Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Jaki ma cel terapia zajęciowa?

Kiedy już im się to uda, mogą pomagać innym, wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte podczas kursu, jaki czeka każdego, kto chciałby prowadzić takie zajęcia.

Czym jest terapia zajęciowa?

Zastanawiasz się, co to jest terapia zajęciowa? To pytanie na pewno zadaje sobie każdy przyszły terapeuta zajęciowy. Musisz wiedzieć, że jest to pewnego rodzaju forma rehabilitacji, która może przejawiać się w rozmaity sposób. Mogą to być warsztaty artystyczne, a także zajęcia opierające się na ruchu czy współpracy z innymi. Dzięki nim osoby, które z jakiegoś powodu nie potrafią zintegrować się ze społeczeństwem, na tego typu zajęciach mogą odnaleźć siebie.

Terapia zajęciowa ma też inne cele. Na przykład wspomaga psychikę osób niepełnosprawnych czy starszych, ponieważ pozwala na zapomnienie o tym, co ich ogranicza i w znacznym stopniu rozwija ich wrażliwość. Terapeuci pomagają uczestnikom zajęć odnaleźć własną pasję, a także przystosować się do życia w społeczeństwie. Dzięki temu udaje im się w lepszy sposób funkcjonować, zarówno jeśli chodzi o sferę zawodową, jak i życie codzienne czy prywatne. Najczęściej terapie zajęciowe odbywają się w domach opieki społecznej, w szpitalu czy też w centrach rehabilitacyjnych.

Terapia zajęciowa – co jeszcze może dać?

Jakie korzyści może przynieść terapia zajęciowa jej uczestnikom? Przede wszystkim zwiększa się ich samodzielność, co pozwala im w późniejszym czasie na sprawniejsze działania w wielu sferach. Podobne zajęcia pomagają także niepełnosprawnym przygotować się do pracy zawodowej i nabrać pewności siebie. Na skutek terapii poprawia się również ich stan fizyczny, gdyż stają się sprawniejsi manualnie, a ich ruchy nabierają koordynacji. Uwaga uczestnika zostaje też skutecznie odwrócona od jego problemów, niezależnie od tego, czy występują one na tle zdrowia psychicznego czy fizycznego.

Istotna okazuje się też rola terapii zajęciowej w rozwoju zainteresowań i późniejszych pasji. W ten sposób pacjenci mogą poczuć się spełnieni, a zarazem w pełni szczęśliwi. Uda im się także nawiązać relacje międzyludzkie i lepiej odnaleźć się wśród innych.

Metody terapii zajęciowej

Nie każda terapia zajęciowa wygląda tak samo. Najczęściej wykorzystywane metody terapii zajęciowej to chociażby arteterapia (terapia poprzez sztukę: książki, muzyka, filmy) czy ergoterapia (terapia poprzez pracę: uczestnicy wykonują określone czynności manualne, na przykład rysują, malują, piszą, rzeźbią, szyją). Oprócz tych dwóch metod wymienia się także kinezyterapię polegającą na opieraniu się na ruchu, a więc chodzi tu o wszelkiego rodzaju gimnastykę, spacer czy taniec. Estetoterapia zakłada z kolei kontakt z otaczającym nas pięknem, czyli na przykład spacer po lesie czy odwiedziny muzeów lub galerii sztuki.

Nie należy też zapominać o różnego rodzaju zajęciach relaksacyjnych. Dobry terapeuta zajęciowy pracuje nad wszystkimi zmysłami tak, aby odpowiednio je pobudzać. Do węchu wykorzystuje aromaterapię, w przypadku wzroku – chromoterapię (terapię poprzez kolory), do dotyku – specjalny relaksujący masaż, smaku – serwowanie konkretnych przypraw, a słuchu – muzykoterapię.

Terapia zajęciowa – praca

Wykwalifikowany terapeuta zajęciowy odgrywa istotną rolę w każdym przypadku. Jego celem jest stworzenie lepszych warunków życia osobom starszym czy niepełnosprawnym. Nie trzeba mieć szczególnych predyspozycji, aby rozpocząć szkolenie w tym kierunku, a jedynie bardzo dużo empatii oraz pragnienie uczynienia życia innych lepszym. Terapia zajęciowa jako praca jest dość wymagająca, dlatego podejmująca się jej osoba musi nieustannie się kształcić. Terapeuta zajmuje się bowiem nie tylko kondycją fizyczną, ale i psychiczną swojego pacjenta, a to bywa bardzo złożonym problemem, zwłaszcza jeśli kłopoty danej osoby nie są wcale oczywiste.

Terapeuta zajęciowy musi nawiązać kontakt z daną osobą i umiejętnie go podtrzymać. Sam organizuje zajęcia dla swojego podopiecznego, które mają przynieść wymierne korzyści, niezależnie od tego, czego konkretnie potrzebuje. Terapeuta musi też prowadzić szczegółową dokumentację oraz na bieżąco monitorować pacjenta, by później ocenić, czy jego starania przyniosły spodziewany efekt.

Terapeuta zajęciowy może pracować w różnych miejscach. Jego obecność na pewno przyda się na terenie sanatorium czy na specjalnie do tego przystosowanym oddziale szpitalnym. Może też być potrzebny w domu opieki społecznej, klubie seniora czy szkole. Niewykluczone, że terapeuta spełni swoją rolę także w hospicjum. Aby podjąć taką pracę, trzeba ukończyć studia na kierunku terapii zajęciowej lub wybrać taką specjalność. Osoby interesujące się tym zagadnieniem powinny mieć wykształcenie średnie o kierunku terapeuty medycznego. Poza studiami stacjonarnymi jest też wiele kursów, których ukończenie predysponuje do podjęcia zawodu.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.