Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Praca dla technika optyka - gdzie jej szukać?

Technik optyk, to zawód, który daje wiele możliwości na rynku pracy. Istnieją dwa kierunki, w których może rozwijać się adept sztuki optyki. Może być to wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych, lub montaż i naprawa elementów ,jak i całych układów optycznych. Pierwszy z kierunków nastawiony jest bardziej na karierę w sektorze usługowo - handlowym, w którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistów, u których można zasięgnąć porad dotyczących wady wzroku, doboru odpowiednich pomocy jak i zdobycia wiedzy dotyczącej konserwacji. Drugi kierunek to obranie kursu na karierę w placówkach medycznych i instytucjach naukowo badawczych, gdzie potrzeba osób, które w odpowiedni sosób zajmą się, czesto, bardzo kosztowną aparaturą, której obsługa, montaż i konserwacja wymaga odpowiednich umiejętności.

Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Technik optyk ma odpowiednie kwalifikacje, by dokonywać pomiarów oftalmicznych, czyli takich, które określają stopień i rodzaj wady wzroku. Na podstawie wyników pomiarów potrafi dobrać odpowiednie szkła, soczewki i inne pomoce wzrokowe. Udziela również profesjonalnych i precyzyjnych porad dotyczących doboru, użytkowania okularów i soczewek. Jest specjalistą w dziedzinie samego tworzenia, jak i odpowiedniej konserwacji i naprawy pomocy służących do poprawy wzroku. Jego umiejętności są szczególnie cenne w sektorze usługowo - handlowym, szczególnie w czasach współczesnych, gdy zagrożenie dla poprawnego wzroku zwiększyło się wskutek postępu technologicznego.

Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

Układy optyczne, to wysublimowane urządzenia, z pomocą których odbywa się postęp w dziedzinie technologii i medycyny. Z ich pomocą można badać światy, które niedostępne są gołym okiem. W związku ze swoją czułością i skomplikowaniem, aparatura optyczna, może ulegać dość łatwo rozregulowaniu bądź drobnym uszkodzeniom, do usunięcia których potrzebny jest właściwy człowiek. Technik optyk, wyposażony jest w odpowiednią wiedzę i umiejętności, by piastować stanowisko konserwatora lub serwisanta takich wyrafinowanych urządzeń optycznych. Ponieważ są one stosowane zarówno w przemyśle, medycynie i instytucjach naukowo - badawczych, zapotrzebowanie na jego usługi nie słabnie.

Sektor usługowo - handlowy

Technik optyk, który wybierze specjalizację w kierunku wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych, zatrudnienia będzie poszukiwać głównie na rynku usługowo - handlowym. Przede wszystkim, zapotrzebowanie na techników optyków, łączy się z salonami optycznymi. To tu może zrobić użytek ze swojej wiedzy, pracując przy tym z żywym, indywidualnym klientem. Jest to praca z ludźmi, w której można cieszyć się z wdzięczności za udzieloną poradę i pomoc w doborze odpowiedniej pomocy wzrokowej. Technik od układów optycznych również znajdzie tu dla siebie wiele ofert. Branże takie jak fotograficzna (projektowanie obiektywów itp.) czy myśliwska (lunety i celowniki), to tylko jedne z wielu, w których istnieje zapotrzebowanie na fachowców od optyki.

Placówki medyczne i instytucje naukowo - badawcze

Inna ścieżka zawodowego rozwoju, to zatrudnienie się w placówkach medycznych, bądź instytucjach naukowo - badawczych. W kontekście medycyny, będzie to konserwacja i serwis wszelkiego rodzaju mikroskopów i urządzeń optycznych, wykorzystywanych przy analizie i pomiarach. Jeżeli zaś idzie o placówki badawcze, to aparatura optyczna wykorzystywana jest w wielu gałęziach. Prowadzi się bowiem badania mikroskopowe na materii nieożywionej ( badając między innymi struktury materiałów, w celu poznania ich właściwości) jak i na ożywionej (badanie wszelkiego rodzaju mikrobów). Również cały wszechświat badany jest z pomocą teleskopów, a więc także zaawansowanych urządzeń opierających swe działanie na fenomenach optycznych. Cały ten sprzęt potrzebuje odpowiedniej konserwacji i specjalistycznego serwisu.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.