Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Technik ortopeda edukacja i porady

Zespół szkół policealnych Collegium Warszawa zaprasza do uczestniczenia w rekrutacji na kierunek technik ortopeda. Osoba wykształcona w tym zawodzie zyska odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, by zajmować się wszystkim, co związane ze sprzętem medycznym związanym z ortopedią i rehabilitacją (projektowanie, wytwarzanie, sprzedaż, doradztwo). Uzyskaj państwowy dyplom i wkrocz na perspektywiczną ścieżkę rozwoju zawodowego! Zarabiaj i równocześnie nieś pomoc i ulgę potrzebującym. Jest to ciekawa i angażująca praca z ludźmi, która z pewnością może dać bardzo dużo satysfakcji Tobie i zrobić wiele dobrego dla innych.

Edukacja w kierunku technika ortopedy

Studium medyczne Collegium proponuje 2-letnie zajęcia (4 semestry) na kierunku technik ortopeda. Naukę kończy państwowy egzamin, po zdaniu którego absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych, a także angielskojęzyczny certyfikat Europass, który jest honorowany przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej. W trakcie nauki realizowany jest szereg modułów, które mają zapewnić odpowiednie podstawy do wykonywania zawodu technika ortopedy:

  • moduł dotyczący dobierania i eksploatowania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, czyli wszelkiego rodzaju protez, stanowiących uzupełnienie, badź zastępujących całą kończynę lub jej część, spełniająca rózne funkcje, zaczynając od kosmetycznych, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
  • wykonywania i eksploatowania obuwia ortopedycznego, czyli obuwia wykonywanego na indywidualne zamówienie, po dokonaniu serii dokładnych pomiarów kończyn i stóp, a czasami nawet kręgosłupa, w celu perfekcyjnego doboru odpowiadających potrzebom butów,
  • projektowanie, wykonywanie, dobieranie i eksploatowanie ortez (rodzaj aparatu ortopedycznego, który stabilizuje wybrany odcinek ciała, bądź dany staw, zwykle zastępuje gips) i protez (całościowy obiekt zastępujący dany narząd, nie mylić z ortezą),
  • uważamy, że równie istotne jest też przygotowanie przyszłych absolwentów do sprawnego wkroczenia na rynek pracy, w tym celu oprócz nauki umiejętności właściwych danemu kierunkowi, przygotowujemy naszych uczniów i uczennice również w takich dziedzinach jak: umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, anatomia, informatyka, umiejętność stosowania przepisów prawa i ekonomii w kontekście ochrony zdrowia i działalności gospodarczej, udzielania profesjonalnej pierwszej pomocy, nauki języka migowego i zawodowego języka angielskiego

Co będziesz potrafił jako absolwent kierunku Technik Ortopeda po Szkole Służb Medycznych Collegium

Wykwalifikowany Technik ortopeda jest przygotowany do wypełniania poniższych zadań związanych z pełnieniem zawodu:

  • potrafi ocenić funkcjonalny stan pacjenta, określając kiedy wymaga on zaopatrzenia ortopedycznego, a także posiada umiejętność projektowania i wykonywania, zarówno przedmiotów ortopedycznych, jak i środków pomocy;
  • w oparciu o zalecenia lekarza i potrzeby pacjenta, opracowuje odpowiedni plan indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego, jak również w środki pomocnicze;
  • może zajmować stanowisko kierownicze podczas procesu technologicznego, w którym powstają przedmioty środków pomocy i ortopedyczne;
  • może dokonywać bieżących napraw, przeglądów i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
  • prowadzi współpracę z placówkami ochrony zdrowia publicznego w kontekście zaopatrzenia; może być osobą odpowiedzialną za zaopatrzenie w zakresie środków pomocy, przedmiotów ortopedycznych i wczesnej rehabilitacji.

Gdzie technik ortopeda będzie szukał zatrudnienia

Korzystając z posiadanej wiedzy i umiejętności, technik ortopeda może obrać jedną z paru ścieżek kariery. Może być to ścieżka techniczna, jeśli skupi się na projektowaniu i technologii wytwarzania przedmiotów ortopedycznych. Wtedy swoje kroki zapewne skieruje w kierunku zakładów produkcyjnych i projektujących sprzęt ortopedyczny. Może również skupić się na karierze handlowca - zostać doradcą klienta, sprzedawcą w sklepie medycznym, bądź przedstawicielem medycznym. Wreszcie jest jeszcze ścieżka typowo medyczna, która wiąże się z ortopedycznymi oddziałami szpitalnymi i centrami rehabilitacyjnymi. Tak szerokie pole do manewru daje dość duży komfort i pozwala postrzegać kierunek technika ortopedy, jako interesujący z perspektywy potencjalnego pracownika. Zarobki początkowe kształtują się na poziomie 2000 - 4000 zł brutto.

Najczęściej padające pytania

Czy do projektowania protez i ortez wymagane jest wyższe wykształcenie? Nie. Dyplom posiadania kwalifikacji zawodowej w dziedzinie techniki ortopedii jest wystarczającą przepustką do tworzenia projektów i technologii wytwarzania przedmiotów ortopedycznych.

Czy technik ortopeda ma dużo związku z medycyną? Jak najbardziej. Technik ortopeda to nie tylko osoba odpowiedzialna za projekty sprzętu ortopedycznego. Jest to osoba bardzo ważna również w kontekście rehabilitacji i pierwszych momentów w których pacjent zaczyna funkcjonować w oparciu o protezę narządu. Zajmuje się również tworzeniem planów rehabilitacyjnych i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.