Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Protetyk słuchu  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Protetyk słuchu to osoba, która pracuje z osobami niedosłyszącymi oraz pacjentami z podejrzeniem niedosłuchu. Jego główne zadanie to zdiagnozowanie ubytku słuchu, a następnie dobór odpowiedniego urządzenia wspomagającego słyszenie, dopasowanie wkładek usznych oraz sprawowanie opieki audioprotetycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi. Protetyk słuchu może współpracować z lekarzem otolaryngologiem.

 

Protetyk słuchu

 

Twoim marzeniem jest praca z ludźmi? Chcesz pomagać innym i zarazem spełniać się w zawodzie? A może poszukujesz nowej ścieżki zawodowej? Niezależnie od tego, co planujesz dalej, jako protetyk słuchu będziesz mógł zdziałać naprawdę wiele dobrego i każdego dnia budzić się ze świadomością, że pomogłeś kolejnym pacjentom niedosłyszącym bądź z podejrzeniem niedosłuchu. Brzmi fantastycznie? Też tak sądzimy. Właśnie z myślą o takich osobach, jak Ty nasza szkoła policealna oferuje kierunek, który ukończysz jako protetyk słuchu w pełni gotowy do pracy w zawodzie.

Nauka w zawodzie protetyka słuchu trwa 2 lata.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

 

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO TYDZIEŃ
piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobot (lub niedziela) w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy CO  TYDZIEŃ
sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

 

Czym zajmuje się protetyk słuchu?

Już co nieco zdążyliśmy podpowiedzieć, czym zajmuje się protetyk słuchu. Jego zadaniem jest przede wszystkim niesienie pomocy osobom niedosłyszącym oraz pacjentom z podejrzeniem niedosłuchu. Jednak to dość zwięzły opis, co czeka Cię po ukończeniu naszej szkoły. Jako protetyk słuchu będziesz wykonywał badania słuchu zarówno u dzieci, jak i dorosłych. W zawodzie przyda się również niekiedy umysł analityczny, bowiem do Twoich zadań będzie należeć analiza oraz ocena wyników badań słuchu, na podstawie których wykonasz protezowanie. Co więcej, możesz skupić się na pomocy doraźnej, a dokładnie ułatwieniu pacjentom dobrania oraz dopasowania urządzeń wspomagających słyszenie, tym samym sprawując nad nimi regularną opiekę. Nie martw się, wszystkiego Cię nauczymy, od teorii, po praktykę, czyli jak wykonać odlew ucha, a także jak wygląda produkcja wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrz słuchowego.

 


 

Program nauczania

Osoba wykształcona jako protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci; analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania; dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie; sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych; wykonywania odlewu ucha; produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego; prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku protetyk słuchu realizowane są następujące moduły:

MED.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.05.1. JM.01 Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.05.1.-JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MED.05.2. Podstawy protetyki słuchu
MED.05.2. JM 01 Stosowanie przepisów prawa w realizacji zadań zawodowych
MED.05.2. JM 02 Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia
MED.05.2. JM 03 Stosowanie technologii informacyjnych w działalności zawodowej
MED.05.2. JM 04 Posługiwanie się językiem migowym
MED.05.3. Stosowanie wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii słuchu
MED.05.3. JM.01 Wyjaśnianie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu słuchu
MED.05.3. JM.02 Zastosowanie zasad audiofonologii w pracy zawodowej
MED.05.4. Wykonywanie badań słuchu oraz analizowanie i ocenianie ich wyników na potrzeby protezowania słuchu
MED.05.4-JM 01 Wykorzystanie akustyki i psychoakustyki w protetyce słuchu
MED.05.4-JM 02 Wykonywanie badań słuchu u dzieci i dorosłych
MED.05.5. Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
MED.05.5-JM 01 Analizowanie budowy i działania aparatów słuchowych
MED.05.5-JM 02 Modelowanie przestrzenne w otoplastyce
MED.05.5-JM 03 Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych
MED.05.6. Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych
MED.05.6.-JM 01 Opieka audioprotetyczna w zakresie potrzeb pacjenta po zaopatrzeniu protetycznym
MED.05.7. Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki protetyka słuchu

Podstawowe zadania zawodowe protetyka słuchu w Polsce to:

  • wykonywanie badań słuchu u dorosłych i dzieci,
  • dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie,
  • opieka audioprotetyczna nad pacjentem i rodziną,
  • analizowanie wyników badań słuchu na potrzeby protezowania.

Osoba zatrudniona na stanowisku protetyka słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. W codziennej pracy obsługuje specjalistyczną aparaturę do pomiarów akustycznych, interpretuje wyniki przeprowadzonych badań oraz wykonuje wkładki uszne i obudowy do aparatów wewnątrzusznych na podstawie odlewu ucha. W swojej pracy jest również zobowiązana do prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

 

 

Protetyk słuchu a praca w zawodzie

Praca jako protetyk słuchu przynosi wiele satysfakcji m.in. dlatego, że każdego dnia masz możliwość pomocy kolejnym pacjentom, ułatwiając ich codzienne funkcjonowanie. Nasza szkoła policealna kompleksowo przygotuje Cię do zawodu, jakim jest protetyk słuchu. Wszystko za sprawą łączenia zajęć teoretycznych z praktycznymi. Po zakończeniu nauki w naszej szkole będziesz miał szerokie perspektywy zatrudnienia. Możesz podjąć się zarówno pracy w przedszkolu dla dzieci niedosłyszących, jak i spróbować swoich sił w gabinetach protetyki słuchu, placówkach terapeutycznych, a nawet zająć posadę w pracowni serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego. Po ukończeniu dwuletniej szkoły otrzymasz honorowany dyplom zawodowy, a co za tym idzie, będziesz mógł pracować jako protetyk słuchu w każdym kraju Unii Europejskiej. Z łatwością znajdziesz przyszłych pracodawców, z którymi wspólnie będziecie mogli nieść pomoc osobom niedosłyszącym.

 

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Stopniowe pogarszanie się słuchu obserwowane jest we wszystkich wysoko rozwiniętych krajach i zaliczane do szeregu współczesnych chorób cywilizacyjnych. To zła wiadomość, ale jednocześnie zawodowa przyszłość dla specjalistów zajmujących się protetyką słuchu. Wykwalifikowani fachowcy bez problemu znajdują zatrudnienie w przychodniach, klinikach, gabinetach i placówkach terapeutycznych, na specjalistycznych oddziałach leczenia niedosłuchu, a także w pracowniach serwisujących sprzęt audioprotetyczny oraz w przedszkolach dla dzieci niedosłyszących. W zawodzie protetyka słuchu, oprócz specjalistycznych umiejętności, liczą się wysokie zdolności manualne, a także umiejętność w pracy z pacjentem. Cierpliwość, otwartość i łagodne usposobienie sprawdzą się zwłaszcza w kontaktach z dziećmi oraz seniorami, którzy stanowią liczną grupę pacjentów protetyka słuchu.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu

Protetyk słuchu proces i cele edukacji
Protetyk słuchu proces i cele edukacji
Protetyk słuchu diagnozuje niedosłuch, w tym celu wykonuje badania audiometryczne. Na podstawie badania dobiera aparat słuchowy, który odpowiada indywidualnym preferencjom pacjenta.