Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Technik ortopeda - czym się zajmuje?
Technik ortopeda - czym się zajmuje?
Ortopedia to jedna z podstawowych specjalności lekarskich. Skupia się na diagnostyce i leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń, wad wrodzonych i nabytych, zapaleń, zakażeń, nowotworów oraz uszkodzeń i zmian pourazowych narządu ruchu: szkieletu z wyjątkiem kości czaszki, układu więzadłowo-stawowego oraz mięśni, nerwów i naczyń.
Profesjonalne zabiegi upiększające dłonie
Profesjonalne zabiegi upiększające dłonie
W dzisiejszych czasach coraz bardziej popularnym zagadnieniem staje się dbanie o swój wizerunek. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż świat pędzi do przodu, a estetyka staje się dla wielu z nas priorytetem.
Jakie umiejętności musi posiadać technik farmacji?
Jakie umiejętności musi posiadać technik farmacji?
Technik farmacji to bardzo pożądany zawód na rynku pracy. Wiele młodych osób decyduje się, aby pójść właśnie w tym kierunku i wybrać pewną profesję, po której znajdzie zatrudnienie, a dodatkowo nauczy się rzeczy praktycznych i potrzebnych społeczeństwu.
Jakie są obowiązki informatyka?
Jakie są obowiązki informatyka?
Tytuł technika informatyka uzyskuje absolwent technikum na poziomie ISCED3 oraz absolwent szkoły policealnej na poziomie ISCED4 o kierunku technik informatyk po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego z kwalifikacji E.08 i E.09.
Ortoptystka - czym się zajmuje?
Ortoptystka - czym się zajmuje?
Chociaż zawód ortoptysty brzmi dla wielu bardzo enigmatycznie i nie budzi prawie żadnych skojarzeń, to warto wiedzieć, że jest to profesja obecna na polskim rynku usług medycznych od ponad 30 lat.