Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Collegium Szkoła Służb Medycznych


W zawodach medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia nauka może odbywać się tylko w systemie stacjonarnym.  Niezależnie od układu zajęć, na kierunku realizowany jest taki sam program nauczania.

TRYB STACJONARNY szkoła dla młodzieży na kierunkach:

ortoptystka, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny,        technik elektroniki i informacji medycznej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca

D UKŁAD DZIENNY **
 

tygodniowo 24 godziny dydaktyczne                                                                 środa, czwartek, piątek  w godz. 12.00-18.00                              plus 3 godziny w-f w wybranych formach aktywności: basen, siłownia, fitness (zajęcia w stołecznych ośrodkach sportu - indywidualne karnety)

W UKŁAD WIECZOROWY **
 

tygodniowo 24 godziny dydaktyczne                                                              wtorek, środa, czwartek, piątek  w godz. 16.00-21.00                  plus 3 godziny w-f w wybranych formach aktywności: basen, siłownia,          fitness (zajęcia w stołecznych ośrodkach sportu - indywidualne karnety)                            

WW UKŁAD WIECZOROWO - WEEKENDOWY **
 

tygodniowo 24 godziny dydaktyczne                                                           czwartek,  piątek w godz. 16.00 - 21.00                                          oraz w soboty w godz. 8.00- 17.30                                                       plus 3 godziny w-f w wybranych formach aktywności: basen, siłownia, fitness (zajęcia w stołecznych ośrodkach sportu - indywidualne karnety)

WE UKŁAD WEEKENDOWY **
 

tygodniowo 24 godziny dydaktyczne                                                             sobota, niedziela  w godz. 8.00 - 17.30                                           plus 3 godziny w-f w wybranych formach aktywności: basen, siłownia, fitness (zajęcia w stołecznych ośrodkach sportu - indywidualne karnety)** - po drugim lub trzecim semestrze nauki słuchacze rozpoczynają zajęcia praktyczne w placówkach medycznych - wówczas zmniejsza się odpowiednio liczba zajęć w pracowniach szkolnych na rzecz zajęć praktycznych, realizowanych wg indywidualnych harmonogramów ustalanych pomiędzy słuchaczem a instruktorem praktycznej nauki zawodu w danej placówceZobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Układ zajęć - szkoła stacjonarna dla dorosłych
Układ zajęć - młodzież

Zarejestruj się przez internet
 
Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02