Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Nauka trwa 2 lata.

Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym.  Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹAtrakcyjne Czesne

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. W trakcie nauki zdobywa specjalistyczną wiedzę związaną m.in. z informatyką medyczną (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, systemy ekspertowe w medycynie), technikami obrazowania w medycynie (metody przetwarzania i rozpoznawania obrazów, komputerowa tomografia rentgenowska, tomografia emisyjna, tomografia NMR), budową i użytkowaniem ambulatoryjnej i klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej (aparatura elektrokardiograficzna - EKG, elektroencefalograficzna - EEG, ultrasonograficzna - USG).

Absolwent szkoły  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. instalowania i uruchamiania elektronicznej aparatury medycznej;
  2. współdziałania w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów;
  3. nadzorowania i kontrolowania pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów;
  4. wykonywania pomiarów i testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku;
  5. oceniania stanu technicznego elektronicznej aparatury medycznej;
  6. obsługiwania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej wykorzystywanych w sieciach komputerowych;
  7. posługiwania się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.


Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Podstawa programowa w zawodzie

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02