Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Jak zostać technikiem teleinformatykiem

Współcześnie coraz bardziej docenianą wartością są wiedza i informacje. Dzięki rozwojowi techniki dostęp do tychże jest zdecydowanie łatwiejszy niż w ubiegłym wieku. Jest to możliwe w związku z istnieniem sieci komunikacyjnych. Są to głównie sieci informatyczne i teleinformatyczne. Dlatego też, rosnącą popularnością cieszą się zawody związane z obsługą systemów teleinformatycznych. Co ważne nie jest to praca wyłącznie dla osób po wyższych studiach informatycznych.

Jak zostać technikiem teleinformatykiem

Jeżeli interesujesz się nowoczesną technologią, lubisz wyzwania związane z komputerami, programowaniem, poznawaniem nowinek technicznych to z pewnością zastanawiałeś się nad podjęciem pracy, w której możesz wykorzystać swoją pasję. Jednak nie każdy ma możliwość poświęcenia pięciu lat na studia wyższe. Z pomocą przychodzi tu kurs zawodowy oferowany przez Zespół Szkół Policealnych. Warszawa dysponuje wieloma szkołami tego typu, ale szczególnie warto zainteresować się Szkołą Służb Medycznych, gdzie obok kursów medycznych znaleźć można kurs przeznaczony dla osób chcących zostać technikiem teleinformatykiem. Nauka odbywa się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych. Szkolenie trwa dwa lata (cztery semestry), prowadzony jest w systemie zaocznym oraz wieczorowym - dzięki temu łatwo pogodzić go z pracą zawodową czy obowiązkami rodzinnymi. Nauka w naszym studium medycznym kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Czego dowiesz się w trakcie kursu

W ciągu dwóch lat nauki dowiesz się wszystkiego co wiedzieć powinien wykwalifikowany technik teleinformatyk. Głównymi zadaniami zawodowymi jest świadczenie usług w dziedzinie szeroko pojmowanej telekomunikacji i informatyki. W pierwszym rzędzie nauczysz się od podstaw dobierania elementów i konfigurowania systemów komputerowych, a co za tym idzie dobierania oprogramowania adekwatnego do określonych zadań. Poznasz budowę, a także określone funkcje systemów operacyjnych, urządzeń sieciowych i lokalnych sieci komputerowych. Zdobędziesz umiejętności w zakresie uruchamiania i utrzymania terminali abonenckich. Obejmuje to między innymi konfigurację BIOS, instalację systemów operacyjnych i ich modernizację oraz rekonfigurację.Ponadto absolwenci kursu potrafią projektować lokalne sieci komputerowe i wiedzą jak nimi administrować. Ciekawym modułem przekazywanej wiedzy jest montaż i eksploatacja systemów transmisyjnych oraz sieci komutacyjnych. Cała wiedza usystematyzowana jest w dwóch kwalifikacjach: (1) Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznej (2) Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.
To wszystko pozwoli, aby po dwóch latach nauki swobodnie wejść na rynek pracy i podjąć zajęcie jako technik teleinformatyk.

Perspektywy zawodowe

Technik teleinformatyk jest zasobem idealnym dla osób chętnie podejmujących nowe wyzwania. Przydaje się on wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba konfigurowanie czy instalowania, a w dalszej kolejności administrowania sieciami teleinformatycznymi. Czyli tak naprawdę praktycznie wszędzie. W przypadku dużych, rozległych systemów może to być praca na etacie, w przypadku systemów mniejszych, wymagających mniejszej kontroli można pracować w ramach zleceń. Technik teleinformatyk ze swoja szeroką wiedzą odnaleźć się może naprawdę w wielu miejscach. W pierwszym rzędzie jako projektant wszelkiego rodzaju sieci zarówno informatycznych jak i telekomunikacyjnych. Przyda się wszędzie tam gdzie należy takimi sieciami administrować, ale także zająć się ich konserwacją i aktualizacją. Oprócz tego można podjąć pracę jako osoba odpowiedzialna za utrzymanie i zabezpieczenie systemów teleinformatycznych. Teleinformatyk dobrze radzący sobie w kontaktach z ludźmi dobrze sprawdzi się także jako sprzedawca sprzętu i usług komputerowych, kompetentne doradztwo zawsze jest w cenie. Wreszcie absolwent naszego studium medycznego o specjalności technik teleinformatyk zająć się może serwisowaniem zarówno sieci teleinformatycznych jak i niezbędnego do ich funkcjonowania sprzętu.

Gdzie może pracować technik teleinformatyk

Tak naprawdę współcześnie osoby o takich kwalifikacjach zawodowych nie mają szansy na bezrobocie. Znajdą zatrudnienie zarówno w sektorze administracji publicznej czyli różnego typu urzędach, biurach, ale także w szpitalach, szkołach itp. Inną możliwością jest praca w firmach zajmujących się montażem i eksploatacją sieci teleinformatycznych. I wreszcie trzecią możliwością jest podjęcie własnej działalności gospodarczej i samodzielne oferowanie swoich usług na rynku pracy. Zarobki zależą od miejsca i sposobu zatrudnienia,ale szacuje się iż oscylują wokół 4000 zł miesięcznie.

Co jeszcze przyda się technikowi teleinformatyki

Całą wiedzę niezbędną do podjęcia pracy zapewni Ci nasza Szkoła Służb Medycznych w trakcie dwóch lat szkolenia, ale istnieją jeszcze cechy dodatkowe przydatne, w tej pracy. Technik teleinformatyk powinien posiadać analityczny umysł i dobrą pamięć. Powinien mieć uzdolnienia techniczne i manualne. Ważna jest umiejętność koncentracji na zadaniach oraz planowanie kolejnych czynności. Na pewno zdecydowanie też przyda się umiejętność czytania rysunków technicznych oraz znajomość języka angielskiego w zakresie technicznym i informatycznym.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych
Technik usług kosmetycznych
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.
Jak zostać technikiem teleinformatykiem
Jak zostać technikiem teleinformatykiem
Współcześnie coraz bardziej docenianą wartością są wiedza i informacje. Dzięki rozwojowi techniki dostęp do tychże jest zdecydowanie łatwiejszy niż w ubiegłym wieku.