Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik optyk  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Technik optyk to zawód z długoletnią tradycją, który mimo to z upływem czasu wcale nie stracił na znaczeniu. Usługi takie jak: dobór, wykonywanie, dopasowywanie i naprawa okularów korekcyjnych, pomiary oftalmiczne oraz doradztwo w zakresie stosowania okularów bądź soczewek kontaktowych potrzebne są dziś tak samo jak dawniej - zmieniają się tylko nieco technologie i przyrządy optyczne.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu technika optyka trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia organizowane są w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć: 

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
piątek w godz. 16.00 - 21.00
soboty w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy 7-8 ZJAZDÓW W SEMESTRZE
sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą fachową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności absolwentów szkół kształcących się w danych zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. Technik optyk, potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w dwóch obszarach branży optycznej, które stanowią dwie wyodrębnione dla zawodu kwalifikacje:

Kwalifikacja MG.14.Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
Kwalifikacja MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik optyk realizowane są następujące moduły:

MZ.01. Prowadzenie przedsiębiorstwa i posługiwanie się językiem angielskim w branży zawodowej
MZ.01. JM.01. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
MZ.01. JM.02. Posługiwanie się językiem angielskim w branży
MZ.02. Przygotowanie do wykonywania elementów optyczno-mechanicznych
MZ.02. JM.01. Analizowanie elementów konstrukcji i technologii maszyn
MZ.02. JM.02. Wykorzystanie elementów optyki i elektroniki
MZ.03. Wykonywanie i naprawianie elementów i układów optycznych
MZ.03. JM.01. Przygotowanie elementów optycznych do montażu
MZ.03. JM.02. Wykonywanie elementów do układów optycznych i optoelektronicznych
MZ.03. JM.03. Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
MZ.03. JM.04. Naprawianie i justowanie układów i przyrządów optycznych
MZ.04. Wykonywanie i naprawianie pomocy wzrokowych
MZ.04. JM.01. Określanie wad wzroku i sposobu ich korekcji
MZ.04. JM.02. Wykonywanie pomiarów oftalmicznych
MZ.04. JM.03. Dobieranie i wykonywanie pomocy wzrokowych
MZ.04. JM.04. Naprawianie pomocy wzrokowych
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych. Po zakończeniu programu nauczania z danej kwalifikacji słuchacz przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w trakcie nauki w zawodzie technik optyk w szkole odbywają się dwa egzaminy).

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej - nauka w systemie szkolnym (kandydaci na kurs kwalifikacyjny składają oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły, min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, szkoła średnia),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika optyka

Podstawowe zadania zawodowe technika optyka w Polsce to:

  • dobieranie opraw okularowych,
  • wykonywanie pomiarów oftalmicznych oraz komputerowych badań wzroku;
  • montaż i naprawa elementów i układów optycznych,
  • wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych.

Zadania zawodowe technika optyka dotyczą przede wszystkim wykonywania okularów i dobierania opraw zgodnie z wytycznymi lekarza okulisty oraz potrzebami klienta. Technik mocuje i sprawdza ustawienia szkieł w oprawie. W swojej codziennej pracy udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych. Może on również naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik optyk to bardzo ponadczasowy zawód, który wciąż znajduje się na szczycie listy prestiżowych i dobrze opłacanych profesji, zaś wykwalifikowani specjaliści są stale poszukiwani. Zatrudnienie oferują przede wszystkim salony i pracownie optyczne oraz gabinety optometrystyczne, ale także placówki medyczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją. Pracę na stanowisku serwisanta lub konserwatora aparatury optycznej można znaleźć z kolei w instytucjach badawczo-naukowych. Wykonywanie zawodu technika optyka wymaga przede wszystkim ogromnej dokładności, umiejętności koncentracji, spostrzegawczości, precyzji i zdolności manualnych. Z drugiej strony praca ta często wiąże się z koniecznością kontaktu z pacjentami, wykonywaniem badań czy doborem odpowiednich pomocy wzrokowych - i tu przydają się z kolei interpersonalne kompetencje, takie jak: otwartość, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, opanowanie oraz umiejętność wzbudzania zaufania i zrozumienia potrzeb klienta.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu