Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Jakie umiejętności musi posiadać technik farmacji?
Jakie umiejętności musi posiadać technik farmacji?
Technik farmacji to bardzo pożądany zawód na rynku pracy. Wiele młodych osób decyduje się, aby pójść właśnie w tym kierunku i wybrać pewną profesję, po której znajdzie zatrudnienie, a dodatkowo nauczy się rzeczy praktycznych i potrzebnych społeczeństwu.
Jakie są obowiązki informatyka?
Jakie są obowiązki informatyka?
Tytuł technika informatyka uzyskuje absolwent technikum na poziomie ISCED3 oraz absolwent szkoły policealnej na poziomie ISCED4 o kierunku technik informatyk po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.08 i E.09.
Ortoptystka - czym się zajmuje?
Ortoptystka - czym się zajmuje?
Chociaż zawód ortoptysty brzmi dla wielu bardzo enigmatycznie i nie budzi prawie żadnych skojarzeń, to warto wiedzieć, że jest to profesja obecna na polskim rynku usług medycznych od ponad 30 lat.