Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Opiekun medyczny - informacje i perspektywy zawodowe

Zmiana struktury demograficznej społeczeństw europejskich skutkująca rosnącą liczbą osób starszych powoduje wzrost zapotrzebowania na kadrę medyczną. Osoby starsze potrzebują wsparcia nie tylko stricte medycznego, ale także pielęgnacyjnego. W takiej właśnie roli występuje opiekun medyczny. Nazwa tego zawodu jest nieprzypadkowa - jego przedstawiciele sprawują szeroko pojętą opiekę nad osobami starszymi lub z różnego powodu niesamodzielnymi. Opieka jest pojęciem traktowanym kompleksowo - dostosowanym do potrzeb i możliwości pacjenta. Opiekun medyczny nie tylko wykonuje czynności zabezpieczające aspekt fizyczny wspomagania pacjenta, ale jako osoba bezpośrednio i codziennie się z nim kontaktująca, jest często powiernikiem tajemnic dbającym o dobrostan psychiczny.

Przygotowanie do wykonywania zawodu

Nauka w zawodzie opiekuna medycznego odbywa się w ramach dwusemestralnego studium medycznego. Zajęcia realizowane w zespole szkół policealnych w Warszawie odbywają się dwóch trybach: wieczorowym i zaocznym. W trakcie zajęć studenci nabywają wiedzę w trybie stacjonarnym, a dodatkowo w planie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa, która pozwala sprawdzić wiedzę nabytą na zajęciach. Po roku nauki studenci będą już w pełni przygotowani do pełnienia funkcji opiekuńczych wobec osób starszych i niepełnosprawnych zarówno w warunkach domowych, jak i w placówkach specjalnie do tego powołanych.

W czasie nauki w szkole służb medycznych studenci zostaną przygotowani do realizacji pełnego spektrum zadań zawodowych. Praca opiekuna medycznego nie jest pracą samodzielną i zawsze jest wykonywana w korelacji z innymi zawodami medycznymi opiekującymi się pacjentem. Z tego powodu opiekun musi rozumieć rolę innych osób dbających o pacjenta i potrafić z nimi współpracować z zakresie prowadzenia czynności medycznych i terapeutycznych. Opiekun medyczny, jako osoba pierwszego kontaktu w stosunku do pacjenta, powinien być przeszkolony w zakresie rozpoznawania problemów opiekuńczych osób niesamodzielnych i chorych. Tyczy się to zarówno pacjentów z różnego typu niepełnosprawnościami, jak i osób starszych. W czasie nauki student nabędzie wiedzę w zakresie możliwości pomocy w zaspokajaniu potrzeb biologicznych, psychologicznych i społecznych pacjentów. Zostanie także zapoznany z zasadami dezynfekcji, aseptyki i antyseptyki funkcjonującymi w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami.

Moduły realizowane w toku nauki

Nauka w szkole służb medycznych w przypadku tego kierunku opiera się na trzech filarach: pielęgnacji osoby chorej i niesamodzielnej, aktywizacji podopiecznego do samodzielności i naukach poszerzających wiedzę ogólną pod kątem działalności opiekuna na rynku pracy. Pielęgnacja osoby chorej to zagadnienie, które jest rdzeniem pracy opiekuna medycznego. W pierwszej kolejności jednak zobowiązany jest on do rozpoznania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej. Jest to szczególnie ważne, ponieważ opiekun medyczny jako osoba pierwszego kontaktu ma większą możliwość diagnostyki problemów pacjenta niż dyżurujący lekarz - szczególnie gdy nie dotyczą one ściśle materii zdrowotnej. Podwyższony poziom zaufania pacjenta do opiekuna jest aspektem, który należy wykorzystać aby lepiej pomóc podopiecznemu.

Bardzo istotnym modułem edukacji opiekunów medycznych jest aktywizacja podopiecznego do samodzielności życiowej. Część pacjentów (np. niepełnosprawni, osoby wracające do zdrowia po udarach czy wypadkach) rokuje na powrót do całkowitej lub częściowej samodzielności, która pozwala na ponowne podjęcie samodzielnie czynności, w których wspiera je opiekun. W takim wypadku przydatna jest kreatywność opiekuna, który powinien znaleźć sposób jak przekonać podopiecznego do walki o samodzielność. Zarówno czynności pielęgnacyjne, jak i umiejętność nawiązywania relacji z pacjentem w celu jego aktywizacji społecznej są intensywnie ćwiczone podczas praktyk zawodowych. Dzięki temu przyszli opiekunowie medyczni poznają realia swojej przyszłej pracy już podczas nauki.

W studium medycznym studenci nabędą także wiedzę ogólną, która pozwoli im się znaleźć na rynku pracy i samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Szczególny nacisk został położony na kwestie komunikacyjne: studenci poznają język migowy i język angielski. Będą także ćwiczyć techniki komunikacyjne oraz nauczą się wykorzystywać w swojej pracy programy informatyczne. Studenci zdobędą także wiedzę z zakresu ekonomii i prawa, co znacząco ułatwi im start w pracy w komercyjnych warunkach rynkowych.

Perspektywy zawodowe

W związku z rosnąca ilością osób, które potrzebują wsparcia opiekunów medycznych ciągle wzrasta ilość ofert pracy w tym zawodzie. Opiekunowie medyczni mogą pracować w sformalizowanych placówkach pomocowych takich jak domy opieki czy domy pomocy społecznej. Zdarza się także, że jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej zatrudniają opiekunów do wsparcia przy pomocy dziennej nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. Wielu przedstawicieli zawodu będzie się także realizować w opiece domowej nad pacjentami. Taka praca ma duży urok ze względu na bliski kontakt i relację z pacjentem.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.