Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Jakie umiejętności musi posiadać technik farmacji?

Technik farmacji to bardzo pożądany zawód na rynku pracy. Wiele młodych osób decyduje się, aby pójść właśnie w tym kierunku i wybrać pewną profesję, po której znajdzie zatrudnienie, a dodatkowo nauczy się rzeczy praktycznych i potrzebnych społeczeństwu. Po ukończeniu kształcenia właśnie w tym kierunku absolwenci będą mieć praktyczne umiejętności, które przygotują ich do pracy nie tylko w aptece, ale też w firmach, dużych korporacjach oraz w koncernach farmaceutycznych. Absolwent będzie potrafił sporządzić i wytwarzać produkty lecznicze, wykonywać czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, a w szczególności wydawania tych produktów. Będzie mieć również szansę uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w laboratoriach.

Praktyczne informacje

Studia technik farmacji sprawią wiele satysfakcji i nauczą dobrej organizacji czasu, sztywnej wiedzy z dziedziny farmacji oraz z zakresu ogólnorozwojowego. W czasie dwuletniej nauki absolwent posiądzie umiejętności, które umożliwią mu znalezienie pracy od razu po kształceniu. Technik farmacji to zawód bardzo pożądany na rynku, a jego absolwenci są rozchwytywani przez pracodawców. Mogą również rozwijać swoją karierę w innym kierunku, zostać na uczelni, prowadzić badania, a tym samym rozwijać już nabyte umiejętności i wiedzę. W jaki sposób można uzyskać tytuł technika farmacji? Wystarczy skorzystać z oferty szkoły policealnej Collegium. Podczas dwóch lat kształcenia uczniowie w kompleksowy sposób są przygotowywani do pracy, którą mogą podjąć już po ukończeniu szkoły. Jeśli ktoś chce poszerzać swoją wiedzę, może wybrać się na studia medyczne.

Sposób kształcenia

Kształcenie techników farmaceutycznych odbywa się w systemie dwuletnim nauczania i obejmuje naukę czynności fachowych oraz zdobywanie wiedzy w szkołach o profilu medycznym, kształcących w tym zawodzie. Do podjęcia nauki jako technik farmaceutyczny nie jest wymagane uzyskanie świadectwa maturalnego, a jedynie ukończenie liceum. Obok przedmiotów zawodowych, takich jak: technologia postaci leku, podstawy farmakologii oraz analizy leków, słuchacze zdobywają wiedzę na wykładach m.in. z biologii, zdrowia publicznego i psychologii. Tego typu szkoła świetnie przygotowuje też do studiów. Naukę teorii uzupełniają zajęcia laboratoryjne prowadzone w pracowniach technologii postaci leku, analizy leków i farmakognozji. Podczas nauki przyszli technicy farmaceutyczni odbywają praktyki zawodowe w aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych, zakładach produkcyjnych oraz hurtowniach farmaceutycznych. Kształcenie w studium medycznym kończy się przystąpieniem do egzaminu z przygotowania zawodowego, na który składa się część teoretyczna i praktyczna.

Czego się nauczysz?

W toku nauki podejmujemy nie tylko tematy związane z technikami farmaceutycznymi. To kierunek idealny dla osób, które ukończyły liceum czy technikum o profilach biologicznych czy chemicznych oraz fizycznych. Nasze zajęcia przygotowują nie tylko do pracy, ale też do podjęcia studiów. Podczas nauki absolwent uzyska kompetencje ogólnozawodowe. Nauczyciele uczą udzielania pierwszej pomocy, mówią jak stosować przepisy prawa i ekonomii w ochronie środowiska, pokazują jak poprawnie nawiązywać kontakty społeczne oraz jak je utrzymywać. Kolejnym elementem jest nauka języków migowego oraz angielskiego. Ponadto stałym elementem jest nauka anatomii i informatyka. Zakres działań jest szczególnie szeroki i każdy miłośnik farmacji będzie zadowolony z nauczania oraz z programu.

Elementy dodatkowe

Nasi absolwenci po dwuletniej edukacji będą w stanie udzielać fachowe porady farmaceutyczne oraz fachowe informacje o leku. Tym samym mogą pomóc innym osobom przy wyborze medykamentów. Szkoła policealna Collegium nauczy również sporządzania i wytwarzania leków i produktów leczniczych, a także innych wyrobów medycznych. Nauczymy przeprowadzania analizy i kontroli produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Technik farmacji to nie tylko medycyna, ale także handel. Po naszej szkole nauczysz się również prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, a co najważniejsze uczeń zdobędzie praktykę zawodową, niezbędną do przyszłej pracy. Nauka to nie tylko siedzenie nad książkami, ale też wychowanie fizyczne, które pomaga dbać o sylwetkę i zredukować poziom stresu.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.