Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Technik farmaceutyczny i jego zakres obowiązków

Współczesny człowiek żyje coraz dłużej, ale też często choruje. Bardzo często sięga po leki i różnego rodzaju preparaty lecznicze, zarówno te bez recepty, jak i wskazane przez lekarza. Dlatego tak ważni są odpowiednio wykwalifikowani pracownicy aptek, w tym wykwalifikowany technik farmaceutyczny, czyli osoba, której praca związana jest ze sprzedażą oraz wytwarzaniem i sporządzaniem środków medycznych. Pełni rolę pomocnika farmaceuty w świadczeniu usług farmaceutycznych. Praca taka związana jest z kontaktem z ludźmi, gdyż to właśnie technik farmaceutyczny często obsługuje klientów w aptece czy punkcie aptecznym. Powinien on więc potrafić nie tylko podać odpowiedni lek, ale także wiedzieć jak dobrać zamiennik leku, wyjaśnić sposoby jego zażywania, przedstawić możliwe skutki uboczne czy ostrzec przed interakcjami z innymi zażywanymi przez klienta lekami. Czasami też może spotkać się z prośbą o pomoc w wyborze odpowiedniego preparatu leczniczego czy suplementu diety.
Jeśli technik farmaceutyczny nie zajmuje się obsługą klienta, może przygotowywać leki recepturowe. W związku z tym musi rozróżniać surowce farmaceutyczne i wiedzieć, jak się je pozyskuje. Potrafi dobrać odpowiednie substancje, w odpowiednich proporcjach do przygotowania leku. Pracując w laboratorium, powinien przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki, a także wiedzieć, jak obsługuje się sprzęt i aparaturę niezbędną do wykonania leków czy substancji leczniczych. Dodatkowo zajmuje się też kwestiami biurowymi i formalnymi, m.in. przygotowuje zamówienia oraz ewidencjonuje stan leków w aptece.

Kto może zostać technikiem farmaceutycznym?

Collegium Szkoła Służb Medycznych w Warszawie posiada w swojej ofercie trwające dwa lata szkolenie w zawodzie technika farmaceytycznego. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i zakończone są egzaminem organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki absolwenci zapoznają się z wiedzą z zakresu farmakologii, fizjologii, ale także anatomii czy analizy leków. Dowiedzą się, czym jest zdrowie publiczne, poznają podstawy prawa, a także ekonomii. Ponadto będą pogłębiać swoją wiedzę w trakcie zajęć laboratoryjnych, przygotowujących do sporządzania leków oraz do obsługi aparatury i urządzeń wykorzystywanych w aptekach oraz w przemyśle farmaceutycznym. Wszystkich rzeczy związanych z wykonywaniem zawodu można się nauczyć, ale pomoże też posiadanie pewnych cech wrodzonych. Technik farmaceutyczny powinien być osobą skrupulatną, wręcz drobiazgowo dbającą o prawidłową realizację podejmowanych zadań. Wszak od jego dokładności zależy działanie przygotowanego leku czy preparatu leczniczego. Ważna jest również dobra pamięć, gdyż w przemyśle farmaceutycznym na co dzień obcuje się z setkami różnorakich środków leczniczych. Niezbędną cechą jest też empatia i cierpliwość w pracy z klientami, często starszymi i schorowanymi. Należy przygotować się także na zachowania roszczeniowe.

Ścieżka kariery

Po ukończeniu dwuletniej szkoły policealnej technik farmaceuta odbywa także dwuletni, podyplomowy staż w aptece. Po tym okresie staje się osobą w pełni wykwalifikowaną do pełnienia usług farmaceutycznych. Technik farmaceutyczny z co najmniej trzyletnim stażem pracy w aptece może zostać kierownikiem punktu aptecznego.

Technik farmaceutyczny nie tylko może pracować w aptekach, ale również świetnie sprawdzi się w przemyśle farmaceutycznym, w firmach zajmujących się produkcją leków oraz obrotem lekami, sprzętem medycznym i środkami higienicznymi, a także w hurtowniach leków itd. Absolwent tego kierunku może odnaleźć się także w sklepach zielarskich i wszędzie tam, gdzie klienci poszukują preparatów mających na celu poprawę stanu zdrowia. Jest to praca stabilna, gwarantująca długotrwałe zatrudnienie oraz zapewniająca możliwość stałego doskonalenia i rozwoju zawodowego.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.