Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Higienistka stomatologiczna, a asystentka stomatologiczna - czym się różnią?

Udając się na wizytę do stomatologa rzadko rozważamy o tym, kto wspomaga go w codziennej pracy. Często w zabiegach towarzyszy mu osoba, która pomaga mu w wykonywaniu zabiegów, czasem nawet wykonuje je sama. Następnym razem dentystę wspiera inna osoba, która przygotuje mu materiały podczas zabiegu i odpowiada za całe zaplecze techniczne, aby lekarz mógł wykonywać swoją pracę. Jakie kwalifikacje mają te osoby? Co należy do ich obowiązków? Czy są może czynności, których nie powinny wykonywać? Poznajmy pracę higienistki i asystentki stomatologicznej, aby zrozumieć jak istotna jest ich rola w funkcjonowaniu gabinetu stomatologicznego.

Charakter pracy asystentki i higienistki stomatologicznej

Asystentki stomatologiczne to personel medyczny, który pracuje w ścisłej kooperacji z lekarzem dentystą. Tytuł zdobywa się po ukończeniu rocznego studium pomaturalnego. Asystentki pracują w publicznych i prywatnych gabinetach stomatologicznych i ich głównym zadaniem jest przygotowywanie leków, narzędzi i materiałów niezbędnych do przeprowadzania zabiegów. Ich zadania mają usprawnić pracę lekarzy. Na polecenie lekarza pracownice pomagają przy odsysaniu śliny u pacjenta, przygotowują wiertła, igły i wszelki sprzęt potrzebny do pracy dentysty. Asystentki często odpowiedzialne są za prowadzenie kart opieki stomatologicznej pacjentów, a także umawianie ich na kolejne wizyty lekarskie zgodnie z planem leczenia. Do ich obowiązków należy również dbanie o czystość i schludność gabinetu, a także dezynfekcja znajdujących się w nim sprzętów, zgodnie ze wskazaniami sanitarno-epidemiologicznymi. Higienistki często są mylone z asystentkami stomatologicznymi, chociaż ich zakres obowiązków jest zupełnie różny. Pierwszą rzeczą, która odróżnia te zawody jest tok nauki - w tym wypadku kształcenie trwa cztery semestry. Jeśli chodzi o zakres zadań higienistki: pełnią rolę edukacyjną - zajmują się higienizacją i profilaktyką chorób zębów i jamy ustnej. Z tego powodu higienistki stomatologiczne mogą być zatrudnione nie tylko w gabinetach dentystycznych, ale także jako niezależny pracownik w żłobkach, przedszkolach i szkołach lub centrach profilaktyki zdrowotnej. Higienistki samodzielnie wykonują część zabiegów takich jak usuwanie kamienia i osadów, prowadzą także wśród pacjentów profilaktykę ortodontyczną i próchnicową. Warto zaznaczyć, że higienistki pracujące w placówkach oświatowych mogą prowadzić akcje fluoryzacji oraz dokonywać przeglądów uzębienia u dzieci. Działalność profilaktyczna wśród najmłodszych jest jedną z misji tego zawodu.

Różnice w obowiązkach i ich problematyka w świetle zatrudnienia

Chociaż wiele osób nie dostrzega większej różnicy w opisanych zawodach w praktyce zadania są zupełnie inne. Zakres zadań higienistki jest dużo większy niż asystentki stomatologicznej. Można nawet stwierdzić, że zakres zadań asystenckich zawiera się w pracy, do której wykonywania uprawniona jest higienistka. Należy podkreślić, że praca higienistki może być zajęciem samodzielnym, budowanym indywidualnie bez współpracy z lekarzem stomatologii. Oczywiście większość z nich pracuje w gabinetach dentystycznych, ale może wykonywać część swoich zadań bazując na własnych metodach leczniczych i opinii jako specjalisty. W przypadku asystentek ich praca jest ściśle powiązana z pracą stomatologa. Z tego powodu możliwości zatrudnienia są mniejsze, a otrzymywane wynagrodzenie zwykle niższe niż w przypadku higienistek. Zdarzają się głosy, które mówią, że zawód asystentki zostanie prędzej czy później wchłonięty przez profesję higienistki skoro ma ona wszelkie uprawnienia, żeby dokonywać tych czynności. Trudno zgodzić się z taką opinią. Po pierwsze nie można zakładać, że higienistki będą chciały wziąć na siebie etatowo obowiązki asystentek, ponieważ ucierpi na tym możliwość prowadzenia działalności profilaktycznej. Ponadto warto się zastanowić po co lekarzowi stomatologii higienistka, skoro wykonuje ona czynności, które on sam dobrze potrafi. W dużych praktykach dentystycznych przydatny jest podział obowiązków i jest to szansa aby oba te zawody mogły ze sobą harmonijnie funkcjonować.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.