Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Technik optyk edukacja i informacje o zawodzie

Technik optyki zwany także technikiem okularowym, zajmuje się wykonywaniem okularów na specjalne potrzeby pacjenta. Technik optyk zajmuje się także serwisowaniem i wykonywaniem poprawek okularów już noszonych. Często bowiem zdarza się, że okulary są uszkodzone i wtedy muszą zostać naprawione. Technik optyk tworzy okulary na podstawie recepty, którą otrzymuje od lekarza okulisty. Coraz częściej jednak technik optyk dokształca się zawodowo, z celu przeprowadzania badań i pomiarów wzroku, aby móc dokonać trafnej analizy i przepisać odpowiednie okulary pacjentowi i samemu je wykonać. Technik optyk zajmuje się dopasowaniem odpowiednich oprawek do twarzy pacjenta, gotowe okulary powinien odpowiednio dopasować i omówić proces czyszczenia okularów. Technik optyk zajmuje się również sprzedażą i konserwacją urządzeń, które służa do badań zwroku.

Zadania jakie wykonuje Technik optyk

Technik optyk zajmuje się przede wszystkim dobraniem odpowiednich oprawek dla klienta, stworzeniem okularów na podstawie recepty, sprzedażą i dbaniem o urządzenia, które służą do wykonywania pomiarów widzenia. Ważnym elementem tego zawodu jest również naprawianie uszkodzonych okularów i ich konserwacja. A zatem podstawowymi zadaniami optyka jest odpowiedni dobór oprawek i wykonanie ich na potrzeby indywidualne klienta. Dodatkowo technik optyk po ukończeniu uzupełniających kursów zawodowych lub studiów podyplomowych, może samodzielnie dobierać moce szkieł. Dzięki temu może zająć się pacjentem od pierwszej wizyty, aż do ostatniej i zadbać o wszystko osobiście. Takie dodatkowe szkolenia uprawniające ich do wykonywania czynności optometrysty.

Technik optyk - jego cechy

Technik optyk powinien wykonywać swoje czynności z wielką uwagą i być również komunikatywny. Technik optyk powinien przede wszystkim umiejętnie dobierać okulary i potrafić doradzić w ich wyborze. Osoba z tym zawodem nie powinna mieć problemów z naprawianiem okularów i sprzętu, który służy do wykonywania badań i pomiarów. Nade wszystko powinien umieć słuchać i potrafić przeprowadzić wywiad z klientem i dzięki temu odpowiednio pokierować dalszymi czynnościami. Technik optyk powinien potrafić odczytywać recepty wystawione od lekarza okulisty i odpowiednio je zinterpretować. Dodatkowo powinien być komunikatywny i kreatywny - co bardzo pomaga przy na przykład obsłudze dzieci, które mogą mieć problem ze zrozumieniem, dlaczego potrzebują okularów. Technik optyk to zawód, który wymaga wiedzy, ale także pasji.

Szkoła służb medycznych - Collegium

Policealna szkoła służb medycznych Collegium to miejsce, w którym uda Ci się zdobyć dobry zawód, który na pewno zagwarantuje Ci naprawdę dobrą i stabilną pozycję na rynku zawodowym. Po ukończeniu nauczania w Collegium będziesz posiadał fach w ręku, dzięki któremu bez problemu znajdziesz dobrze płatną pracę. U nas możesz liczyć na profesjonalne zajęcia, prowadzone przez specjalistów z doświadczeniem i praktyków. Poznasz wiele zagadnień teoretycznych, dzięki którym Twoje codzienne zadania w życiu zawodowym nie będą sprawiały Ci większych trudności. W Collegium dowiesz się także, jak przekładać teorię na praktykę. Kadra pedagogiczna z doświadczeniem przekaże Ci wiele cennych porad, dzięki którym będziesz wykonywał swoją pracę sumiennie i rzetelnie, a dodatkowo poradzisz sobie doskonale na zmiennym rynku pracy.

Cele kształcenia w zawodzie Technik Optyk

Absolwent studium medycznego w zawodzie technik optyk powinien potrafić wykonywać i naprawiać elementy i układów optycznych, które pomagają w diagnozowaniu wady wzroku, technik optyk powinien potrafić wykonywać pomiary oftalmiczne. Nauczy się także udzielać instruktażu w zakresie dobierania pomocy wzrokowych i posługiwania się nimi, a także wykonywania i naprawiania pomocy wzrokowych. Po szkole technik optyk będzie przygotowany do wykonywania okularów pod indywidualne zamówienia, będzie potrafił ocenić i zdefiniować potrzeby klientów. Technik optyk będzie potrafił dbać o urządzenia, które pomogą badać wzrok, dodatkowo zostanie przeszkolony w tematyce obsługi klienta. Bardzo ważne aby optyk potrafił sprzedawać nie tylko okulary, ale również powinien potrafić dzielić się swoją wiedzą, tak aby pacjent czuł się bezpieczny podczas procesu dobierania odpowiednich okularów.

Przedmioty - technik optyk w Collegium

Do przedmiotów, które będą obowiązywały w programie nauczania włączają się: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Język obcy ukierunkowany zawodowo, Kompetencje personalne i społeczne, Organizacja pracy małych zespołów. To punkty wspólne dla wszystkich zawodów, do których przygotowuje Collegium. A ponadto: Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach, Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: optyk- -mechanik, technik optyk, Montaż i naprawa elementów i układów optycznych, Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.