Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Jak zostać technikiem sterylizacji medycznej

Sterylizacja medyczna to działanie mające na celu zapewnienie absolutnej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego podczas diagnostyki i leczenia. Sterylnie czyste narzędzia wykorzystywane podczas operacji zapewniają bezpieczeństwo pacjentowi. Zawód technika sterylizacji medycznej jest zatem pracą ważną i bardzo odpowiedzialną. Mało kto o tym pamięta, ale to właśnie od sterylności narzędzi i sprzętu medycznego zależy nasze zdrowie. Technik sterylizacji medycznej odpowiedzialny jest za kwalifikowanie oraz przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych, przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń. Wraz ze wzrostem ilości miejsc, w których używa się sprzętu wymagającego sterylnej czystości, rośnie też zapotrzebowanie na fachowców w dziedzinie techniki sterylizacji medycznej.

Jak zostać technikiem sterylizacji medycznej

Chcąc zostać wykwalifikowanym technikiem medycznym wystarczy skończyć roczną naukę w miejscu takim jak na przykład Zespół Szkół Policealnych. Warszawa posiada wiele takich placówek, ale jedną z najodpowiedniejszych jest Collegium Szkoła Służb Medycznych. Starając się o przyjęcie do studium medycznego wystarczy złożyć świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym kierunku. Nauka trwa dwa semestry i zakończona jest egzaminem potwierdzającym nabycie umiejętności zawodowych w zakresie techniki sterylizacji medycznej. Zajęcia prowadzone są w systemie wieczorowym i zaocznym, do wyboru są dogodne układy zajęć. Dzięki temu, że nauka nie odbywa się w systemie dziennym łatwo połączyć ją z pracą zawodową czy życiem rodzinnym.

Czego nauczysz się w naszym studium medycznym

W trakcie nauki w Szkole Służb Medycznych na kierunku technik sterylizacji medycznej, przekazywana wiedza pogrupowana jest w pięć modułów. Pierwszym szerokim modułem są tu umiejętności tak zwane ogólnozawodowe. Tu słuchacze dowiadują się między innymi zasad udzielania pierwszej pomocy, poznają elementy przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej, uczą się nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych. Oprócz tego posiada podstawowe umiejętności w zakresie języka migowego oraz zawodowego języka angielskiego, poznają też elementy anatomii i informatyki. Moduł drugi poświęcony jest prezentacji funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie w świetle wykonywania zadań zawodowych. Moduł trzeci wprowadza słuchaczy w działania czysto techniczne czyli przygotowuje do przeprowadzania mycia i dezynfekcji medycznej, oraz sterylizacji medycznej. Dodatkowo jest tu nauka dokumentowania procesów ciągu technologicznego. Kolejny moduł skupia się na zagadnieniach podstaw przedsiębiorczości, dzięki niemu absolwenci studium medycznego posiądą wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatni moduł są to praktyki zawodowe, przygotowujące bezpośrednio do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

Cechy potrzebne aby zostać technikiem sterylizacji medycznej

Całą wiedzę niezbędną w pracy technika sterylizacji medycznej dostarcza nasze studium medyczne. Ale czy potrzebne są ku temu dodatkowo jakieś specjalne umiejętności? Otóż nie. Wystarczy, że jesteś osobą dokładną i odpowiedzialną - od właściwej sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego zależy bezpieczeństwo pacjentów. Przyda się też spostrzegawczość, cierpliwość i precyzja. Ważna jest sprawność manualna i dobra koordynacja ruchowa. Praca polega na używaniu na co dzień urządzeń takich jak sterylizatory, maceratory czy kontaminatory dlatego ważna jest dobra pamięć i chęć ciągłego uczenia się - sprzęty tego typu ciągle się udoskonala. Jednak umiejętność zachowania czystości i higieny w miejscu pracy to coś najistotniejszego w tym zawodzie.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kończący nasze studium medyczne są w pełni przygotowani, aby podjąć pracę w placówkach zajmujących się opieką zdrowotną, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. W pierwszym rzędzie będą to miejsca, w których prowadzona jest diagnostyka pacjentów czyli na przykład w pracowniach endoskopowych czy gabinetach zabiegowych. Kolejnym miejscem oferującym pracę dla technika sterylizacji medycznej są szpitale. Tu absolwenci zajmować się mogą sterylizacją narzędzi używanych podczas operacji, lub pracować w centralnych sterylizatorniach. Miejscem, w którym wykorzystuje się umiejętności absolwentów naszej Szkoły Służb Medycznych są też gabinety dentystyczne i protetyczne. Poza sferą stricte medyczną technik sterylizacji medycznej może zajmować się utrzymaniem w czystości sprzętów i narzędzi wykorzystywanych w gabinetach kosmetycznych oraz salonach tatuażu. Wreszcie może podjąć pracę w zakładach produkujących sterylne wyroby medyczne. Wynagrodzenie w zawodzie zależy od wielu czynników, w pierwszym rzędzie od tego czy pracuje się w sektorze prywatnym czy państwowym, a także od rodzaju podpisanej umowy. Generalnie rzecz ujmując płaca technika sterylizacji medycznej oscyluje wokoło 2500 zł.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.