Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Jak zostać Technikiem Elektroniki i Informatyki Medycznej?

Wraz z postępującą we wszystkich dziedzinach życia informatyzacją pojawiają się zupełnie nowe, nieznane jeszcze kilka lat temu zawody. Należy do nich coraz popularniejszy zawód Technika Elektroniki i Informatyki medycznej. Aby zdobyć ten ciekawy, coraz bardziej poszukiwany na rynku pracy zawód, można skorzystać z oferty Collegium Szkoły Służb Medycznych w Warszawie. Nauka zawodu trwa dwa lata, zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia, i przebiega w trybie stacjonarnym w układzie dziennym lub wieczorowym. Nauka zakończona jest egzaminem potwierdzającym nabyte w ciągu czterech semestrów edukacji kwalifikacje zawodowe. Warunkiem przyjęcia do Collegium jest złożenie świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.

Czego dowiesz się w trakcie nauki?

Informatyka medyczna jest dziedziną zajmującą się przede wszystkim przetwarzaniem, gromadzeniem i przesyłaniem danych medycznych, wykorzystywanych w opiece zdrowotnej. Współcześnie systemy informatyki medycznej obecne są zarówno w szpitalach, przychodniach, jak i aptekach. Dodatkowo systemy te są wciąż rozwijane i wkrótce mają objąć wszystkie placówki medyczne w kraju. Absolwent informatyki medycznej to specjalista posiadający szerokie kwalifikacje zawodowe. W ciągu dwóch lat nauki dowiesz się, jak skonstruowane są oraz na jakich zasadach działają systemy informatyczne w różnych jednostkach opieki zdrowotnej. Zdobędziesz wiedzę na temat komputerowego wspomagania diagnostyki i terapii medycznej. Nauczysz się tworzyć i przetwarzać bazy danych medycznych oraz systemy ekspertowe w medycynie. Oprócz tego będziesz umiał poprawnie instalować oprogramowanie wymagane do działania różnego rodzaju sprzętów diagnostycznych, pracujących w oparciu o systemy komputerowe. Dzięki temu będziesz mógł zająć się kompleksową obsługą systemu informatyki medycznej oraz sprzętu komputerowego w wybranej placówce zdrowia.

Gdzie pracuje informatyk medyczny?

Wszędzie tam, gdzie w służbie zdrowia pojawia się sprzęt komputerowy i związane z nim sieci informatyczne. Obecnie nie ma praktycznie miejsc pozbawionych komputerów. Wszędzie są potrzebni fachowcy, którzy instalują oprogramowanie w komputerach współpracujących z urządzeniami elektroniki medycznej. Te urządzenia to różnego rodzaju tomografy, elektrokardiografy, elektroencefalografy czy ultrasonografy. Dodatkowo informatyk medyczny zajmuje się urządzeniami monitorującymi stan zdrowia pacjentów. To właśnie od niego zależy w ogromnej mierze działanie wszystkich urządzeń służących do szczegółowej diagnostyki medycznej. Pracownik ten może zostać zatrudniony w placówkach przeprowadzających badania lekarskie (przychodnie, szpitale, ambulatoria). Kolejnym jego obowiązkiem będzie obsługą systemów informatyki medycznej, czyli w miejscach, w których przetwarzane i przechowywane są wszelkiego rodzaju dane medyczne dotyczące pacjentów, leczenia itd.

Dlaczego jest to zawód warty wybrania?

Ponieważ współcześnie informatyka obecna jest we wszystkich dziedzinach życia i przewiduje się, że zasięg jej działania ciągle będzie się rozwijał. Jest to proces, którego nie da się cofnąć ani zahamować. Tak więc informatyk medyczny to zawód z szerokimi perspektywami, a ponadto zawód dość stabilny. To praca dla osoby otwartej, ciekawej świata i chętnie uczącej się nowinek technicznych. To zawód gwarantujący wyzwania i możliwość pracy. Warto też pamiętać, że informatycy należą do jednej z lepiej zarabiających grup zawodowych. Po zakończeniu nauki na kierunku informatyk medyczny można pracować wszędzie tam, gdzie funkcjonują sieci komputerowe oraz urządzenia związane z medycyną, ale także jako serwisant firmowy, w pracowniach informatyki medycznej, a nawet w ośrodkach naukowo badawczych, w których wykorzystywane są dane medyczne gromadzone przy wykorzystaniu komputerów i sieci internetowych.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.