Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Ortoptystka

Nauka trwa 2 lata ( 4 semestry)

Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym.  Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹ. Atrakcyjne Czesne

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

   1. wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych

   2. prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego

   3. dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych

   4. komunikowania się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym

   5.  prowadzenia działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej

Perspektywy zawodowe

Ortoptystka może być zatrudniona w :

  •  przychodniach leczenia zeza

  •  gabinetach okulistycznych

  • oddziałach okulistycznych szpitala

  • gabinetach pleoptyczno-ortoptycznych

Wykaz modułów realizowanych w toku nauki:

1. Kompetencje ogólnozawodowe ( w tym : udzielanie pierwszej pomocy ; stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej; nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych, język migowy;  język angielski zawodowy, anatomia, informatyka)

2. Funkcjonowanie człowieka w zdrowiu i chorobie

3.  Wykonywanie badań ortoptycznych 

4. Wykonywanie ćwiczeń ortoptycznych

5. Wychowanie fizyczne

6. Praktyka zawodowa

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.


Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Podstawa programowa w zawodzie

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02