Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Czym powinien się wyróżniać asystent osoby niepełnosprawnej?

Asystent osoby niepełnosprawnej, to zawód, który możesz zdobyć w szkole policealnej Collegium. Już w ciągu jednego roku zdobędziesz odpowiednie przygotowanie, które pozwoli Ci na odpowiednie sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną. Asystent osoby niepełnosprawnej, oprócz wykonywania czynności opiekuńczych stara się aktywizować podopiecznego do samodzielnego życia, często przywrócić go na łono społeczeństwa, wzmacniając jego wiarę we własne możliwości. Asystent jest także doradcą w zakresie rehabilitacji,rekreacji i interakcji ze społecznością. Z Collegium zaledwie w ciągu roku podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe i nabierzesz rozpędu na swojej nowej, ścieżce na rynku pracy.

Odpowiednie przygotowanie do pracy z osobą niepełnosprawną

Praca z osobą niepełnosprawną wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Asystent osoby niepełnosprawnej powinien potrafić bezbłędnie i profesjonalnie udzielić pierwszej pomocy. Powinien również orientować się w stosownych przepisach prawnych i ekonomicznych w kontekście ochrony zdrowia i działalności gospodarczej. Przydatna jest również znajomość anatomii i informatyki, a także wykształcenie umiejętności interpersonalnych. W czasach globalnej wioski, bardzo cenna jest również znajomość języka angielskiego na poziomie zawodowym, ponieważ zapotrzebowanie na asystentów jest szczególnie duże za granicą.

Wykonywanie czynności opiekuńczych

Z opieką nad osobą niepełnosprawną, przede wszystkim wiążą się czynności opiekuńcze:

  • zapewnienie higieny i estetycznego wyglądu, osoby niepełnosprawnej i jej otoczenia, pomaganie w wykonywaniu standardowych, codziennych czynności, zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego;
  • przewidywanie problemów opiekuńczych i planowanie odpowiedniej opieki z wyprzedzeniem;
  • wsparcie psychiczne, pomoc w adaptacji do zmiennych warunków związanych z postępami w chorobie, czy niepełnosprawnością, współpraca z lekarzami, rehabilitantami psychologami i rodziną;
  • odpowiednie przestrzeganie procedur dotyczących obchodzenia się z urządzeniami, narzędziami i aparaturą medyczną, właściwa dezynfekcja;
  • prowadzenie dokumentacji wykonywanych czynności aktywizowanie podopiecznego do samodzielności życiowej.

Aktywizowanie podopiecznego do samodzielności życiowej

Osobie niepełnosprawnej często towarzyszą bariery wynikające z niepełnosprawności. I to nie tylko obawa przed ostracyzmem społecznym. To także niechęć i niska samoocena, która często przeradza się w depresję. To także często poczucie bycia nieprzydatnym i niepotrzebnym. Asystent osoby niepełnosprawnej czuwa, by takie myśli nie pojawiały się u podopiecznego. Stara się doprowadzić do jego przekwalifikowania zawodowego, znieść wszelkie bariery psychologiczne, stwarza warunki w których może dojść do rekreacji i integracji ze środowiskiem, stara się polepszyć warunki życia podopiecznego i o ile to możliwe, doprowadzić do sytuacji, gdy paradoksalnie, nie będzie już potrzebny. Dobry asystent osoby niepełnosprawnej będzie dobrym psychologiem. Tylko nawiązanie osobistej relacji z podopiecznym może pozwolić na udaną aktywizację do samodzielności życiowej.

Organizowanie prac opiekuńczo- wspierających osoby niepełnosprawne

Dobry asystent osoby niepełnosprawnej będzie wyróżniał się również, tym, że oprócz sprawowania doskonałej opieki nad podopiecznym, będzie starał się zaproponować mu indywidualny program pomocy, współpracując z rodziną, rehabilitantami i lekarzami. To także organizowanie prac opiekuńczo - wspierających, dzięki którym osoba niepełnosprawna będzie mogła zaspokoić swoje potrzeby psychiczne i społeczne. Asystent trzyma rękę na pulsie, by być na bieżąco z programami instytucji i placówek świadczących odpowiednie usługi rehabilitacyjne (zarówno w fizycznym jak i psychologicznym znaczeniu) i stara się swojego podopiecznego w nie włączać, w razie potrzeby działając z odpowiednią perswazją wobec niego.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.