Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik optyk  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Technik optyk to zawód z długoletnią tradycją, który mimo to z upływem czasu wcale nie stracił na znaczeniu. Usługi takie jak: dobór, wykonywanie, dopasowywanie i naprawa okularów korekcyjnych, pomiary oftalmiczne oraz doradztwo w zakresie stosowania okularów bądź soczewek kontaktowych potrzebne są dziś tak samo jak dawniej - zmieniają się tylko nieco technologie i przyrządy optyczne.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu technika optyka trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia organizowane są w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć: 

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota (lub niedziela) w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy 7-8 ZJAZDÓW W SEMESTRZE
sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą fachową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności absolwentów szkół kształcących się w danych zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. Technik optyk, potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dwóch obszarach branży optycznej, które stanowią dwie wyodrębnione dla zawodu kwalifikacje:

Kwalifikacja MG.14.Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Kwalifikacja MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik optyk realizowane są następujące moduły:

MEP.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MEP.02.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MEP.02.1.- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MEP.02.2. Podstawy optyki
MEP.02.2-JM 01 Stosowanie praw i zasad optyki
MEP.02.2-JM 02 Stosowane prawa elektrotechnicznego
MEP.02.2-JM 03 Dobieranie materiałów konstrukcyjnych
MEP.02.2-JM 04 Tworzenie rysunku technicznego z wymiarowaniem
MEP.02.2-JM 05 Stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie pomiarów w optyce
MEP.02.3. Wykonywanie układów i przyrządów optycznych
MEP.02.3.-JM 01 Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu
MEP.02.3.-JM 02 Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych
MEP.02.4. Montowanie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych
MEP.02.4-JM 01 Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
MEP.02.5. Naprawianie elementów układów i przyrządów optycznych
MEP.02.5.-JM 01 Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych
MEP.03.3. Rozróżnianie wad wzroku i sposobów ich korekcji
MEP.03.3.-JM 01 Charakteryzowanie anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu wzroku
MEP.03.3.-JM 02 Rozróżnianie sposobów korekcji wad wzroku
MEP.03.4. Wykonywanie pomiarów optycznych
MEP.03.4.-JM 01 Wykonywanie pomiarów optycznych
MEP.03.5. Dopasowywanie pomocy wzrokowych
MEP.03.5. JM 01 Dopasowywanie pomocy wzrokowych
MEP.03.6. Wykonywanie pomocy wzrokowych
MEP.03.6. JM 01 Wykonywanie pomocy wzrokowych
MEP.03.7. Naprawianie pomocy wzrokowych
MEP.03.7. JM 01 Naprawianie pomocy wzrokowych
MEP.03.8. Język obcy zawodowy
MEP.03.8. Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych. Po zakończeniu programu nauczania z danej kwalifikacji słuchacz przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki w zawodzie technik optyk w szkole odbywają się dwa egzaminy).

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej - nauka w systemie szkolnym (kandydaci na kurs kwalifikacyjny składają oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły, min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, szkoła średnia),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika optyka

Podstawowe zadania zawodowe technika optyka w Polsce to:

  • dobieranie opraw okularowych,
  • wykonywanie pomiarów oftalmicznych oraz komputerowych badań wzroku;
  • montaż i naprawa elementów i układów optycznych,
  • wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych.

Zadania zawodowe technika optyka dotyczą przede wszystkim wykonywania okularów i dobierania opraw zgodnie z wytycznymi lekarza okulisty oraz potrzebami klienta. Technik mocuje i sprawdza ustawienia szkieł w oprawie. W swojej codziennej pracy udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych. Może on również naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik optyk to bardzo ponadczasowy zawód, który wciąż znajduje się na szczycie listy prestiżowych i dobrze opłacanych profesji, zaś wykwalifikowani specjaliści są stale poszukiwani. Zatrudnienie oferują przede wszystkim salony i pracownie optyczne oraz gabinety optometrystyczne, ale także placówki medyczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją. Pracę na stanowisku serwisanta lub konserwatora aparatury optycznej można znaleźć z kolei w instytucjach badawczo-naukowych.

Wykonywanie zawodu technika optyka wymaga przede wszystkim ogromnej dokładności, umiejętności koncentracji, spostrzegawczości, precyzji i zdolności manualnych. Z drugiej strony praca ta często wiąże się z koniecznością kontaktu z pacjentami, wykonywaniem badań czy doborem odpowiednich pomocy wzrokowych - i tu przydają się z kolei interpersonalne kompetencje, takie jak: otwartość, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, opanowanie oraz umiejętność wzbudzania zaufania i zrozumienia potrzeb klienta.

Technik optyk – czy studia są potrzebne?

Każdy, kto zastanawia się nad tym, jak zostać technikiem optykiem, musi wiedzieć, że do wykonywania tego zawodu nie jest konieczne ukończenie studiów. Aby wejść na drogę zawodową, należy skończyć dobrą szkołę policealną. Kurs na zawód technik optyk kończy się egzaminem, który potwierdza wiedzę i umiejętności kandydata. Po wybraniu szkoły takiej jak Collegium, oferującej bogaty program nauczania, uwzględniający między innymi podstawy optyki, wykonywanie przyrządów optycznych, rozróżnianie wad wzroku i metody ich korekcji czy wykonywanie pomocy wzrokowych, można liczyć na to, że zdobędzie się w pełni odpowiednią wiedzę do wykonywania zawodu i będzie można szukać pracy w najlepszych zakładach.

Nasza szkoła kształcąca w kierunku technik optyk pozwoli kandydatom znaleźć dobrze płatną pracę. Atutem są również zajęcia z zawodowego języka obcego, który będzie szczególnie przydatny dla osób chcących pracować za granicą. Warto też pamiętać, że osoby po odpowiednim kursie mogą szukać pracy nie tylko w istniejących na rynku zakładach, lecz także otworzyć własny.

Technik optyk – predyspozycje do zawodu

Zanim kandydat zacznie zastanawiać się, jaka szkoła policealna kształci w kierunku technik optyk, musi najpierw zastanowić się, czy ma predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Dokładność, precyzja, zamiłowanie do nauk ścisłych, cierpliwość, a także komunikatywność to cechy szczególnie cenione u takich osób. Należy jednak wiedzieć, że technik optyk to zawód z przyszłością, związany również z możliwością ciągłego rozwoju i poznawania nowych metod leczenia wad wzroku.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu