Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Collegium - Wyższa Szkoła Służb Medycznych
Sprawdź dodatkowe kursy

Witamy w Collegium

Collegium to szkoły policealne kształcące w zawodach branży medyczno - społecznej
Zapewniamy edukację na najwyższym poziomie w zakresie kierunków związanych z rehabilitacją medyczno-psychologiczna(technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik ortopeda, ortoptystka), farmacją (technik farmaceuta), stomatologią i protetyką ( technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna), oraz polityką społeczną (asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny).

Nasza oferta edukacyjna została poszerzona o nowe, poszukiwane na rynku pracy kierunki: technik elektroradiolog, technik elektroniki i informacji medycznej, technik sterylizacji medycznej, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik BHP.

      W ramach programu 'AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI" na wybranych kierunkach nauka bezpłatna 

 Nauka w Collegium gwarancją sukcesu!

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 trwa
Zapraszamy!


UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ.
 Wydawane przez COLLEGIUM świadectwa i dyplomy są
dokumentami państwowymi (absolwenci otrzymują tytuł technika lub równorzędny tytuł zawodowy danego kierunku, np: asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy).

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej
Collegium Medicum - Wyższa Szkoła Służb Medycznych

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02