Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Kim jest i jaki zawód reprezentuje ortoptystka?

Profesjonalne badanie oraz leczenie zaburzeń widzenia obuocznego to główne obszary kompetencji, jakie wykazuje właśnie ortoptystka. Kluczową kategorią medyczną są w tym przypadku dysfunkcje narządu wzroku w obu gałkach ocznych. Choć jest to oddzielna specjalizacja okulistyczna, ortoptystka może też asystować lekarzowi prowadzącemu przy bardziej skomplikowanych zabiegach operacyjnych, na przykład związanych z zapobieganiem całkowitej utracie wzroku lub enukleacji, czyli wyłuszczeniu jednej bądź obu gałek.

Interesującą kwestią jest brak jednoznacznych regulacji ustawowych, które sklasyfikowałyby ortoptystkę w grupie zawodów medycznych. Zdobycie specjalizacji spoza obszaru szkolnictwa wyższego nie umniejsza jednak uprawnień do świadczenia konkretnych usług okulistycznych. Ustawa określa specjalizację jako osobę uprawnioną do wykonywania zawodu medycznego. Kształcenie w tym zawodzie może odbywać się tylko i wyłącznie w szkołach policealnych posiadających pozytywną opinię Ministra Zdrowia. Uprawnienia uzyskuje się po zdaniu państwowego egzaminu zawodowego i otrzymaniu dyplomu Ortoptystki. Ortoptystka to samodzielna praca realizowana tylko na zlecenie i pod nadzorem lekarza prowadzącego. Oczywiście wiąże się ona z pewnymi ograniczeniami, jak:

 • brak możliwości podejmowania decyzji o poważniejszych zabiegach czy leczeniu farmakologicznym,
 • niemożność opracowywania planów rehabilitacji bądź rekonwalescencji okulistycznej,
 • brak możliwości zmiany charakteru procedur medycznych u pacjenta.

 

 

Na czym dokładnie polega praca ortoptystki?

Zakres obowiązków przynależnych do codziennych zadań ortoptystki skupia się głównie na diagnozowaniu zaburzeń widzenia w obu gałkach, a także realizacji procesu rehabilitacyjnego. Odpowiedź na pytanie czym się zajmuje ortoptystka, jest dość jednoznaczna. Do jej obowiązków diagnostycznych należą badania:   

 • fiksacji i korespondencji siatkówkowej,
 • służące dopasowaniu okularów lub soczewek kontaktowych,
 • akomodacji,
 • równowagi sensorycznej oczu,
 • kąta zeza oraz poziomu widzenia obuocznego,
 • ruchomości gałek,
 • konwergencji i ruchów sakkadowych,
 • ostrości widzenia,
 • wady refrakcji.

 

Równie konkretne zadania odnoszą się do planów rehabilitacji, dla których ortoptystka opracowuje ćwiczenia dostosowane do wytycznych okulisty prowadzącego. Stopniuje również zakres intensywności poszczególnych zajęć dla zachowania bezpieczeństwa pacjenta i pełnego rezultatu terapeutycznego.  

 

Na jakie zarobki może liczyć doświadczona ortoptystka?

Osoba rozpoczynająca pracę w tym zawodzie najczęściej może liczyć na płacę zbliżoną do minimalnej dla pełnego wymiaru etatu. Mowa więc o kwotach rzędu od 2800, do 3200 zł brutto. Z biegiem lat, a także indywidualnym planem wynagradzania placówki okulistycznej, zarobki ortoptystki mogą znacznie wzrosnąć. Doświadczona specjalistka może liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 4000, do 4500 zł brutto miesięcznie. Trzeba jednak podkreślić, że wiele zależy właśnie od systemu płacowego przyjętego w danej przychodni bądź szpitalu. Konkurencyjne stawki są nadal oferowane przez podmioty komercyjne działające w sektorze prywatnym. Właśnie dlatego duża część z nich nie ujawnia płac oferowanych poszczególnym specjalistom lub asystentom okulistycznym. Doświadczona Ortoptystka może również prowadzić samodzielną praktykę rehabilitacyjną i tutaj wynagrodzenia są wysokie.

Profesjonalna ortoptystka – jak uzyskać taką specjalizację?

 

ortoptystki. Wśród podmiotów oferujących udział w zajęciach są zarówno placówki publiczne, jak i prywatne o specjalizacjach w zawodach okulistycznych. Należy zaznaczyć, że duże znaczenie dla zdobycia faktycznych kwalifikacji oraz umiejętności ma program nauczania. Uczestniczki takich kursów zapoznają się między innymi z:

 • językiem migowym,

 • doborem narzędzi do specjalistycznych ćwiczeń ortoptycznych,

 • właściwym wyposażeniem stanowiska pracy,

 • standardami komunikacji z pacjentem niewidomym bądź słabowidzącym,

 • zasadami wykonywania kompleksowych badań diagnostycznych,

 • wytycznymi w zakresie profilaktyki przeciwdziałania poszczególnym chorobom oczu.

 

Czym ortoptystka różni się od lekarza okulisty?

Pokrywające się częściowo kompetencje, a także podobne kwalifikacje medyczne mogą utrudniać rozróżnienie pomiędzy zawodami ortoptystki a okulisty. Odmienności są jednak dość duże i wiążą się przede wszystkim z zakresem uprawnień oraz obowiązków zawodowych. Ortoptystka jest kompetentna wyłącznie w zakresie badania wad widzenia obuocznego czy realizacji ćwiczeń rehabilitacyjnych. Z kolei okulista może: przepisywać medykamenty, samodzielnie przeprowadzać zabiegi operacyjne, a także opracowywać dokładny plan leczenia. Ortoptystka wykonuje konkretne procedury właśnie w oparciu o ścisłe wytyczne ze strony okulisty. Nie może jednak sama o tym zdecydować. Mamy nadzieję, że dzięki powyższemu wpisowi już wiesz, kto to jest ortoptystka.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.