Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Protetyk słuchu proces i cele edukacji

Protetyk słuchu diagnozuje niedosłuch, w tym celu wykonuje badania audiometryczne. Na podstawie badania dobiera aparat słuchowy, który odpowiada indywidualnym preferencjom pacjenta. Jeśli dla pacjenta zostaje wybrany aparat słuchowy wewnętrzny protetyk słuchu dokonuje odcisku kanału słuchowego w celu zaprojektowania indywidualnej wkładki usznej lub obudowy aparatu. Bardzo ważne w pracy protetyka słuchu jest długofalowa opieka nad klientem w czasie noszenia aparatu słuchowego. W ramach opieki pacjent otrzymuje konsultacje audiologiczne, serwisowanie urządzeń, dostrajanie akustyczne, pomoc w jakichkolwiek problemach z urządzeniem oraz może liczyć na programowanie innych parametrów ułatwiających korzystanie z aparatu słuchowego.

Zadania protetyka słuchu

Protetyk słuchu zajmuje się przeprowadzeniem badań audiometrycznych. Może także dokonać badania za pomocą metod subiektywnych i obiektywnych. Zajmuje się diagnozowaniem niedosłuchu u dzieci i dorosłych. Przeprowadza badania audiologiczne. Protetyk dokonuje także odcisków kanału słuchowego, dobiera odpowiedni aparat słuchowy dla pacjenta, wykonuje wkładki uszne. Dodatkowo zajmuje się serwisowaniem aparatu słuchowego, który otrzymał pacjent, czyli dostraja aparat słuchowy jeśli zajdzie potrzeba. Bardzo ważne jest, aby protetyk słuchu posiadał wysoką empatię, ponieważ musi pracować z ludźmi, którzy potrzebują jego rady i wsparcia. Po wyborze aparatu i dostrojenia funkcji, protetyk koniecznie musi poinformować pacjenta o tym jak prawidłowo dbać o urządzenie.

Cechy prawdziwego protetyka słuchu

Aby zostać protetykiem słuchu, nie wystarczy ukończyć odpowiednią szkołę i posiadać teoretyczną wiedzę. Bardzo ważne w tym zawodzie jest to, aby być elastycznym i potrafić indywidualnie podejść do klienta. Każdy człowiek cechuje się innymi potrzebami, dlatego bardzo ważna jest umiejętność indywidualnego podejścia do każdej osoby. NIezmiernie ważnymi cechami także są: spokój, cierpliwość i obiektywizm. Utrata słuchu potrafi utrudniać życie, a aparat słuchowy może je odmienić. Jednak jeszcze zdarzają się sytuacje kiedy ludzie wstydzą się używania aparatu słuchowego. Choć niepotrzebnie, ale tak się dzieje, tutaj bardzo ważną rolę odgrywa odpowiednie podejście protetyka słuchu, który może taką osobę uspokoić i dobrać na przykład wewnętrzny aparat słuchowy, który będzie mniej widoczny.

Szkoła służb medycznych - Collegium

Collegium to zespół szkół policealnych, który dba o odpowiedni rozwój swoich uczniów. Pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczającej na pewno uda Ci się szybko przyswoić odpowiednią wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Dzięki temu, że w Collegium uczniowie mają możliwość wykonywania wielu badań i zabiegów na specjalnych urządzeniach do nauki mają oni możliwość dokładnego poznania czynności, które będą wykonywać w trakcie pracy w swoim przyszłym zawodzie. W szkole policealnej dbamy o to, aby każdy uczeń miał szansę rozwijać swoje umiejętności oraz posiąść wiedzę, która sprawi, że jego pozycja na rynku zawodowym będzie naprawdę stabilna. Zdobywając konkretny zawód w naszej placówce możesz mieć pewność, że poradzisz sobie z każdym wyzwaniem w przyszłości, podczas pracy jako protetyk słuchu.

Cele kształcenia w zawodzie

Absolwent studium medycznego w zawodzie protetyk słuchu powinien potrafić dokonać badania słuchu u dorosłych i dzieci. Powinien umieć przeanalizować i ocenić wyniki badania słuchu na potrzeby protezowania. Po ukończeniu szkoły absolwent koniecznie musi umieć wybrać odpowiedni aparat słuchowy lub inne urządzenie wspomagające słyszenie. Protetyk słuchu koniecznie musi podchodzić do pacjenta indywidualnie. Bardzo ważne, aby potrafił także sprawować opiekę po wybraniu urządzenia. Jest to bardzo istotne, ponieważ wpływa korzystnie na dalsze relacje i pomaga pacjentowi czuć się bezpiecznie. Celem w edukacji w Collegium, w zawodzie protetyk słuchu, jest także prowadzenie działań profilaktycznych oraz udzielanie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Przedmioty - protetyk słuchu w Collegium

Do przedmiotów, które będą obowiązywały w programie nauczania włączają się: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Język obcy ukierunkowany zawodowo, Kompetencje personalne i społeczne, Organizacja pracy małych zespołów. PTo punkty wspólne dla wszystkich zawodów, do których przygotowuje Collegium. A ponadto: Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach, Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu, Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie, Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych. Cały program nauczania przygotowuje absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie protetyka słuchu.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.