tym : udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy ; stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej; nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych, język migowy; język angielski zawodowy, anatomia, informatyka)

2. Udzielanie porady farmaceutycznej i fachowej informacji o leku

3. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych

4. Przeprowadzanie analizy i kontroli produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych

5.  Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi

6. Wychowanie fizyczne

7. Praktyka zawodowa

ZobaczWarunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Podstawa programowa w zawodzie

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02