Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Technik ortopeda - czym się zajmuje?

Ortopedia to jedna z podstawowych specjalności lekarskich. Skupia się na diagnostyce i leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń, wad wrodzonych i nabytych, zapaleń, zakażeń, nowotworów oraz uszkodzeń i zmian pourazowych narządu ruchu: szkieletu z wyjątkiem kości czaszki, układu więzadłowo-stawowego oraz mięśni, nerwów i naczyń. W Polsce do rozwoju nowoczesnej ortopedii przyczynili się m.in. Ireneusz Wierzejewski, Adam Gruca, Wiktor Dega, Adolf Wojciechowski — autorzy licznych prac naukowych i twórcy nowych metod operacyjnych. Pierwsza klinika ortopedyczna powstała 1923 w Poznaniu, zaś Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne założono 1928 w Poznaniu. Aby zostać ortopedą niezbędne jest ukończenie studiów medycznych, które trwają długie lata. Na początku robimy studia, a następnie specjalizację. Natomiast, aby zostać technikiem ortopedą wystarczy ukończyć naszą dwuletnią szkołę.

Technik ortopeda

Collegium Szkoła Służb Medycznych prowadzi zajęcia na kierunku technik ortopeda. Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym. Do wyboru dogodne układy zajęć. Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. Absolwent szkoły w zawodzie technik ortopeda jest przygotowany do oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Ponadto do opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta, dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych, dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Zatrudnienie po kursie

Podczas zajęć uczeń będzie podejmował na bieżąco współpracę z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia; w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta. Nasza szkoła współpracuje z wieloma jednostkami, które w przyszłości mogą być pracodawcami. Wielu absolwentów decyduje się właśnie na takie rozwiązanie - aby podjąć współpracę z jednostką, u której miało się praktyki. Z kim współpracuje szkoła? Z największymi graczami na rynku. Należą do nich: Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. i Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie - Jeziornej. We wszystkich tych jednostkach absolwent nabiera doświadczenia oraz ma szansę na zatrudnienie na godziwych warunkach.

Nauka i jej obszary

W toku nauki nasz uczeń nabywa nie tylko wiedzę z zakresu technik ortopedycznych, ale też ogólną, która jest równie istotna w życiu i w całym procesie edukacji. Nabywa się kompetencje ogólnozawodowe w tym : udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej, nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych. Ponadto uczeń poznaje język migowy i język angielski zawodowy. W programie nie brakuje zajęć z anatomii oraz informatyki. Uczy się dobierania i eksploatowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wykonywania i eksploatowanie obuwia ortopedycznego, projektowania, wykonywania, dobierania i eksploatowanie ortez i protez. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów i zdaniu egzaminu absolwent jest gotowy do pracy, którą może dostać u naszych partnerów.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.