Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Terapeuta zajęciowy - informacje o zawodzie

Perspektywiczny zawód terapeuty zajęciowego to jeden z kierunków, na który możesz wybrać wśród wielu innych, równie atrakcyjnych opcji w Zespole Szkół Policealnych Collegium Warszawa. Współczesny postęp cywilizacyjny, oprócz swoich niewątpliwych zalet, niesie ze sobą również zagrożenia, które nieznane były wcześniej. NIespotykane dotąd obciążenie psychiczne wywołane przez presję i stres wymaga pomocy specjalisty. Jest to miejsce dla terapeuty zajęciowego, którego pomoc może wydatnie przyczynić się do poprawy zdrowia pacjenta, stanowiąc wspaniałe wsparcie dla tradycyjnych metod terapii. Połącz swoje pasje z możliwością niesienia pomocy innym!

Od licealisty do terapeuty zajęciowego

Studium Medyczne Collegium zapewnia najlepsze możliwości kształcenia w kierunku terapeuty zajęciowego, gwarantując starannie dobrane metody kształcenia, które umożliwią nabycie niezbędnych umiejętności i wiele więcej. Podczas 2- letniej nauki (cztery semestry) realizowane są następujące moduły, które stanowią przygotowanie do państwowego egzaminu zawodowego:

  • nauka właściwego diagnozowania potrzeb fizjologicznych, psychologicznych i społecznych człowieka;
  • przygotowanie do projektowania indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych
  • umiejętność odpowiedniej organizacji pracy w pracowni terapeutycznej
  • ponadto, "wyposażamy" naszych absolwentów w szereg umiejętności, które bardzo ułatwiają start do konkurencji o zatrudnienie, jak np. pierwsza pomoc, język angielski zawodowy i migowy, anatomia, przygotowanie prawne i ekonomiczne w zakresie ochrony zdrowia i prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętności interpersonalne.

Po odpowiednim przygotowaniu i zdaniu egzaminu państwowego, absolwent otrzymuje dyplom państwowy, potwierdzający jego kwalifikacje, a także anglojęzyczny certyfikat, który jest uznawany przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

Dyplomowany terapeuta zajęciowy

Absolwent kierunku terapeuta zajęciowy posiada szereg umiejętności, dzięki którym w sposób efektywny i skuteczny może wykonywać swój zawód. Te umiejętności to:

  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego zarówno z pacjentem, jak i jego rodziną, otoczeniem, a także owocna współpraca z całym zespołem aktywizująco - terapeutycznym;
  • umiejetność tworzenia planów i programów indydualnycj i grupowyc działań terapeutycznych, w których uwzględniana jest diagnoza, a także potrzeby, możliwości oraz zainteresowania podopiecznych;
  • właściwe stawianie diagnoz dotyczących potrzeb psychofizycznych i społecznych pacjentów;
  • skuteczna i umiejętna organizacja działań związanych z terapią zajęciową, by umożliwić reintegrację podopiecznego ze środowiskiem i społeczeństwem, a także poprawić jego funkcjonowanie na wszystkich płaszczyznach;
  • dokumentacja, archiwizacja i umiejętna ocena przebiegu procesu terapeutycznego.

Zawód terapeuty zajęciowego, a rynek pracy

Z całą pewnością, zawód terapeuty jest jednym z najbardziej popularnych, jeśli przejrzeć oferty pracy na najpopularniejszych serwisach internetowych z ogłoszeniami tego typu. Pierwszym i najpopularniejszym wyborem pozostają oczywiście publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, gdzie terapeuta ma okazję pracować z chorymi w różnych stadiach choroby, pomagając im w akceptacji swojego stanu zdrowia. Następnie, terapeutów chętnie zatrudnia się w ośrodkach rehabilitacyjnych, gdzie pacjenci po ciężkich wypadkach i kontuzjach często bardzo potrzebują profesjonalnego wsparcia terapetycznego. Terapeuci są również potrzebni we wszelkiego rodzaju instytucjach takich jak domy pomocy społecznej, domy pomocy rodzinie, centra wspomagania rozwoju i przeciwdziałania różnym niepożądanym zachowaniom. Również fundacje towarzystwa i placówki badawcze poszukują specjalistów z zakresu terapii. Są to również sanatoria, domy seniora i świetlice Zarobki kształtują się bardzo różnie - od działalności charytatywnej, po lukratywne kontrakty za zajęcia z zamożnymi klientami, wszystko zależy od konkretnego przypadku, lecz standardowo, na start, większość ofert oscyluje w przedziale 2000 - 4000 złotych. Rynek jest bardzo chłonny, dlatego wybór zawodu terapeuty jest wyborem bardzo rozsądnym.

Pytania związane z zawodem terapeuty zajęciowego

Czy by zdobyć zawód terapeuty zajęciowego, potrzebna jest matura? Nie rekrutacja prowadzona w szkołach policealnych jak np. Collegium, nie jest obostrzona wymaganiem zdania matury. Po skończeniu 2-letniego kursu, można zawsze zdać maturę i podnosić swoje kwalifikacje na uczelni wyższej.

Jakie są cechy dobrego terapeuty zajęciowego? Dobry terapeuta zajęciowy ma poszanowanie dla godności ludzkiej i jest tolerancyjny, charakteryzuje się opiekuńczością, życzliwością i gotowością niesienia pomocy, ma jasne i wyraźne zasady humanitarnego i etycznego postępowania. Potrafi pracować w zespole, dochować tajemnicy zawodowej, wyróżnia go koncentracja, spostrzegawczość, obowiązkowość i punktualność.

Jaka jest charakterystyka pracy terapety grupowego? Terapeuta pracuje zazwyczaj w dobrze oświetlonych salach, bądź na otwartym powietrzu, w 8 - godzinnym trybie pracy. Jego zawód łączy się z intensywnymi kontaktami z ludźmi, nie tylko pacjentami, ale i rodziną a także innymi członkami zespołu terapeutycznego.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.