Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Collegium - Wyższa Szkoła Służb Medycznych
Godło Polski
Sprawdź dodatkowe kursy

Terapeuta zajęciowy

Nauka trwa 2 lata.

Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym.  Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹ.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.

COLLEGIUM jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (Europass)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Praca w zawodzie  terapeuty zajęciowego - czyli co dalej absolwencie?

Po uzyskaniu tytułu zawodowego Terapeuty zajęciowego można podjąć pracę w :

  • oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych;
  • sanatoriach;
  • warsztatach terapii zajęciowej;
  • zakładach pomocy społecznej;
  • dziennych domach pomocy społecznej; klubach seniora; środowiskowych domach pomocy społecznej;
  • świetlicach terapeutycznych;
  • hospicjach;
  • szkołach specjalnych.

Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz:  Program nauczania

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej
Collegium Medicum - Wyższa Szkoła Służb Medycznych

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście przez boisko szkolne za pomnikiem)

tel./fax: (022) 849-63-02