Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Technik elektroniki i informatyki medycznej proces edukacji i porady

Technik elektroniki i informatyki medycznej, to jeden z zawodów, których wyuczyć się możesz w Zespole Szkół Policealnych Collegium w Warszawie. Specjalista w dziedzinie elektroniki i informatyki medycznej posiada interdyscyplinarną wiedzę. Jego kwalifikacje pozwalają na obsługę skomplikowanych elektronicznych i informatycznych sprzętów medycznych, a także nadzór nad nimi i kontrolę pod względem poprawnego działania. Jest specjalistą z zakresu budowy i obsługi aparatury terapeutycznej i diagnostycznej takiej jak USG, EKG czy EEG, technik obrazowania w medycynie - tomografia (rentgenowska, emisyjna NMR,) i metody rozpoznawania obrazów, oraz informatyki medycznej (obsługa systemów ekspertowych, praca z bazami danych, diagnostyka wspomagana komputerowo).

Jak zostać technikiem elektroniki i informatyki medycznej?

W Szkole Służb Medycznych Collegium, kształcenie na Technika elektroniki i informatyki medycznej trwa 2 lata - cztery semestry. Nauka kończy się egzaminem, który potwierdza kwalifikacje zawodowe i po zdaniu którego, absolwent otrzymuje stosowny dyplom. Dzięki zrealizowaniu programu nauczania, świeżo mianowany Technik może poszczycić się następującymi umiejętnościami:

  • instalacja i uruchamianie zaawansowanej elektronicznej aparatury medycznej,
  • biegłe poruszanie się w środowisku oprogramowania Systemu Informacji Medycznej,
  • pełnienie różnorakich funkcji w zespołach diagnostyczno - terapeutycznych, zarówno w czasie badań, jak i zabiegów,
  • obsługa i nadzór nad urządzeniami informatyki i elektroniki medycznej, wchodzących w skład sieci komputerowych,
  • nadzorowanie i kontrola poprawnego funkcjonowania sprzętu elektronicznej aparatury, a także sprzętu, wykorzystywanego w badaniach i zabiegach
  • kontrola i ocena stanu technicznego aparatury elektronicznej
  • przeprowadzanie badań kontrolnych i testów sprzętu, przed dopuszczeniem go do pracy

Dyplom i co potem?

Po zdobyciu dyplomu naszego Studium Medycznego, przed świeżo upieczonym absolwentem otwiera się wiele możliwych ścieżek rozwoju zawodowego. W rynku pracy poszukiwane są osoby o wykształceniu Technika elektroniki i informatyki medycznej, na takie stanowiska, jak technik elektroniki medycznej, technik analityki medycznej, technik informatyk, informatyk i technik serwisu. Wśród zatrudniających znajdują się prywatne i publiczne placówki opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwa innowacyjno - wdrożeniowe, uniwersytety medyczne i uniwersyteckie centra medyczne, laboratoria, firmy zajmujące się produkcją aparatury medycznej i systemów oprogramowania stosowanych w służbie zdrowia, wraz z wyspecjalizowanymi serwisami. Praca w tym zawodzie jest możliwa zarówno w kraju, jak i za granicą, a zarobki na start oscylują w przedziale 2000 - 4000 zł brutto.

Technik elektroniki i informatyki medycznej - niezbędne zaplecze współczesnej medycyny

Technicy wspólnie z personelem odpowiadają za życie ludzkie. Ich praca i umiejętności są niezbędne we współczesnej medycynie, satysfakcję powinien dawać fakt, że bez nich nie mógłby normalnie funkcjonować żaden szpital. Nie jest to praca monotonna, na co dzień ma się do czynienia z nowymi wyzwaniami związanymi z najnowszymi technologiami i pracuje się z najlepszymi specjalistami z wielu dziedzin. Zawód technika elektroniki i informatyki medycznej to praca pełna satysfakcjonujących wyzwań, związanych z połączeniem elektroniki i zagadnień medycznych

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest podstawowy wymóg dotyczący technika elektroniki i informatyki medycznej? Szeroka wiedza techniczna, dzięki której łatwiej jest o znalezienie usterek i dokonanie naprawy.

Czym zajmuje się technik? Przede wszystkim jest to prowadzenie naprawy i okresowego przeglądu urządzeń medycznych, zarówno stacjonarnie, jak i na terenie placówek ochrony zdrowia. Osoby o takim wykształceniu preferowane są również na stanowisko informatyka w placówkach ochrony zdrowia, jak szpitale czy przychodnie, z racji specyfiki systemów informatycznych, na których pracują.

Z jaką aparaturą medyczną pracuje się najczęściej? Są to defibrylatory, respiratory, ssaki, inhalatory, pompy itp.

Jakie cechy są najbardziej cenione u dobrego technika? Spokój opanowanie i takt, ponieważ zdarza się, że trzeba dokonywać napraw w towarzystwie chorych. Bardzo cenne są również umiejętność analitycznego myślenia, uzdolnienia matematyczne, odpowiedzialność i opanowanie.

Jakie są najtrudniejsze wyzwania dla technika elektroniki i informatyki medycznej. Potrzeba dokonania naprawy sprzętu który aktualnie podtrzymuje życie - czasami nie ma innej możliwości, jak dokonywać napraw na oddziale, wśród pacjentów którzy są podłączeni do przeglądanej, bądź naprawianej aparatury.

Czy do wykonywania tego zawodu potrzeba tytułu inżyniera? Nie. Wystarczy dyplom technika elektroniki i informatyki medycznej, który można uzyskać np. w Szkole Służb Medycznych Collegium. Po uzyskaniu stosownych kwalifikacji, rozpoczyna się proces, który zwykle trwa do emerytury - proces podnoszenia umiejętności i zdobywania doświadczenia.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.